Rapporter over Exchange Server overvågning

Opgaverne udført af en Exchange server er klassificeret under forskellige roller, hver med en bestemt funktion. Exchange Reporter Plus indeholder nu en række rapporter, som overvåger ydeevnen for disse roller og viser oplysninger i forskellige avancerede formater. Grænsefladen følger et mønster i tabelform, der viser status for aktiviteter og resultater sammen med de tilsvarende definerende parametre for rollen. Rapporterne er opdelt i følgende punkter.

Rapporter over overvågning af Exchange sundhed

Disse rapporter giver et overblik over vigtige funktioner på Exchange serveren. Overvågningssoftwaren bruger Windows PowerShell commandlets til at få data og analysere sundhedstilstanden af komponenterne.

Udnyttelse af CPU

Udnyttelse af CPU

Denne rapport giver fuldstændig information om CPU-forbrug for servere i din Exchange-organisation. Den indeholder detaljer om servernavn, udnyttelse af CPU (i procent), og antallet af processer, tråde og håndtag. Kontrolpanelvisning af udnyttelse af CPU vil også give dig en hurtig og grundig forståelse af CPU-forbrug. Ved at overvåge udnyttelsen af CPU’en, kan du undgås problemer forårsaget af højt CPU-forbrug, såsom langsomme logons for dine slutbrugere.

Hukommelsesudnyttelse

Hukommelsesudnyttelse

Denne rapport viser resultaterne af overvågning af hukommelsesudnyttelse af servere i din Exchange-organisation. Det viser servernavnet, procentdel af hukommelse i brug, ledig hukommelse og brugt hukommelse. Med disse oplysninger kan du løbende følge hukommelsesbrug og undgå potentielle problemer for dine slutbrugere.

Exchange Service Health Monitoring

Servicesundhed:

Denne rapport indeholder en liste over alle roller og deres tilsvarende status på serveren for at kontrollere serverens generelle sundhed. Det viser også, om en bestemt service ikke kører.

Exchange Assistant Health Reports

Sundhed af assistent:

Denne rapport overvåger servicen udført af postkasseassistenten og giver vigtige oplysninger til bestemmelse af assistentens sundhed.

Mailbox Replication Monitoring Reports

Sundhed af postkassereplikation:

Denne rapport samler og viser de data der genereres hver gang commandlet "Test-MRSHealth" køres. Det indikerer sundheden af replikation for postkassen.

Exchange Mailflow Monitor Reports

Sundhed af mailflow:

Denne rapport anvender PowerShell commandlet "Test-Mailflow" til at verificere postlevering. Det rapporterer også det samme ved hjælp af parametre såsom mailflow resultat og ventetid for meddelelse.