Możliwości Online demo Pobierz oprogramowanie Kontakt

ServiceDesk Plus - Pomoc techniczna, która kocha swiat

PorAlwnaj edycje

ServiceDesk Plus to internetowa aplikacja pomocy technicznej, która pomaga zarzadzac komunikacja z jednego punktu. Oferuje zintegrowane zarzadzanie zgloszeniami (zglaszanie problemów), zarzadzanie zasobami, zarzadzanie zleceniami zakupu, zarzadzanie kontraktem, Portal samoobslugowy, orazbaze wiedzy. ServiceDesk Plus dostarcza wszystkie moduly w atrakcyjnej cenie.

ServiceDesk Plus wystepuje w 3 wersjach - Standardowej, Profesjonalnej i Firmowej. Porównaj wersje!!!

Przebieg pracy pomocz technicznej


Help Desk Workflow

ServiceDesk Plus FunkcjeHelp Desk Software Tour


Zarzadzanie pomoca techniczna

ServiceDesk Plus zarzadzanie pomoca techniczna oferuje wszystko do skutecznego zarzadzania zgloszeniami pomocy technicznej. Obejmuje portal samoobslugowy, baze wiedzy, automatyczne kierowanie zgloszeniami, powiadomienia, zarzadzanie sla, integracje email, integracje LDAP, AD, integracje API, formularz zgloszen niestandardowych , badanie uzytkownika, skrócone raporty, wsparcie wieloobiektowe, raporty pomocy technicznej.

IT Help Desk Software-Self Service Portal


IT Help Desk Software-Knowledge Base
 • Portal samoobslugowy do umozliwienia logowania uzytkownikom do zglaszania ich problemów
 • Internetowa baza danych dla uzytkowników i techników do wyszukiwania i dodawania dokumentów dotyczacych rozwiazywanie problemów
 • Integracja NMS do integrowania z Oprogramowaniem monitorujacym siec w celu sledzenia zdarzen i awarii sieci
 • Umowy o gwarantowanym poziomie uslug (SLA) do ustalania poziomów eskalacji w przypadku naruszen umów SLA
 • Funkcjonalnosc wieloobiektowa do osobnego zarzadzania zgloszeniami, zasobami i technikami dla róznych obiektów w organizacji Uzytkownika
 • Integracja Email do obslugi wszystkich emaili pomocy technicznej wysylanych przez uzytkowników
 • Powiadomienia za pomoca emaila lub wiadomosci sms, w celu informowania uzytkowników lub techników o obsludze zgloszenia
 • Planowanie zgloszen do zarzadzania i sledzenia zadan konserwacji zapobiegawczej
 • Integracja API do integrowania internetowej aplikacji pomocy technicznej z oprogramowaniem strony trzeciej
 • Active Directory integracja umozliwiajaca identyfikacje uzytkownika za pomoca funkcji jednorazowego logowania
 • Robo technik do zautomatyzowania "zgloszen ponownego ustalenia hasla"
 • Badanie zgloszen do uzyskania wiedzy o poziomie kompetencji technika oraz poziomie satysfakcji uzytkownika w zakresie rozwiazywania zgloszen
 • Raporty skrócone pozwalajace uzyskac skonsolidowany widok na to, co dzieje sie z pomoca techniczna
 • Raporty pomocy technicznej do planowania i oceny raportów na podstawie stanu zgloszenia, naruszenia umowy SLA i wielu innych z listy raportów domyslnych lub tworzenia wlasnych raportów

Zarzadzanie zasobami

ServiceDesk Plus zarzadzanie zasobami pomaga zarzadzac i sledzic wszystkie zasoby w organizacji Uzytkownika. Obejmuje zintegrowane Zarzadzanie aktywami, Zarzadzanie zakupami, Zarzadzanie kontraktami wraz z pomoca techniczna (funkcje Wersji Standardowej). Zarzadzanie zasobami oferuje równiez sledzenie zgodnosci oprogramowania i licencji, Katalog produktów , Raporty o zasobach itp.

IT Help Desk Software-Asset Management

 

 

 

IT Help Desk Software-Asset Management
 • Skanowanie zasobów do dodawania wszystkich zasobów w organizacji bez jakiegokolwiek wysilku
 • Sledzenie informacji odnoszacych sie do wszystkich zasobów i kojarzenie kazdego zgloszenia z okreslonymi zasobami
 • Automatyczne wykrywanie zasobów do okresowego wykrywania i aktualizowania zmian w sprzecie i oprogramowaniu
 • Zdalne sterowanie w celu uzyskania dostepu do dowolnej stacji roboczej w sieci
 • Relacje zasobów do okreslenia zaleznosci miedzy zasobami
 • Dynamiczne grupy zasobów do zarzadzania zasobami w oparciu o ich wlasciwosci
 • Katalog produktów do tworzenia i zarzadzania pelna lista wszystkich zasobów oraz typów produktów posiadanych przez organizacje uzytkownika
 • Zarzadzanie licencja oprogramowania do sledzenia uzytkowania oprogramowania, naruszenia licencji oraz zapewnienia zgodnosci
 • Zgodnosc licencji oprogramowania do zachowania dokladnych informacji o oprogramowaniu do audytów oprogramowania
 • Sledzenie uzytkowania oprogramowania do zarzadzania zakupem czesto uzywanego oprogramowania
 • Zarzadzanie zakupami do sledzenia i zarzadzania zakupami IT, generowania zlecen zakupów i automatycznego tworzenia zasobów ze zlecen zakupów
 • Zarzadzanie umowami do sledzenia wszystkich umów dotyczacych wsparcia/konserwacji oraz umów najmu, a takze ostrzegania o terminie ich wygasniecia

ITIL Ready

ServiceDesk Plus ITIL ready pomaga latwo usprawnic usluge IT za pomoca najlepszych praktyk ITIL. Gotowy do uzytku przebieg pracy pomaga we wdrozeniu bez koniecznosci konsultacji z ekspertem. Obejmuje Zarzadzanie incydentami, Zarzadzanie problemami, Zarzadzanie zmianami, Zarzadzanie wydaniami i Baze Danych Zarzadzania Konfiguracja (CMDB).

IT Help Desk Software-Change Calendar
 • Zarzadzanie incydentami - przywraca mozliwie najszybciej normalne uslugi za pomoca rozwiazan tymczasowych, aby zapewnic, ze nie ma to wplywu na dzialalnosc
 • Zarzadzanie problemem - znajduje przyczyny incydentów i ogranicza negatywny wplyw na dzialalnosc Zarzadzanie problemem stanowi podejscie prewencyjne, które zapobiega nawrotom incydentów
 • Zarzadzanie zmianami - wdrazanie kompleksowego systemu zarzadzania zmianami, które pozwala obslugiwac wstepnie zatwierdzone zmiany oraz zmiany o kompletnym cyklu zatwierdzenia
 • Baza Danych Zarzadzania Konfiguracja (CMDB) -CMDB jest scentralizowanym repozytorium, które przechowuje wszystkie informacje na temat zasobów. CMDB równiez zarzadza relacjami pomiedzy Elementami konfiguracji (CI - Configuration Item)

Korzysci SDP
ServiceDesk Advantage
Nasi klienci

Klienci
ServiceDesk Plus Customers
Arrow

Help Desk - Download

 

Copyright 2011 Zoho Corporation Pvt. Ltd..