PowerShell-wachtwoordsynchronisatie tussen AD-domeinen

De hieronder weergegeven PowerShell-script synchroniseert de wachtwoorden van gebruikers tussen hun gebruikersaccounts in twee domeinen. ADSelfService Plus, een selfservice-oplossing voor wachtwoordbeheer en eenmalige aanmelding, synchroniseert wijzigingen aan het wachtwoord van een domeingebruiker met zijn gebruikersaccount in andere Active Directory-domeinen en zelfs zijn gebruikersaccount in bedrijfstoepassingen zoals Google Workspace (voorheen G Suite) en Office 365. Hier is een vergelijking tussen de wachtwoordsynchronisatie tussen twee AD-domeinen met PowerShell en ADSelfService Plus:

PowerShell

Om wachtwoorden te synchroniseren voor een gebruikersaccount in meerdere domeinen, moet de module DS-Internals worden geïnstalleerd
Install-Module -Name DSInternals

Zodra u de module DS-Internals hebt geïnstalleerd, voert u het volgende script uit en maakt u uw referenties met dit script:

$credential = Get-Credential;
$credential | Export-CliXml -Path '<enter the path of an XML file here>';

Voer nu het volgende script uit

$sourceDomainNetBIOS = '<primary domain>';
$sourceDomainFQDN = '<primary domain>.com';
$sourceDomainDN = 'DC=<primary domain>,DC=com';
$sourceDomainCredential = Import-CliXml -Path '<enter the file path of an xml file here>';
$targetDomainNetBIOS = '<secondary domain>';
$targetDomainFQDN = '<secondary domain>.com';
$targetDomainDN = 'DC=<secondary domain>,DC=com';
$targetDomainCredential = Import-CliXml -Path '<enter file path of an XML file here>';
$syncGroup = 'Some Group'; $hashes = Get-ADReplAccount -All -NamingContext $sourceDomainDN -Server $sourceDomainFQDN -Credential $sourceDomainCredential;
$users = Get-ADGroupMember $syncGroup -server $targetDomainFQDN -Credential $targetDomainCredential;
foreach ($user in $users)
{
$currentUserHash = $hashes | ? {$_.saMAccountName -eq $user.SamAccountName};
$NTHash = ([System.BitConverter]::ToString($currentUserHash.NTHash) -replace '-','').ToLower();
Set-SamAccountPasswordHash -SamAccountName $user.SamAccountName -Domain $targetDomainNetBIOS -NTHash $NTHash -Server $targetDomainFQDN -Credential $targetDomainCredential;
 Copied
Klik om het volledige script te kopiëren

ADSelfService Plus

De functie Wachtwoordsynchronisatie synchroniseert de wijzigingen aan het wachtwoord van een domeingebruiker met zijn gebruikersaccounts in andere-domeinen en bedrijfstoepassingen.

Voor configuratie:

 • Ga in ADSelfService Plus naar Toepassing en klik op Active Directory.
 • Geef de naam van een toepassing op
 • Selecteer de Domeinnaam van het domein waarmee u de wachtwoorden wilt synchroniseren.
 • Selecteer het ADSelfService Plus-beleid dat bepaalt dat het wachtwoord van de gebruiker moet worden gesynchroniseerd met hun gebruikersaccounts in andere domeinen.
 • Klik op Geavanceerd en selecteer Bronkenmerk en Doelkenmerk in het domein dat moet worden gesynchroniseerd. Wanneer deze twee kenmerken worden gekoppeld aan de gebruikersaccounts in de beide domeinen, worden de wachtwoorden gesynchroniseerd van het primaire domein naar het secundaire.
 • Klik op Toepassing toevoegen.
PowerShell password sync between AD domains
Voordelen van ADSelfService Plus:
 • Geef op welke gebruiker zijn AD-domeinwachtwoorden kan synchroniseren:

  Tijdens het maken van het ADSelfService Plus-beleid, kunnen gebruikers die bij specifieke domeinen, OU's en groepen horen, de mogelijkheid krijgen om hun wachtwoorden te synchroniseren.

 • Synchroniseer de wachtwoorden tussen meerdere domeinen:

  Beheerders kunnen de synchronisatie van AD-wachtwoorden tussen elke aantal domeinen inschakelen met slechts enkele klikken.

 • Wachtwoordwijzigingen die via meerdere media zijn aangebracht, synchroniseren:

  Met ADSelfService Plus kunnen wachtwoorden die opnieuw werden ingesteld vanaf de ADSelfService-portal en de mobiele app, en vanaf de Windows-, macOS-, en Linux-aanmeldingsschermen, worden gesynchroniseerd met de geïntegreerde toepassingen. Systeemeigen wachtwoordwijzigingen (wachtwoordresets in de ADUC-portal en wachtwoordwijzigingen in de Ctrl+Alt+Del-console) kunnen ook worden gesynchroniseerd.

 • Synchroniseer AD-wachtwoord op meerdere toepassingen:

  Met ADSelfService Plus kunnen gebruikerswachtwoorden worden gesynchroniseerd tussen AD-domeinen en andere bedrijfssystemen en -toepassingen, zoals AD LDS, Office 365 en Salesforce.

 • Wachtwoordsynchronisatie controleren:

  De synchronisatie-acties tijdens het opnieuw instellen en wijzigen van wachtwoorden, worden gecontroleerd als rapporten die gemakkelijk kunnen worden gegenereerd met één klik en geëxporteerd in indelingen zoals CSV, HTML, XLS en PDF.

Synchroniseer Active Directory-wachtwoorden van gebruikers over alle domeinen.

  Ontvang een gratis proefversie voor 30 dagen.

ADSelfService Plus vertrouwd door