Jak sprawdzić historię zmian hasła w usłudze Active Directory?

Downloaden ADAudit Plus
Metoda z wykorzystaniem ADAudit Plus
Metoda natywnej inspekcji AD

Inspekcja natywna

Krok 1: Włącz funkcję inspekcji procesu zmiany haseł.

Uruchom GPMC.msc. Otwórz Default Domain PolicyComputer ConfigurationPoliciesWindows SettingsSecurity SettingsLocal PoliciesAudit Policy: Audit account management, and define Success and Failure.

Krok 2: Ustaw Event Viewer, aby objąć wszystkie zmiany hasła. Uruchom GPMC.msc oraz otwórz Default Domain PolicyComputer ConfigurationPoliciesWindows SettingsSecurity Settings → Event Log:

  • Ustaw Maximum security log size na 11GB.  
  • Ustaw Retention method for security log, aby w miarę potrzeby użyć funkcji Overwrite.

Krok 3: Otwórz Event Viewer i przeszukaj dzienniki zabezpieczeń pod kątem identyfikatorów zdarzeń:

  • 4724 – próba zresetowania hasła przez administratora
  • 4723 – próba zmiany hasła przez użytkownika

Uproszczone monitorowanie zmian hasła za pomocą ADAudit Plus

Dzięki prostym i łatwym do odczytania raportom ADAudit Plus, wystarczy jedno kliknięcie, aby pobrać pełne informacje na temat tego, kto zmienił/ustawił hasła oraz kiedy to zrobił i za pomocą jakiego urządzenia. Raporty te mogą być eksportowane, automatycznie tworzone o określonych godzinach oraz przesyłane na skrzynkę pocztową.

Ponadto, można skonfigurować alerty informujące o zmianie haseł użytkowników uprzywilejowanych. Dzięki temu, można natychmiast podejmować działanie.

  • Zaloguj się do ADAudit Plus. Przejdź do zakładki Reports.

W User Management Reports przejdź do raportu Recently Password Changed Users.

Ten raport zawiera następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika, którego hasło zostało zmienione.
  • Nazwa użytkownika, który zmodyfikował hasło.
  • Czas zmodyfikowania hasła.
  • Kontroler domeny, w której zmieniono hasło.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak ADAudit Plus upraszcza proces tworzenia raportów i inspekcji Active Directory (AD), odwiedź: https://www.manageengine.com/nl/active-directory-audit/