Firewall Log Analysis Software

Aktualizacja do najnowszej wersji Firewall Analyzer kompilacja 8110

Zalecamy użytkownikom aktualizację do najnowszej wersji Firewall Analyzer 8.1 kompilacja #8110 z dnia 29 kwietnia 201. (Co nowego w tej wersji dodatku Service Pack?) Pakiety aktualizacji są identyczne dla systemów Windows i Linux.

Ważne:
Numer ostatniej wersji Firewall Analyzer to 8110. Jeśli została już zainstalowana pełna wersja 8110, pobranie żadnego dodatku Service Pack, nie jest konieczne.
Wybierz numer kompilacji produktu
(W jaki sposób mogę sprawdzić numer kompilacji?)
Ścieżka aktualizacji do najnowszej kompilacji
(Wskazówki dotyczące instalacji dodatków Service Pack)

Wypełnij ten formularz aby otrzymać Service Pack 8.1.1* i dokonać aktualizacji do najnowszej kompilacji 8110

Dodatki Service Pack i inne aktualizacje mogą pobierać tylko użytkownicy objęci ważną umową AMS (Roczna umowa na konserwację i wsparcie) lub Roczną subskrypcją. Skorzystaj z Wsparcia ManageEngine aby uzyskać więcej szczegółów.

Instrukcja instalacji dodatku Service Pack

Uwaga:
 • Jeśli więcej niż jeden dodatek Service Pack ma być zainstalowany w danym momencie, należy ponownie uruchomić serwer programu Firewall Analyzer po instalacji każdego dodatku Service Pack i sprawdzić poprawność danych w kliencie sieci web Jeśli nie pojawią się żadne problemy, należy postępować według procedury opisanej powyżej, aby zainstalować kolejny dodatek Service Pack. Jeśli pojawią się jakieś problemy, nie należy instalować kolejnego dodatku Service Pack, lecz skontaktować się z działem wsparcia technicznego Firewall Analyzer.
 • Jeśli program Firewall Analyzer został zainstalowany podczas pracy jako użytkownik root na komputerze z systemem Linux, poniższą procedurę należy wykonać po zalogowaniu się jako użytkownik root.
 • Warunek wstępny w przypadku kontekstowych zapór sieciowych Cisco (wirtualna zapora sieciowa): Adres IP zapory sieciowej Cisco powinien być rozpoznawalny przez DNS z poziomu programu Firewall Analyzer.

Aby zastosować service pack, wykonaj czynności od 1 do (dla systemów Windows i Linux)

 1. Wyłącz serwer Firewall Analyzer. (Jeśli program Firewall Analyzer pracuje jako usługa, należy również ją zatrzymać)
 2. Poczekaj, aż serwer/usługa zakończy pracę
 3. Wykonaj kopię bezpieczeństwa istniejącej bazy danych aplikacji Firewall Analyzer
  1. PostgreSQL - For Dla Firewall Analyzer w wersji 7.5 (Kompilacja 7500) i nowszych
   Utwórz plik ZIP z zawartością katalogu <Firewall Analyzer Home>/pgsql/data i zapisz go pod nazwą pgsql_backup.zip w katalogu <Firewall Analyzer Home>
  2. Baza danych MSSQL
   Wykonaj następującą procedurę:
   • Znajdź aktualną lokalizację pliku z danymi i pliku dziennika dla zapory sieciowej bazy danych, używając następujących poleceń:
   • use firewall go sp_helpfile go
   • Odłącz bazę danych, używając następujących poleceń:
   • use master go sp_detach_db 'firewall' go
   • Wykonaj kopię zapasową pliku z danymi i pliku dziennika z bieżącej lokalizacji (<MSSQL Home>\data\firewall.mdf and <MSSQL Home>\data\firewall_log.LDF) i zapisz w nowej lokalizacji (<New location>\firewall.mdf and <New Location>\firewall_log.LDF).
   • Ponownie podłącz bazę danych i wskaż starą lokalizację, używając następujących poleceń:
   • use master go sp_attach_db 'firewall' , '<MSSQL Home>\data\firewall.mdf' , '<MSSQL Home>\data\firewall_log.LDF' go
  3. MySQL - Dla Firewall Analyzer w wersji 7.4 (Kompilacja 7400) i nowszych
   Utwórz plik ZIP z zawartością katalogu <Firewall Analyzer Home> /mysql/data i zapisz go pod nazwą mysql_backup.zip w katalogu <Firewall Analyzer Home> directory.
 1. Uruchom pliki UpdateManager.bat (dla systemu Windows) lub UpdateManager.sh (dla systemu Linux), które znajdują się w katalogu <Firewall Analyzer Home>/bin directory
 2. Kliknij Przeglądaj i wybierz pobrany plik .PPM
 3. Kliknij Zainstaluj aby zainstalować service pack. W zależności od ilości danych wymagających przeniesienia, może to potrwać kilka minut, dlatego nie należy zbyt wcześnie kończyć procedury
 4. Poczekaj, aż dodatek service pack zostanie w pełni zainstalowany
 5. Kliknij Zamknij a następnie kliknij Wyjdź aby wyjść z programu Update Manager
 6. Uruchom serwer Firewall Analyzer.

W jaki sposób sprawdzić numer kompilacji?

Zaloguj się do klienta Firewall Analyzer i kliknij łącze Informacje o programie w górnym panelu. Pod informacją o kompilacji znajdować się będzie numer kompilacji. Jest to numer kompilacji aktualnie zainstalowanego Firewall Analyzer.

Potrzebujesz pomocy?

W każdej chwili możesz skontaktować się z działem wsparcia Firewall Analyzer aby uzyskać pomoc przy aktualizacji programu Firewall Analyzer do najnowszej kompilacji Klienci korzystający z kompilacji 6000 or 5000 or 4500_Beta or 4033 lub 4031 lub 4030 lub 4023 lub 4022 lub 4021 lub 4020 lub 4012 lub 4011 lub 4010 lub 4003 lub 4002 lub 4001 lub 4000, powinni skontaktować się z działem wsparcia Firewall Analyzer by dokonać aktualizacji do najnowszej kompilacji.

spółka