PowerShell-script voor het opnieuw instellen van het gebruikerswachtwoord in G Suite (Google Apps)

Het PowerShell-script dat hier is opgegeven, stelt een gebruikerswachtwoord in G Suite in. ADSelfService Plus, een Active Directory (AD)-oplossing voor selfservice wachtwoordbeheer en eenmalige aanmelding, biedt de functie Wachtwoord opnieuw instellen waarmee gebruikers hun AD-wachtwoorden opnieuw kunnen instellen. Deze oplossing biedt ook de functie Wachtwoordsynchronisatie die gebruikerswachtwoorden en alle eventuele wijzigingen eraan, synchroniseert met hun gebruikersaccounts in toepassingen zoals G Suite. Wanneer deze beide functies zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers hetzelfde wachtwoord gebruiken om aan te melden bij G Suite en hun AD-domein en kunnen ze dit wachtwoord opnieuw instellen zonder tussenkomst van de helpdesk. Hier is een vergelijking tussen het opnieuw instellen van de G Suite-wachtwoorden van de gebruikers met PowerShell en ADSelfService Plus.

PowerShell

G Suite-wachtwoorden kunnen opnieuw worden ingesteld met een set PowerShell cmdlets met de naam gShell. Voer het volgende script uit om het G Suite-wachtwoord van een gebruiker opnieuw in te stellen:
$scriptBlock = {
  Import-Module gShell

  $userID = "%mail%" # TODO: modify me
  $newPassword = "Password" # TODO: modify me

  Set-GAUser -UserKey $userID -NewPassword $newPassword
}

try
{
  Invoke-Command -ComputerName localhost -ScriptBlock $scriptBlock -ErrorAction Stop
}
catch
{
  $Context.LogMessage("An error occurred when reseting password for user. Error: " + $_.Exception.Message, "Warning")
}
 Copied
Klik om het volledige script te kopiëren

ADSelfService Plus

Met de functie voor het opnieuw instellen van het wachtwoord van ADSelfService, kunnen gebruikers hun G Suite-wachtwoorden opnieuw instellen zonder enige tussenkomst van de helpdesk. Dit vermindert de werklast van de helpdeskbeheerders en verbetert de productiviteit van gebruikers..

Functieconfiguratie is zo eenvoudig als:

 • Het maken van een ADSelfService Plus-beleid,
 • Het opgeven van de gebruikers voor het beleid.
 • Wachtwoord opnieuw instellen en andere selfservice-acties selecteren voor respectieve gebruikers.
De functie Wachtwoordsynchronisatie synchroniseert de wijzigingen aan een AD-wachtwoord van een gebruiker met andere geïntegreerde toepassingen, zoals G Suite, Office 365, Salesforce en veel meer.

De configuratie omvat:

 • Het selecteren van de toepassing waarvoor wachtwoorden moeten worden gesynchroniseerd.
 • Het selecteren van het juiste ADSelfService Plus-beleid waarvan de gebruikerswachtwoorden moeten worden gesynchroniseerd.
Wanneer de beide configuraties zijn ingesteld op Waar, kunnen gebruikers hun G Suite-wachtwoorden opnieuw instellen en worden ze automatisch gesynchroniseerd met hun AD-domeinaccounts.

Schermafbeeldingen:

how-to-reset-password-in-google-apps-using-powershell-1
how-to-reset-password-in-google-apps-using-powershell-2
Voordelen van ADSelfService Plus:
 • Selfservice voor het opnieuw instellen van wachtwoorden (SSPR):

  Met ADSelfService Plus kunnen gebruikers hun wachtwoorden opnieuw instellen vanaf:

  • De aanmeldingsschermen van hun Windows-, Linux- of macOS-machines.
  • Webbrowsers door naar de ADSelfService Plus-portal te gaan, wat kan worden geconfigureerd voor toegang tot alle belangrijke webbrowsers.
  • Hun mobiele apparaten door naar de ADSelfService Plus iOS of Android mobiele app of mobiele site te gaan.
  • Hun privénetwerken, zelfs op afstand. Naast het opnieuw instellen van wachtwoorden, biedt ADSelfService Plus gebruikers ook de kans hun cachereferenties bij te werken.
 • >Kies wie hun G Suite-wachtwoorden opnieuw kan instellen:

  Tijdens het maken van het ADSelfService Plus-beleid, kunnen beheerders ervoor kiezen om alleen gebruikers die tot specifieke domeinen, OU's en groepen horen, toe te staan hun G Suite-wachtwoorden opnieuw in te stellen.

 • Wachtwoorden veilig opnieuw instellen:

  ADSelfService Plus biedt de meervoudige verificatie die selfservice-acties, zoals het opnieuw instellen van wachtwoorden door de gebruiker, beveiligt. Wanneer deze functie wordt geconfigureerd, moeten gebruikers meerdere verificatieniveaus voltooien met elk van de 15 methoden die zijn ingeschakeld door de beheerder, voordat ze doorgaan met het opnieuw instellen van hun wachtwoord of het uitvoeren van elke andere selfservice-actie. Beheerders kunnen ook het maximale aantal wachtwoordresets opgeven dat kan worden uitgevoerd door gebruikers in een specifiek aantal dagen.

 • Wachtwoordwijzigingen die via meerdere media zijn aangebracht, synchroniseren:

  ADSelfService Plus staat toe dat wachtwoorden opnieuw worden ingesteld vanaf de ADSelfService-portal en de mobile app,en dat de Windows-, macOS- en Linux-aanmeldingsschermen moeten worden gesynchroniseerd met de toepassingen. Wachtwoordwijzigingen in de Ctrl+Alt+Del-console en wachtwoordreset in de portal Active Directory: gebruikers en computers kunnen ook worden gesynchroniseerd.

 • G Suite-wachtwoord synchroniseren met meerdere toepassingen:

  Met ADSelfService Plus kunnen gebruikerswachtwoorden worden gesynchroniseerd tussen G Suite, AD en andere on-premises en cloudtoepassingen zoals Office 365 en Salesforce.

 • Het maken van zwakke wachtwoorden voorkomen:

  Afdwingen wachtwoordbeleid van ADSelfService Plus staat beheerders toe aangepaste wachtwoordbeleidslijnen die de aanmaak van zwakke wachtwoorden die gevoelig zijn voor hacks verhinderen, te maken en af te dwingen.

Biedt gebruikers de mogelijkheid om hun G Suite-wachtwoorden opnieuw in te stellen.

  Ontvang een gratis proefversie voor 30 dagen.

ADSelfService Plus vertrouwd door