Software licensaftale for ManageEngine® Access Manager Plus

SALGSBETINGELSER FOR MANAGEENGINES SOFTWAREPRODUKTER

1. Din accept af salgsbetingelserne

Tak, fordi du besøger Zoho Corporation Private Limiteds ("vi" eller "Zoho") websted, www.manageengine.com ("Webstedet"). Dette dokument ("Salgsbetingelser") er en juridisk aftale mellem dig eller den enhed, som du repræsenterer ("du") og Zoho, og det regulerer din download og køb af ManageEngine-softwareprodukter fra webstedet.

BEMÆRK, AT DIN ANVENDELSE AF WEBSTEDET TIL AT DOWNLOADE ET SOFTWAREPRODUKT UDGØR DIN ACCEPT AF SALGSBETINGELSERNE SAMT BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, DER ER AT FINDE NEDENFOR. HVIS DU ER UENIG I SALGSETINGELSERNE ELLER VILKÅRENE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, BEDES DU FORLADE WEBSTEDET UDEN AT FORTSÆTTE BESTILLINGS- OG/ELLER DOWNLOADPROCESSEN.

2. Formål

Formålet og hensigten med dette websted er at give information om softwareprodukter ("softwaren"), som vi stiller til rådighed til download og køb via webstedet.

3. Download af prøveversionen

Vi tilbyder softwaren til download på en gratis prøvebasis i henhold til en prøvelicens som beskrevet i vores slutbrugerlicensaftale, der forefindes nedenfor ("EULA"). Din brug af kopien af prøveudgaven af softwaren er underlagt de gældende vilkår og betingelser i EULA'en.

4. Køb af kommercielle licenser

Efter udløbet af evalueringsperioden kan du via webstedet få en kommerciel licens af softwaren i henhold til det årlige abonnement, fpr bestandig, eller i givet fald Free Edition, som er angivet i EULA. Din brug af kopien af softwaren er underlagt de gældende vilkår og betingelser i EULA.

Vores autoriserede forhandler i USA, Zoho Corporation (distributør), er ansvarlig for salg af kommercielle licenser i USA. Dit køb af en kommerciel licens i USA er underlagt eventuel prissætning og andre særlige vilkår, der kan være aftalt mellem dig og distributøren. Du er ansvarlig for at udlevere et gyldigt kreditkortnummer eller anden acceptabel betalingsmetode til distributøren for at gennemføre betalingen. Distributøren forbeholder sig ret til at annullere en ordre, hvis det oplyste kreditkortnummer ikke er gyldigt.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne licensaftale beskriver politikken for licenser til ManageEngine Access Manager Plus ("Licenseret software") for så vidt angår de følgende emner:

1. EVALUERINGSLICENS:

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig, evalueringslicens til afprøvning og evaluering af den licenserede software, i binær objektkodeform, i en periode på tredive (30) dage fra download- eller installationsdatoen. Licensen træder i kraft ved download eller installation af den licenserede software og udløber tredive (30) dage derefter ("evalueringsperiode").

Hvis du ikke er villig til at bruge den licenserede software, enten i form af gratisudgaven eller Enterprise-udgaven efter evalueringsperioden, skal du straks slette alle installerede kopier på din computer. Det er forbudt at bruge den licenserede software til enhver anden brug eller tilbyde den til videresalg i henhold til vilkårene i dette Afsnit 1. Zoho beholder alle rettigheder, du ikke specifikt får tildelt heri.

2. KOMMERCIEL LICENS:

Gratis udgave: Hvor relevant, hvis du vælger at bruge gratis udgaven ud over evalueringsperioden, giver den licenserede software dig mulighed for at oprette to brugere (dvs. en Access Manager Plus-bruger med administratorrettigheder). Zoho tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig, global licens til vedvarende at bruge den licenserede software gratis.

Årsabonnement-licens: Som en del af at vælge en årsabonnement-licens, tildeler Zoho dig en ikke-eksklusiv, ikke-omsættelig, global licens mod gebyr til at bruge den licenserede software inklusive brugerdokumentation, som du har downloadet fra eller fået på medie leveret af Zoho, herunder alle opdateringer, hvor relevant, forudsat, at sådan adgang og brug af den licenserede software er i overensstemmelse med en enkelt installationslicens tildelt af Zoho. "Brug" betyder lagring, placering, installation, udførelse eller visning af den licenserede software i henhold til den erhvervede licens. "Licens til en enkelt installation" betyder, at den leverede licensnøgle ikke må bruges til mere end én samtidig brug af den licenserede software. Under abonnementslicensen er den licenserede software kun licenseret for den tilsigtede varighed. Hvis du ikke fornyer abonnementet ud over varigheden, accepterer du at stoppe med at bruge softwaren og fjerner softwaren fra dine systemer. For at fortsætte med at bruge den licenserede software ud over den abonnerede varighed, skal du forny din licens mindst 10 dage før udløbet af denne periode. Som en del af abonnementslicensen leveres alle opdateringer, opgraderinger, e-mail support til problemrapportering og online adgang til produktdokumentation til den licenserede software til dig uden ekstra omkostninger i den planlagte periode.

Evig licens: Som en del af dit valg af evig licens giver Zoho dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software inklusive brugerdokumentation, opdateringer og opgraderinger, som du også har ret til som eventuelle plugins leveret til dig, forudsat at sådan adgang og brug af den licenserede software er i overensstemmelse med den enkelte installationslicens, der er tildelt af Zoho.

"Brug" betyder lagring, placering, installation, eksekvering eller visning af den licenserede software i henhold til den licens, du har fået.

"Enkelt installationslicens" betyder, at den medfølgende licensnøgle ikke må bruges til mere end én samtidig anvendelse af den licenserede software.

3. TREDJEPARTSPRODUKTER:

Den licenserede software kan indeholde software, der stammer fra tredjepartsleverandører, og uden at begrænse den generelle anvendelighed af de øvrige bestemmelser i denne aftale, accepterer du, at (a) titlen på enhver tredjepartssoftware, der er inkorporeret i den licenserede software, forbliver hos tredjepart der leverede det samme; og (b) du ikke distribuerer nogen sådan tredjepartssoftware tilgængelig med den licenserede software, medmindre licensvilkårene for sådan tredjepartssoftware indeholder andet.

4. RESTRIKTIONER FOR BRUG:

Foruden alle andre vilkår og betingelser for denne aftale må du ikke: (i) installere en kopi af den licenserede software på mere end en CPU; (ii) fjerne nogen meddelelse om ophavsret, varemærke eller anden form for ejerskab fra den licenserede software eller kopier af denne; (iii) fremstille nogen kopier undtagen en kopi til backup, redundans eller arkivering til midlertidig brug i en nødsituation; (iv) udleje, lease, licensere, underlicensere eller distribuere den licenserede software eller dele heraf som enkeltstående enhed eller som del af din applikation; (v) modificere eller forbedre den licenserede software; (vi) bruge den licenserede software i en computerbaseret servicevirksomhed eller offentligt fremvise visuelle output af den licenserede software eller bruge den licenserede software til fordel for nogen anden person eller juridisk person; (vii) reverse-engineere, dekompilere eller adskille den licenserede software; eller (viii) tillade nogen tredjepart at få adgang til, bruge eller supportere den licenserede software.

5. TEKNISK SUPPORT:

Som en del af abonnementslicensen tilbyder Zoho support, der inkluderer e-mailsupport til problemrapportering, produktopdateringer, opgraderinger og online adgang til produktdokumentation uden ekstra omkostninger i abonnementsperioden. Teknisk support, herunder online adgang til produktdokumentation, produktopdateringer, opgraderinger, servicepakker, e-mail og telefonisk support, er ikke inkluderet som en del af den evige licens. Du kan købe tekniske supporttjenester til den evige licens ved at betale det til det den tid gældende vedligeholdelses- og supportgebyr.

6. INDSAMLING AF BRUGSOPLYSNINGER:

Zoho Corp. indsamler oplysninger vedrørende din brug af den licenserede software, såsom licensoplysninger, konfiguration af det system, hvor den licenserede software er installeret, brugsstatistikker vedrørende lager-, administrator- og brugerfunktionerne og hyppigheden af brugen af de forskellige funktioner i den licenserede software, herunder tilgåede sider og rapporter. Zoho accepterer at levere de indsamlede data om din brug af den licenserede software efter anmodning fra dig. Du forstår og anerkender, at indsamling af brugsoplysninger er aktiveret som standard, og at det skal deaktiveres via den licenserede softwarebrugsgrænseflade, hvis du ikke ønsker at tillade Zoho at indsamle brugsoplysninger.

7. Ejerskab og intellektuel ejendom:

ZOHO Corp. ejer alle rettigheder, krav og interesser i og til den licenserede software. Zoho forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, der ikke er tildelt dig heri, herunder retten til at afbryde eller ikke frigive noget licenseret software og til at ændre priser, funktioner, specifikationer, licensvilkår, frigivelsesdatoer, generel tilgængelighed eller karakteristika for den licenserede software. Den licenserede software er kun licenseret og sælges ikke til dig af Zoho.

8. KONTROL:

ZOHO Corp. har ret til at kontrollere din brug af den licenserede software ved at give en forudgående skriftlig meddelelse med mindst syv (7) dages varsel vedrørende sin hensigt om at gennemføre en sådan kontrol på dine faciliteter i løbet af normal åbningstid.

9. FORTROLIGHED

Den licenserede software indeholder proprietære oplysninger tilhørende Zoho, der er beskyttet af lovene i De Forenede Stater, og du accepterer hermed at tage ethvert rimeligt skridt for at opretholde fortroligheden i forbindelse med den licenserede software. Du accepterer med rimelighed at kommunikere vilkårene og betingelserne i denne aftale til de personer, der er ansat af dig, der kommer i kontakt med eller tilgår den licenserede software, og at gøre en rimelig indsats for at sikre, at de overholder sådanne vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ikke bevidst tillader sådanne personer at bruge nogen del af den licenserede software til et formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

ZOHO Corp. garanterer ikke, at den licenserede software vil være fejlfri. Med undtagelse af hvad der er angivet her, leveres den licenserede software "som den er" uden garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og uden garanti for den ydeevne eller resultater, du måtte opnå ved hjælp af den licenserede software. Du er alene ansvarlig for at bestemme, om det er tilladt at bruge den licenserede software, og påtage dig alle risici forbundet med brugen af den, herunder men ikke begrænset til risikoen for programfejl, skade på eller tab af data, programmer eller udstyr og utilgængelighed eller afbrydelse af drift.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af implicitte garantier, kan ovennævnte undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke gælde for dig.

11. Begrænsning af ansvar:

Zoho er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen særlige, hændelige, indirekte, pønalt begrundede eller driftsmæssige tab, eller tab af forretning, tab af indtjening, afbrydelse af forretninger eller tab af forretningsinformation som følge af brug eller manglende evne til at bruge programmet eller for noget krav fra nogen anden part, selvom Zoho er blevet gjort opmærksomhed for muligheden af sådanne tab. Zohos fulde erstatningsansvar hvad angår deres forpligtelser i henhold til denne aftale eller på anden måde med hensyn til den licenserede software skal ikke overstige størrelsen af det licensgebyr, som du har betalt for den licenserede software.

12. ERSTATNING:

ZOHO Corp. accepterer at holde dig skadesfri og beskytte dig mod alle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge at ethvert krav som vedrører, at den licenserede software krænker eller overtræder et gyldigt amerikansk patent, copyright eller forretningshemmelighed fra nogen som helst tredjepart, forudsat at du; (i) omgående giver ZOHO Corp. skriftlig besked om et sådant krav; (ii) samarbejder med ZOHO Corp. med hensyn til at forsvare og/eller indgå forlig for ZOHO Corp.s regning; og (iii) tillader ZOHO Corp. at styre forsvaret og alle relaterede forligsforhandlinger. Det ovenstående er ZOHO Corps eneste forpligtelse over for dig og skal være dit eneste og eksklusive middel i henhold til denne aftale for så vidt angår krænkelse af intellektuel ejendom.

ZOHO Corp. har ingen erstatningsforpligtelser for krav vedrørende overtrædelse i det omfang det skyldes, eller påstas at skyldes (i) nogen kombination, betjening eller brug af den licenserede software med applikationer eller udstyr, der ikke er leveret af ZOHO Corp .; (ii) enhver ændring af den licenserede software af en anden part end ZOHO Corp .; og (iii) din undladelse af inden for en rimelig tidsramme at implementere enhver udskiftning eller ændring af den licenserede software leveret af ZOHO Corp.

13. OPSIGELSE:

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software i din besiddelse til Zoho. Zoho kan opsige denne aftale af enhver grund, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af et eller flere vilkår i denne aftale. Ved opsigelse skal du ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software til Zoho og skriftligt bekræfte, at alle kendte kopier er blevet ødelagt. Alle bestemmelser vedrørende fortrolighed, ejendomsret, hemmeligholdelse og begrænsning af erstatningsansvar er fortsat gældende efter opsigelsen af denne aftale.

14. Generelt:

Hvis du bor i USA eller Canada, reguleres og fortolkes denne aftale i alle henseender efter loven i delstaten Californien, uden henvisning til konflikt i lovprincipper, da disse love gælder for aftaler indgået og anvendt i Californien og mellem indbyggere i Californien. Hvis du bor i et andet land, reguleres og fortolkes denne atale i alle henseender efter loven i Indien, uden henvisning til konflikt i lovprincipper, da disse love gælder for aftaler indgået og anvendt i Indien og mellem indbyggere i Indien. Hvis du er indbygger i USA eller Canada, anerkender du den personlige kompetence hos domstolene i Californiens nordlige distrikt. Hvis du er indbygger i et andet land, anerkender du den personlige kompetence hos domstolene i Chennai, Indien. Denne atale udgør hele aftalen mellem parterne og tilsidesætter al tidligere kommunikation, indbyrdes forståelser eller aftaler mellem parterne. Enhver undtagelse fra eller ændring af denne atale er kun gyldig, hvis den er på skrift og underskrevet af begge parter. Hvis en del af denne atale kendes ugyldig eller umulig at håndhæve, skal den resterende del fortsat fortolkes, så den så vidt muligt følger parternes hensigt. Du må ikke eksportere den licenserede software eller din applikation, som indeholder den licenserede software, undtagen hvor dette er i overensstemmelse med eksportbestemmelser og gældende love og bestemmelser i USA.