Funktioner Online Demo Ladda ner Kontakt

ServiceDesk Plus - Helpdesk som världen älskar

Compare Editions
ServiceDesk Plus är en webbaserade programvara för helpdesk som hjälper dig att hantera all din kommunikation från en enda plats. Det erbjuder integrerad ärendehantering (problemärenden), tillgångshantering, hantering av inköpsordrar, avtalshantering, en självserviceportal, och en kunskapsbas. ServiceDesk Plus packar alla moduler till ett rimligt pris.

ServiceDesk Plus finns i tre utgåvor - Standard-, Professional- och företagsutgåvan. Jämför utgåvor nu!

Arbetsflöde på helpdesk

Help Desk Workflow

ServiceDesk Plus FunktionerHelp Desk Software Tour


Hantering av helpdesk

ServiceDesk Plus-helpdeskhantering ger dig alla verktyg för effektiv hantering av helpdeskärenden. Det inkluderar självserviceportal, kunskapsbas, automatisk routning av ärenden, meddelanden, sla-hantering, e-postintegrering, LDAP, AD-integrering, API-integrering, anpassade ärendeformulär, användarundersökning, flash-rapporter, stöd för flera platser, helpdeskrapportering.

IT Help Desk Software-Self Service Portal


IT Help Desk Software-Knowledge Base
 • Självserviceportal för att ge användare möjlighet att logga in och skicka problemärenden
 • Webbaserat kunskapsbassystem för användare och tekniker att söka i och lägga till felsökningsdokument
 • NMS-integrering för interering med programvara för nätverksövervakning för att spåra händelser och nätverksfel
 • Servicenivåavtal för att ställa in eskaleringsnivåer för SLA-överträdelser
 • Funktionalitet på flera platser för att hantera ärenden, tillgångar och tekniker separat för olika platser i företaget
 • E-postintegrering för att hantera samtliga e-postmeddelanden som användare skickar till helpdesk
 • Meddelandevarningar via SMS eller e-post för att informera användare och tekniker om ärendehantering
 • Schemaläggning av ärenden för att hantera och spåra förebyggande underhållsuppgifter
 • API-integrering för att integrera den webbaserade programvaran för helpdesk med vilken programvara som helst från tredje part
 • Active Directory integrering för att aktivera användarautentisering med funktionen enskild inloggning
 • Robo-tekniker för att automatisera begäran om återställning av lösenord
 • Ärendeundersökning för att ta reda på teknikerns kompetensnivå och användarnöjdheten gällande ärendelösningar
 • Flash-rapporter för att få en konsoliderad vy över vad som händer med helpdesk
 • Helpdeskrapporter för att shcemalägga och granska rapporterna som baseras på ärendestatus, SLA-överträdelse och många andra från listan över standardrapporter, eller för att skapa dina egna anpassade rapporter

Tillgångshantering

ServiceDesk Plus-tillgångshantering hjälper dig att hantera och spåra alla tillgångar i företaget. Det inkluderar integrerad tillgångshantering, inköpshantering, avtalshantering tillsammans med helpdesk (funktioner i standardutgåvan). Tillgångshanteringen levereras även med programvaruefterlevnad och licensspårning, produktkatalog, tillgångsrapporter med mera.

IT Help Desk Software-Asset Management

 

 

 

IT Help Desk Software-Asset Management
 • Tillgångsskanning för att tillämpa alla tillgångar i hela företaget utan manuell börda
 • Spåra information som är kopplad till alla tillgångar och relatera varje ärende till en särskild tillgång
 • Automatisk tillgångsupptäckt för att upptäcka och uppdatera maskinvaru- och programvaruändringar regelbundet
 • Fjärrkontroll för att få åtkomst till alla arbetsstationer i nätverket
 • Tillgångsrelation för att ta reda på en tillgångs avhängighet
 • Dynamiska tillgångsgrupper för att hantera tillgångar baserat på egenskaperna
 • Produktkatalog för att skapa och hantera en omfattande lista över alla tillgångar och produkttyper som företaget äger
 • Hantering av programvarulicenser för att sopra programvaruanvändning, licensöverträdelser och för att säkerställa efterlevnad
 • Efterlevnad av programvarulicens för att upprätthålla aktuell programvaruinformation för programvarurevisioner
 • Spårning av programvaruanvändning för att hantera köpet av ofta använd programvara
 • Inköpshantering för att spåra och hantera dina IT-inköp, generera inköpsordrar och automatiskt skapa tillgångar från inköpsordrarna
 • Avtalshantering för att spåra alla dina support-/ och -underhållsavtal samt leasingavtal, och få varningar om när avtal håller på att löpa ut

ITIL Ready

ServiceDesk Plus ITIL ready hjälper till att enkelt strömlinjeforma IT-service med ITIL bästa praxis. Det utformade arbetsflödet hjälper dig att implementera utan att du behöver konsultera experter. Det inkluderar ärendehantering, problemhantering, ändringshantering, releasehantering och CMDB (Configuration Management Database).

IT Help Desk Software-Change Calendar
 • Ärendehantering - Återställ normal service så snart som möjligt med lösningar för att säkerställa att det inte påverkar verksamheten
 • Problemhantering - Hitta rotorsaken till ärendena och reducera påverkan på verksamheten. Problemhantering är ett proaktivt tillvägagångssätt att förebygga att ärenden dyker upp på nytt
 • Ändringshantering - Implementera en omfattande system för ändringshantering som ger dig möjlighet att hantera förgodkända ändringar och ändringar med en komplett godkännandecykel
 • CMDB (Configuration Management Database) - CMDB är en centraliserad bank som lagrar all information om samtliga tillgångar. CMDB hanterar även relationen mellan konfigureringsobjekten (CI:n)

SDP-fördel
ServiceDesk Advantage
Våra kunder

Customers
ServiceDesk Plus Customers
Arrow

 

Copyright 2011 ZOHO Corporation Pvt. Ltd..