ManageEngine ADSolutions vs Netwrix Auditor

Vergelijking van het pakket producten van ManageEngine ADSolutions met Netwrix-producten.

Features Description ManageEngine ADAudit Plus Netwrix Auditor for Active Directory
Active Directory
Audits van aanmeldingen Geeft informatie over zowel gelukte als mislukte aanmeldingen.
Analyses van accountvergrendelingen Informeert over een vergrendeling samen met informatie over de reden van vergrendeling.
Audits van veranderingen aan objecten Biedt informatie over beheeracties van gebruikers, computers, groepen en organisatie-eenheden.
audits veranderen GPO Biedt informatie over GPO-beheeracties en wijzigingen in GPO-instellingen.
Audits van veranderingen aan machtigingen Geeft informatie over wijzigingen aan de machtigingen van objecten.
Audits van veranderingen aan schema en configuratie Geeft informatie over wijzigingen in schema en objecten in de configuratiecontainers, zoals vestigingen.
Audits van Azure AD Geeft informatie over gelukte en mislukte gebruikersaanmeldingen; wijzigingen aan Azure AD-gebruikers, rollen, groepen, apparaten en toepassingen.
 
Bestandsservers
Audits van toegang tot bestand/map Biedt informatie over het lezen, maken, verwijderen en wijzigen van acties in bestanden/mappen.
Audits van veranderingen aan machtigingen voor bestand/map Geeft informatie over DACL- en SACL-wijzigingen in bestanden/mappen.
Audits van mislukte pogingen bij bestand/map Geeft informatie over mislukte pogingen om bestanden/mappen te lezen, schrijven en verwijderen.
Ondersteunde omgevingen Windows, Windows-fail-overcluster, NetApp en EMC.
 
Windows-servers
Audits van aanmeldingen van lokale gebruikers Geeft informatie over zowel gelukte als mislukte aanmeldingen op lokale computers.
Audits van veranderingen aan lokale objecten Geeft informatie over acties inzake beheer van lokale gebruikers en groepen.
Audits van veranderingen aan lokaal beleid Geeft informatie over wijzigingen in het lokale beveiligingsbeleid.
Bewaking van bestandsintegriteit Geeft informatie over nieuwe programma's en aanpassingen aan uitvoerbare bestanden.
Audits van AD Federation Service Geeft informatie over zowel gelukte als mislukte aanmeldingen bij AD FS.
LAPS-audits Biedt informatie over wie de aanmeldingsgegevens van lokale beheerders bekijkt of wijzigt.
Traceren van gewerkte tijd van gebruikers Geeft informatie over de werkelijke werktijd van werknemers (exclusief inactiviteit).
Printeraudits Biedt informatie over printergebruik.
 
Belangrijkste functies
Audits in real-time Maakt het mogelijk om beveiligingsgebeurtenissen in real-time te volgen.
Waarschuwingen in real-time Biedt onmiddellijke meldingen van beveiligingsgebeurtenissen.
Analyse van gebruikersgedrag Maakt detectie van abnormaal gebruikersgedrag mogelijk op basis van eerdere activiteitenpatronen van gebruikers.
Video-opname van schermactiviteit van gebruikers Maakt het vastleggen van schermactiviteit van gebruikers mogelijk, zelfs als geen logboeken worden geproduceerd.
Het wie, wanneer, waar en wat van veranderingen Biedt een volledig gebruikersaudittraject: wie wat deed, wanneer en waar vandaan.
Waarden vóór en na wijzigingen Geeft informatie over gewijzigde kenmerkwaarden (vóór en na) van AD-objecten.
Snel zoeken Maakt het mogelijk om snel details te traceren.
Grafieken Biedt een visuele weergave van auditgegevens.
Vooraf verpakte rapporten Biedt auditgegevens met één klik.
Aanpassing van rapporten Maakt het mogelijk om rapporten te maken op basis van gebruikersbehoeften.
Nalevingsrapportage Biedt vooraf verpakte IT-nalevingsrapporten voor SOX, HIPAA, PCI, GLBA en GDPR.
Geautomatiseerd rapporten genereren Maakt automatisch genereren van rapporten mogelijk op door de gebruiker gedefinieerde tijdsintervallen.
Geautomatiseerd leveren van rapportage Maakt automatisch e-mails met rapporten sturen mogelijk naar door de gebruiker opgegeven e-mailadressen.
Rapporten exporteren Maakt het exporteren mogelijk van rapporten naar meerdere indelingen, zoals PDF, XLS, CSV en HTML.
Meldingen bezorgen Maakt bezorging via e-mail en sms-berichten van meldingen mogelijk.
Drempelwaardes voor meldingen Maakt configuratie van op drempelwaardes gebaseerde meldingen mogelijk.
Incidentreactie Maakt uitvoering van een vooraf bepaalde actie mogelijk wanneer een melding wordt geactiveerd.
Logboeken op lange termijn bewaren Staat het bewaren van auditgegevens op lange termijn toe.
SIEM-integratie Maakt het doorsturen van auditgegevens naar SIEM-oplossingen mogelijk.
Console via het web Biedt toegang tot het product via internet.
Audits van meerdere domeinen Maakt configuratie van meerdere domeinen mogelijk voor audits.
Op rol gebaseerde toegang Geeft op rollen gebaseerde gebruikerstoegang tot het product.
 
Evaluatie en kopen
Proef Biedt online demo, gratis directe proefversie en gepersonaliseerde demo.
Eenvoudige installatie Vereist geen professionele assistentie om de oplossing te implementeren.
Licenties en prijzen Vereist geen professionele assistentie om de oplossing te implementeren.
  • Licenties op basis van het aantal domeincontrollers/bestandsservers/Windows-servers/Azure AD-tenants
  • Prijzen vanaf $ 595 (jaarlijkse abonnementskosten voor 2 DC's).
  • Licenties op basis van het aantal Active Directory-gebruikersaccounts.
  • Prijzen vanaf $ 12* per AD-gebruiker.

Vrijwaring (disclaimer): Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit document, geven wij geen enkele garantie, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid van de informatie die hierin is opgenomen.

 

ADAudit Plus Trusted By