Σας ευχαριστούμε!

Οι μηχανικοί υποστήριξης θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας βοηθήσουν με την αξιολόγηση.

 •   Log360
  Ολοκληρωμένο σύστημα μετριασμού απειλών & SIEM
   
 •   AD360
  Διαχείριση ταυτότητας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
   
 •   ADManager Plus
  Διαχείριση και δημιουργία αναφορών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
   
 •   ADSelfService Plus
  Διαχείριση κωδικού πρόσβασης ταυτότητας και αυτοεξυπηρέτησης IT
   
 •   EventLog Analyzer
  Διαχείριση αρχείων καταγραφής για SIEM
   
 •   Exchange Reporter Plus
  Έλεγχος και αναφορά του Exchange Server
   
 •   M365 Manager Plus
  Διαχείριση, δημιουργία αναφορών και έλεγχος του Microsoft 365
   
 •   RecoveryManager Plus
  Εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
   
 •   DataSecurity Plus
  Έλεγχος διακομιστή αρχείων και εντοπισμός δεδομένων