Rapporter for distributionslister

Exchange Reporter Plus tilbyder en lang række rapporter, som dækker hele organisationens distributionsliste. Den returnerer distributionslisten sammen med oplysninger om medlemmerne; identificerer de inaktive distributionslister og giver en eksklusiv rapport om distributionslistens trafik.

Generelle rapporter for distributionslister

I denne kategori findes der tre rapporter der fortæller alt om distributionslister i organisationen, deres medlemmer og også belyser inaktive distributionslister:

 • Distributionslister
 • Medlemmer af distributionslister
 • Inaktive distributionslister

Distributionslister:

Denne rapport oplister alle distributionsgrupper (adresselister) tilgængelige i en Exchange infrastruktur med følgende oplysninger:

 • Navn på distributionsgruppe
 • Gruppetype
 • Gruppe virkefelt
 • Samlet antal medlemmer i gruppen
 • E-mailadresse for gruppen
 • Ejeren af distributionslisten
 • Hvem der administrerer gruppen

Unikke fordele ved denne rapport:

Udover angivelse af antallet af medlemmer i en distributionsgruppe, afslører denne distributionslisterapport også gruppetypen og omfanget af gruppen. Vigtigst af alt, fortæller den hvem der ejeren af en gruppe og hvem der faktisk administrerer gruppen (ejeren behøver ikke nødvendigvis at være lederen af en distributionsliste). Derudover giver den det entydige navn for gruppens administrator.

Medlemmer af distributionslister:

Så snart denne rapport klikkes, får du præsenteret alle distributionslisterne der er til rådighed i din Exchange-organisation. Vælg en distributionsgruppe og se alle dets medlemmer.

 • Medlemsnavn
 • E-mailadresse for medlem
 • Type: Dette felt angiver, om en bruger har e-mail aktiveret eller postkasse aktiveret, eller kontakt osv.

Denne rapport angiver ikke blot navn og e-mailadresse på et distributionsgruppemedlem, men angiver også typen af medlemmet. Denne rapport er ligesom et udsigtstårn, hvor man får en oversigt over alle de nødvendige oplysninger og kan overvåge medlemmerne af en distributionsliste.

Inaktive distributionslister:

Med tapporter over inaktive distributionslister kan man spore distributionslister, der har været inaktive med hensyn til e-mailtransaktioner for en bestemt tidsperiode.

Enhver aktivitet/ændring at distributionslistens medlemskabsværktøj udfører på distributionslistskabelonen kan ses ved hjælp af denne rapport. Rapporten over distributionslister viser data for Exchange Server versionerne 2003, 2007, 2010, 2013 og 2016. Man kan også eksportere rapporterne til den ønskede destinationsmappe eller endda e-maile samme i formater som CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) og HTML.