Microsoft 365 Overvågning

Når man beskæftiger sig med et sky-miljø, er overvågning af brugeraktiviteter en nødvendig sikkerhedspraksis, fordi brugerne kan logge ind fra næsten hvor som helst. Men ved kun at bruge Microsoft 365 mangler du muligvis nogle af de vigtige detaljer, du har brug for til fuldt ud at spore brugeraktiviteter. Brug M365 Manager Plus til at lette dine sikkerhedsproblemer og holde din Microsoft 365-opsætning intakt. Spørg selv de mest granulerede brugeraktiviteter i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway og andre tjenester.

Exchange Online Overvågning

Du skal hele tiden overvåge Exchange Online for at holde postkasse problemer, som spam og malware, i skak. Brug M365 Manager Plus til at overvåge ikke kun adgang til postkasse, men offentlig adgang til mapper, kontaktændringer, og ændringer af tilladelser.

Med M365 Manager Plus kan du holde styr på:

 • Adgang til postkasse af ikke-ejer, administratoraktiviteter og postkasse delegeringer for at kontrollere for ondsindede aktiviteter.
 • Ejerens, ikke- ejerens og administratorens aktiviteter i Exchange Online-grupper, gruppedelegeringer, e-mails sendt som grupper, og mere.
 • Kontakter, der er oprettet, ændret eller slettet af brugere.
 • Offentlige mapper, der er oprettet, ændret eller slettet af brugere.
 • Eventuelle ændringer i kritiske tilladelser til postkasse.

Azure Active Directory (AD) Overvågning

Overvågning af brugeraktiviteter hjælper organisationer med at træffe forebyggende beslutninger. Hvis dit overvågningsværktøj afslører mistænkelige brugeraktiviteter i Azure AD, kan du undgå sikkerhedsbrud, før der opstår alvorlige konsekvenser. M365 Manager Plus indeholder detaljerede overvågningsoplysninger, som holder dig opmærksom på alle begivenheder i Azure AD-miljøet.

Med M365 Manager Plus kan du holde styr på:

 • Fejlede logon-forsøg på grund af et ugyldigt brugernavn eller adgangskode, som er indikatorer for brute force angreb.
 • Adgangskode og licensændringer foretaget af brugerne.
 • Nyligt oprettede, ændrede eller slettede brugerkonti og brugergrupper.
 • Ændringer af gruppemedlemskab.

OneDrive for Business Overvågning

M365 Manager Plus overvåger OneDrive for Business for at få oplysninger om ændringer af selv den mindste fil. Overvågning af filaktiviteter, fildelingsaktiviteter og synkroniseringsaktiviteter, såsom filer overført til eller downloadet fra skyen, for at holde OneDrive for Business ubeskadiget. Opret dine egne overvågningsprofiler for kun at overvåge de begivenheder, du vil spore. Overvågningsprofiler hjælper dig med at undgå overhead, der følger med at undersøge hele overvågningsloggen for detaljer.

Med M365 Manager Plus kan du holde styr på:

 • Filer oprettet, ændret, slettet, omdøbt eller flyttet - med oplysninger om, hvem gjorde hvad og hvornår.
 • Deling af invitationer, accepterede og afviste adgangsanmodning, og oprettede, accepterede og slettede fildelingsaktiviteter.
 • Delvist og fuldt downloadede filer, samt overførte filer.
 • Synkroniserede enheder og mere.

Overvågning af Sway-aktiviteter

Præsentationsplatformen Sway er skybaseret, hvilket betyder, at den ikke har et centraliseret adgangspunkt. M365 Manager Plus hjælper dig med at blive en dørvogter for de projekter, du er involveret i, ved at overvåge alle aktiviteter og når præsentationer oprettes og deles.

Med M365 Manager Plus kan du holde styr på:

 • Sways, der er oprettet, ændret eller slettet af brugere.
 • Sways delt eksternt af brugere.
 • Sways, som kan duplikeres og deles.
 • Sways med deling af scopes, tilladelser og mere, der er blevet ændret.

Administration af overholdelse

Administration af overholdelse er en vanskelig, men uundgåelig opgave. Nødvendige overvågningsoplysninger skal ofte opretholdes manuelt. M365 Manager Plus hjælper dig med at generere og vedligeholde de overvågningsoplysninger, du har brug for, for at opfylde overholdelseskrav som SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA og GLBA..

Med M365 Manager Plus kan du holde styr på:

 • Sikkerhedssøgninger og oprettede, ændrede eller slettede sikkerhedsfiltre til overholdelse.
 • Oprettet, ændret eller slettet forebyggelse af datatab (DLP) og politiker for fastholdelse af overholdelse.
 • Politiker for nye eksempler for tilbageholdelse, DLP-regler, aktivitetsalarmer, brugere og grupper.
 • Styring af rollegrupper, der oprettes eller slettes, herunder deres medlemmer og mere.