Quản trị Công nghệ Thông tin

Hội thảo

Tham gia với chúng tôi tại TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để có cơ hội trải nghiệm tại
Sự kiện Giám sát và Quản trị hệ thống Công nghệ Thông tin.

Ngày 7 tháng 8, 2018 Sofitel Legend Metropole Hanoi Hà Nội, Việt Nam

Ngày 9 tháng 8, 2018 Park Hyatt Saigon TP Hồ Chí Minh, Việt Nam