SALGSBETINGELSER FOR MANAGEENGINES SOFTWAREPRODUKTER

1. Din accept af salgsbetingelserne

De følgende betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Zoho med hensyn til brug af ManageEngine Patch Connect Plus ("Licenseret software")

BEMÆRK, AT DIN ANVENDELSE AF WEBSTEDET TIL AT DOWNLOADE ET SOFTWAREPRODUKT UDGØR DIN ACCEPT AF SALGSBETINGELSERNE SAMT BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, DER ER AT FINDE NEDENFOR. HVIS DU ER UENIG I SALGSETINGELSERNE ELLER VILKÅRENE I SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, BEDES DU FORLADE WEBSTEDET UDEN AT FORTSÆTTE BESTILLINGS- OG/ELLER DOWNLOADPROCESSEN.

2. Formål

The purpose and intent of this Website is to provide information on software products (the "Software") that we make available for download and purchase through the Website.

3. Download af prøveversionen

Vi tilbyder softwaren til download på en gratis prøvebasis i henhold til en prøvelicens som beskrevet i vores slutbrugerlicensaftale, der forefindes nedenfor ("EULA"). Din brug af kopien af prøveudgaven af softwaren er underlagt de gældende vilkår og betingelser i EULA'en.

4. Køb af kommercielle licenser

Efter udløbet af evalueringsperioden kan du via webstedet få en kommerciel licens af softwaren i henhold til det årlige abonnement, fpr bestandig, eller i givet fald Free Edition, som er angivet i EULA. Din brug af kopien af softwaren er underlagt de gældende vilkår og betingelser i EULA.

Vores autoriserede amerikanske distributør, Zoho Corporation ("Distributør"), er ansvarlig for salg af kommercielle licenser i USA-regionen. Dit køb af en kommerciel licens i den amerikanske region er underlagt enhver prisfastsættelse eller særlige salgsbetingelse, der måtte blive aftalt mellem dig og distributøren. Du er ansvarlig for at give distributøren et gyldigt kreditkortnummer eller andre acceptable betalingsmidler for at sikre betaling. Distributøren forbeholder sig retten til at annullere enhver ordre, hvis det kreditkortnummer, du angiver, ikke er gyldigt.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

De følgende betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Zoho med hensyn til brug af ManageEngine Patch Connect Plus ("Licenseret software")

1. EVALUERINGSLICENS:

ZOHO Corporation Private Limited ("Zoho") giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar evalueringslicens i binær objektkodeform til prøveversion og evaluering af den licenserede software til i en periode på tredive (30) dage fra datoen for download eller installation. Denne licens begynder ved download eller installation af den licenserede software og slutter tredive (30) dage derefter ("Evalueringsperiode").

Hvis du efter evalueringsperioden ikke er villig til at bruge den licenserede software, hverken Free Edition eller Professional / Enterprise Edition, skal du slette alle kopier, der er installeret på din computer med øjeblikkelig virkning. Det er ikke tilladt at bruge den licenserede software til noget andet formål eller på anden måde tilbyde den til videresalg i henhold til betingelserne i dette afsnit 1. ZOHO Corp beholder alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt dig her.

2. KOMMERCIEL LICENS:

Årlig abonnementslicens:

Som en del af dit valg af årlig abonnementslicens giver Zoho dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software inklusive brugerdokumentation, opdateringer og opgraderinger, som du også har ret til som eventuelle plugins leveret til dig i perioden med dit abonnement, forudsat at sådan adgang og brug af den licenserede software er i overensstemmelse med enkeltinstallationslicensen, der er tildelt af Zoho. Under abonnementslicensen er den licenserede software kun licenseret i en abonnementsperiode på et år. Du skal fornye din licens mindst 10 dage før udløbet af abonnementsperioden for at fortsætte med at bruge den licenserede software. Hvis du ikke fornyer licensen, accepterer du at stoppe med at bruge den licenserede software efter afslutningen af abonnementsperioden og fjerne den licenserede software fra dine systemer.

Evig licens:

Som en del af dit valg af evig licens giver Zoho dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software inklusive brugerdokumentation, opdateringer og opgraderinger, som du også har ret til som eventuelle plugins leveret til dig, forudsat at sådan adgang og brug af den licenserede software er i overensstemmelse med den enkeltinstallationslicens, der er tildelt af Zoho. Ved betaling af det gældende årlige vedligeholdelses- og supportgebyr leverer Zoho årlig vedligeholdelse og support, der inkluderer teknisk support, produktopdateringer og produktopgraderinger, gældende i det første år af din licens. Årlig vedligeholdelse og support skal fornyes hvert år for at du kan benytte teknisk support, produktopdateringer og produktopdateringer.

"Brug" betyder lagring, placering, installation, eksekvering eller visning af den licenserede software i henhold til den licens, du har fået.

"Enkelt installationslicens" betyder, at den medfølgende licensnøgle ikke må bruges til mere end én samtidig anvendelse af den licenserede software.

3. TREDJEPARTSPRODUKTER:

Den licenserede software kan indeholde software, der stammer fra tredjepartsleverandører, og uden at begrænse den generelle anvendelighed af de øvrige bestemmelser i denne aftale, accepterer du, at (a) titlen på enhver tredjepartssoftware, der er inkorporeret i den licenserede software, forbliver hos tredjepart der leverede det samme; og (b) du ikke på nogen måde distribuerer nogen sådan tredjepartssoftware, der er tilgængelig med den licenserede software.

4. BRUGSRESTRIKTIONER:

Ud over alle andre vilkår og betingelser i denne aftale skal du ikke: (i) installere en kopi af den licenserede software på mere end en CPU; (ii) fjerne enhver copyright, varemærke eller andre ejendomsmeddelelser fra den licenserede software eller dens kopier; (iii) fremstille nogen kopier undtaget en sikkerhedskopi eller arkivkopi til en midlertidig nødsituation; (iv) leje, lease, licensere, underlicensere eller distribuere den licenserede software eller dele af den på en selvstændig basis eller som en del af din applikation; (v) ændre eller forbedre den licenserede software; (vi) bruge den licenserede software i et computerbaseret tjenesteforretning eller offentligt vise den licenserede softwares visuelle output eller bruge den licenserede software til gavn for en anden person eller enhed; (vii) reverse engineere, dekompilere eller adskille den licenserede software; eller (vii) tillade tredjepart at få adgang til, bruge eller understøtte den licenserede software.

5. TEKNISK SUPPORT:

Som en del af abonnementslicensen tilbyder Zoho support, der inkluderer e-mailsupport til problemrapportering, produktopdateringer, opgraderinger og online adgang til produktdokumentation uden ekstra omkostninger i abonnementsperioden. Teknisk support er ikke inkluderet som en del af den evige licens. Du kan købe tekniske supporttjenester til den evige licens ved at betale det til det den tid gældende vedligeholdelses- og supportgebyr.

6. INDSAMLING AF BRUGSOPLYSNINGER:

Zoho indsamler oplysninger vedrørende din brug af den licenserede software, såsom de administrerede enheder, installationstype, konfiguration af det system, hvor den licenserede software er installeret, statistikker vedrørende produktets oppe-/nedetid og hyppighed af brugen af de forskellige funktioner i den licenserede software ("Oplysninger om brug"). De indsamlede brugsoplysninger inkluderer ikke personlige oplysninger. ZoHo accepterer pr. anmodning at fremlægge oplysninger om de data, der er indsamlet om brug af den licenserede software. Du forstår og anerkender, at indsamling af brugsoplysninger er aktiveret som standard, og at det skal deaktiveres via den licenserede softwares brugergrænseflade, hvis du ikke ønsker at tillade Zoho at indsamle brugsoplysninger.

7. Ejerskab og intellektuel ejendom:

ZOHO Corp. ejer alle rettigheder, krav og interesser i og til den licenserede software. Zoho forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, der ikke er tildelt dig heri, herunder retten til at afbryde eller ikke frigive noget licenseret software og til at ændre priser, funktioner, specifikationer, licensvilkår, frigivelsesdatoer, generel tilgængelighed eller karakteristika for den licenserede software. Den licenserede software er kun licenseret og sælges ikke til dig af Zoho.

8. KONTROL:

ZOHO Corp. har ret til at kontrollere din brug af den licenserede software ved at give en forudgående skriftlig meddelelse med mindst syv (7) dages varsel vedrørende sin hensigt om at gennemføre en sådan kontrol på dine faciliteter i løbet af normal åbningstid.

9. FORTROLIGHED

Den licenserede software indeholder proprietære oplysninger tilhørende Zoho, der er beskyttet af lovene i De Forenede Stater, og du accepterer hermed at tage ethvert rimeligt skridt for at opretholde fortroligheden i forbindelse med den licenserede software. Du accepterer med rimelighed at kommunikere vilkårene og betingelserne i denne aftale til de personer, der er ansat af dig, der kommer i kontakt med eller tilgår den licenserede software, og at gøre en rimelig indsats for at sikre, at de overholder sådanne vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ikke bevidst tillader sådanne personer at bruge nogen del af den licenserede software til et formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

ZOHO Corp. garanterer ikke, at den licenserede software vil være fejlfri. Med undtagelse af hvad der er angivet her, leveres den licenserede software "som den er" uden garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og uden garanti for den ydeevne eller resultater, du måtte opnå ved hjælp af den licenserede software. Du er alene ansvarlig for at bestemme, om det er tilladt at bruge den licenserede software, og påtage dig alle risici forbundet med brugen af den, herunder men ikke begrænset til risikoen for programfejl, skade på eller tab af data, programmer eller udstyr og utilgængelighed eller afbrydelse af drift.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af implicitte garantier, er ovennævnte undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke gældende for dig.

11. Begrænsning af ansvar:

Zoho er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til særlige, tilfældige, indirekte, pønale eller konsekventielle erstatninger eller erstatninger for mistet forretning, tab af profit, forretningsafbrydelser eller tab af forretningsoplysninger som følge af den manglende mulighed for at bruge applikationen eller for ethvert krav fra nogen anden part, selv hvis Zoho er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne erstatninger. Zohos fulde ansvar med hensyn til dets forpligtelser i henhold til denne aftale eller under andre omstændigheder med hensyn til den licenserede software må ikke overstige det beløb, du har betalt for licensen til den licenserede software.

12. ERSTATNING:

ZOHO Corp. accepterer at holde dig skadesfri og beskytte dig mod alle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge at ethvert krav som vedrører, at den licenserede software krænker eller overtræder et gyldigt amerikansk patent, copyright eller forretningshemmelighed fra nogen som helst tredjepart, forudsat at du; (i) omgående giver ZOHO Corp. skriftlig besked om et sådant krav; (ii) samarbejder med ZOHO Corp. med hensyn til at forsvare og/eller indgå forlig for ZOHO Corp.s regning; og (iii) tillader ZOHO Corp. at styre forsvaret og alle relaterede forligsforhandlinger. Det ovenstående er ZOHO Corps eneste forpligtelse over for dig og skal være dit eneste og eksklusive middel i henhold til denne aftale for så vidt angår krænkelse af intellektuel ejendom.

ZOHO Corp. har ingen erstatningsforpligtelser for krav vedrørende overtrædelse i det omfang det skyldes, eller påstas at skyldes (i) nogen kombination, betjening eller brug af den licenserede software med applikationer eller udstyr, der ikke er leveret af ZOHO Corp .; (ii) enhver ændring af den licenserede software af en anden part end ZOHO Corp .; og (iii) din undladelse af inden for en rimelig tidsramme at implementere enhver udskiftning eller ændring af den licenserede software leveret af ZOHO Corp.

13. OPSIGELSE:

Denne aftale gælder, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software, du er i besiddelse af, til Zoho. Zoho kan opsige denne aftale af enhver grund, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af nogen af betingelserne i denne aftale. Ved ophør skal du ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software til Zoho og bekræfte skriftligt, at alle kendte kopier er blevet ødelagt. Alle bestemmelser, der vedrører fortrolighed, ejendomsrettigheder, hemmeligholdelse og begrænsning af ansvar skal fortsat være gyldige efter opsigelsen af denne aftale.

14. Generelt:

Hvis du er bosiddende i De Forenede Stater eller Canada, skal denne aftale styres af og fortolkes i alle henseender i henhold til lovgivningen i delstaten Californien uden henvisning til konflikter mellem lovgivningens principper, da sådanne love anvendes til indgåede aftaler og udføres fuldstændigt i Californien mellem Californiens indbyggere. Hvis du er bosiddende i et andet land, reguleres denne aftale af og fortolkes i alle henseender af lovene i Republikken Indien uden hensyntagen til konflikter mellem lovgivningens principper, da sådanne love anvendes til indgåede aftaler og skal udføres fuldstændigt inden for Republikken Indien mellem indbyggere i Republikken Indien. Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du at underkaste dig den personlige jurisdiktion for domstolene i det nordlige distrikt i Californien. Hvis du er bosiddende i et andet land, accepterer du at underkaste dig den personlige jurisdiktion for domstolene i Chennai, Indien. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter al forudgående kommunikation, forståelser eller aftaler mellem parterne. Ethvert frafald eller ændring af denne aftale er kun gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af begge parter heri. Hvis en del af denne aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten fortolkes således, at det med rimelighed påvirker parternes intention. Du må ikke eksportere den licenserede software eller din applikation, der indeholder den licenserede software, undtaget når det er i overensstemmelse med De Forenede Staters eksportbestemmelser og gældende love og forskrifter.