Rapporter om Windows mappetilladelser og -adgangs

Mappehåndtering er meget vigtig for at beskytte vigtige filer og dokumenter mod uautoriseret adgang og dermed opretholde NTFS-mappesikkerhed. Håndtering af mapper, specielt med konventionelle måder som indbyggede værktøjer, PowerShell scripts osv., er en besværlig proces, da det kræver regelmæssig overvågning af NTFS-tilladelser for at sikre sikkerhed. De vigtige mapper skal gøres ikke-arvelige for at undgå brud på filerne. For at gøre dette muligt, er det meget vigtigt at overvåge Windows NTFS-tilladelser i mapperne.

Med ADManager Plus’ ''tilladelser til mapper”-rapport, som kan genereres såvel som eksporteres automatisk, og administratorer kan kontrollere, analysere og styre Windows mappe- / filtilladelser og udføre de nødvendige foranstaltninger til at forbedre NTFS-mappesikkerhed. Rapporterne kan eksporteres til CSV-, Excel-, HTML-, PDF- og CSVDE-formater.

Rapport om tilladelser til mapper

permissions-for-folders

ADManager Plus genererer rapport om NTFS-mappetilladelser for Active Directory-brugere / -grupper til mapper. Rapporten om NTFS-tilladelser til mapper viser alle brugere / grupper, der har adgangsrettigheder til mapper i en angivet sti. De tilknyttede adgangskontrolposter angiver klart niveauet for adgang, som en bruger / gruppe har til en mappe, og angiver også de arvelige tilladelser, hvis de findes. Denne rapport om fil- og mappetilladelse kan også bruges til at analysere NTFS-tilladelser for at sikre, at der er givet rette adgang til mapperne. Administratorer kan således nemt sikre deres mapper ved at overvåge NTFS-sikkerhedsrettigheder på mapper.

Rapporter om ikke-arvelige mapper

non-inheritable

Det er ekstremt vigtigt for administratorer at beskytte de arvelige tilladelser, der er forbundet med vigtige mapper. ADManager Plus genererer NTFS-rapporter om ikke-arvelige mapper, som viser mapper og filer beskyttet mod arvelige tilladelser. Med denne Windows NTFS-sikkerhedsrapport kan en administrator holde styr på mapper og sikre, at sikkerhed ikke kompromitteres på grund af arv. Dette fungerer som Windows-filtilladelsesværktøj, da det hjælper med at analysere arvstilladelser for mapper og dermed bidrager til en forbedret sikkerhed.

Få en gratis download af dette værktøjs prøveversion for at prøve rapporter om mappetilladelser samt andre over 150 forudindbyggede rapporter i dette værktøj, som indeholder vigtige oplysninger om Active Directory, Exchange, Office 365 og Google Apps-miljøet. Værktøjet tilbyder et væld af andre funktioner , der gør it-styringen til en leg.