Διαχείριση διακομιστών και εφαρμογών

Λύσεις βάσει εσωτερικής εγκατάστασης και cloud στις οποίες βασίζονται οι λειτουργίες IT και ομάδες DevOps για την παρακολούθηση της απόδοσης διακομιστών και εφαρμογών.

Διαχείριση διακομιστών και εφαρμογών (εσωτερικής εγκατάστασης)

Applications Manager

 • Ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης εφαρμογών που παρέχει αναλυτικές πληροφορίες απόδοσης για σύνθετα, δυναμικά περιβάλλοντα. Μειώστε τον χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων και βελτιώστε την απόδοση των κρίσιμων για την επιχείρησή σας εφαρμογών
 • Χάρη στην έτοιμη υποστήριξη για περισσότερες από 100 εφαρμογές που καλύπτουν φυσικά και εικονικά περιβάλλοντα, καθώς και περιβάλλοντα cloud, η διαχείριση εταιρικών εφαρμογών δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.
 • Εντοπίστε συμφορήσεις στην απόδοση έγκαιρα, βρείτε γρήγορα τη βασική αιτία και επιλύστε εκ των προτέρων τα προβλήματα, προτού επηρεάσουν τους τελικούς χρήστες
 • Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία διαχείρισης εφαρμογών, με το Applications Manager γνωρίζετε ακριβώς πώς είναι η εμπειρία των χρηστών ως προς τις εφαρμογές σας, με τη βοήθεια της πραγματικής παρακολούθησης χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι η απόδοση των εφαρμογών σας είναι απρόσκοπτη και η παροχή υπηρεσιών αδιάλειπτη.
 • Αποκτήστε προγραμματισμό δυναμικότητας και πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της απόδοσης των εφαρμογών σας, για να προγραμματίσετε καλύτερα την επέκταση της επιχείρησής σας και να είστε πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. .
Site24x7

Λογισμικό ελέγχου εφαρμογών και διαχείρισης δικαιωμάτων

Application Control Plus

 • Ανακαλύψτε και φιλτράρετε άμεσα όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
 • Απλοποιήστε τη δημιουργία και διαχείριση λίστας ελέγχου εφαρμογών χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους κανόνες.
 • Δημιουργήστε λευκές λίστες εφαρμογών βάσει αξιοπιστίας.
 • Αποτρέψτε κακόβουλο λογισμικό, ευπάθειες zero-day και προηγμένες απειλές με τη προσθήκη κακόβουλων εκτελέσιμων αρχείων και εφαρμογών σε μαύρη λίστα.
 • Εξυπηρετήστε τις εξατομικευμένες ανάγκες του δικτύου σας χρησιμοποιώντας τις ευέλικτες λειτουργίες που διατίθενται.
 • Διαχειριστείτε εύκολα και αποδεσμεύστε εφαρμογές που βρίσκονται σε γκρι λίστα.
 • Ελέγξτε την πρόσβαση σε εφαρμογές βάσει δικαιωμάτων και περιορίστε τις πιθανότητες επιθέσεων αξιοποιώντας τη χρήση προνομιακών διαπιστευτηρίων.