DAG overvågningsrapporter

Grupper for databasetilgængelighed (DAG eller Database Availability Groups) er sæt af komponenter, der spiller en hovedrolle i gendannelse af databaser. I tilfælde af en databasefejl, er effektiviteten af en servers gendannelsesmekanisme hovedsageligt afhængig af dets DAG-funktioner. ManageEngine Exchange Reporter Plus har udviklet DAG overvågningsrapporter, som giver et indblik i DAG’er.

Replikationssundhed

Replication Health Monitoring

Overvågningsværktøjet bruger Windows PowerShell commandlets til at hente data om DAG-replikation. Reportingsprogrammet indsamler disse data og bestemmer databasereplikeringens sundhed ved at liste tjeknavnene for hver handling i forbindelse med replikering. Det viser også succes eller fiasko statussen af funktionen og, i tilfælde af fejl, hvad den relevante fejl er.

Brugere kan vælge rapporteringsperioden og se sundheden af replikationsrapporter for sporing, analyse og løsning af eventuelle fejl.

Status af databasekopi

Exchange Database Copy Status

Denne rapport giver kopistatussen af hver database i forskellige placeringer indenfor Exchange miljøet. Den bruger "Get-MailboxDatabaseCopyStatus” commandlet til at hente data for hver database, såsom kopinavn, kopistatus, kopitid og mere.

Med DAG overvågningsrapporter kan administratorer nu analysere DAG- funktioner nøje, for at sikre en bedre gendannelsesmekanisme for serveren. Rapporterne kan konfigureres i Exchange 2010 og 2013 miljøer. De kan også eksporteres til en destinationsmappe og endda e-mailes i ønskede formater for indsamling af poster.