Narzędzie do analizy w czasie rzeczywistym blokady konta użytkownika Windows AD

Narzędzie blokady konta w czasie rzeczywistym zapewnia szczegóły w czasie rzeczywistym dotyczące przyczyny blokady konta domeny. Zasady blokady natywnego konta Windows Active Directory stanowią praktyczną metodę przeciwdziałania próbom odgadywania hasła następującym po sobie i powodują zablokowanie konta w wyniku podania nieprawidłowego hasła. Inne przyczyny zablokowania konta mogą wynikać z wymagających reguł ustawiania hasła o częstym cyklu resetowania hasła, co powoduje, że jest ono trudne do zapamiętania. ADAudit Plus pomaga w śledzeniu blokad konta w Windows Active Directory, Windows Serwer i stacjach roboczych Windows, wraz obsługą zapytań zbiorowych danych z dziennika zdarzeń konta użytkownika i tworzeniem złożonych informacji, w celu przedstawienia ich w prostych, wstępnie skonfigurowanych raportach interfejsu użytkownika oraz natychmiastowych alertach e-mailowych.

Raport do analizy w czasie rzeczywistym blokady konta użytkownika Windows

 • Dzięki temu narzędziu, można poznać przyczynę blokady konta AD, kiedy jest to związane z wstępnie zapisanymi hasłami dla usług Windows, kontami usług, obiektami COM, mapowaniem napędów sieciowych, harmonogramem zdań, sesjami logowania...
 • Analizator blokady konta poszukuje również logowań z urządzeń mobilnych (ActiveSync), jak również Outlook Web Access (OWA).
 • Zabezpiecz krytyczne aplikacje biznesowe przed błędnym funkcjonowaniem wynikającym z blokady konta użytkownika / usługi dzięki wysłanym na czas alertom e-mailowym z ADAudit Plus, zapewniając natychmiastowe rozwiązanie.
 • Spełnij wymogi zgodności dla SOX, PCI-DSS, FISMA, HIPAA, GLBA... Można zachować ślad inspekcji w zablokowanych kontach, resetowanych hasłach użytkownika, użytkownikach o zmienionych hasłach i inspekcjach wielu innych obiektów AD dzięki ADAudit Plus.
 • Monitoruj czynności Administratora, pomocy technicznej, zasobów ludzkich itp. Zapewnia również możliwość logowania dla audytorów IT wyłącznie z opcją podglądu. Pojedynczy widok wszystkich krytycznych danych inspekcji skonfigurowanych domen.
 • Ustawiaj alerty e-mail dla zablokowanych kont, nieautoryzowanego dostępu. Archiwizuj dane zdarzeń AD dla bezpieczeństwa i kryminalistyki, dzięki raportom w formatach XLS, CSV, PDF i HTML.

Przykładowy raport analizy blokady konta

Narzędzie do analizy blokady konta użytkownika Windows

Poznaj przyczyny blokady konta użytkownika / usługi. Wybieraj filtry atrybutów i uzyskuj szczegółowe informacje w celu tworzenia szczegółowych raportów zdarzeń.

Przykładowy raport analizy blokady konta
Przykładowy raport analizy blokady konta

Informacje o inspekcjach ADAudit Plus

ADAudit Plus jest internetowym oprogramowaniem raportującym w czasie rzeczywistym dla Windows Active Directory i zmian w Windows Serwer, które sprawdza-śledzi-raportuje Windows Active Directory, logowania/wylogowania stacji roboczych Windows, serwery plików Windows i serwery członkowskie w celu zaspokojenia najistotniejszych potrzeb bezpieczeństwa, inspekcji i wymogów zgodności. Śledź autoryzowany/nieautoryzowany dostęp

do logowania / wylogowania użytkowników, GPO, grup, komputerów, jednostek administracyjnych, DNS, zmian w serwerach, dzięki ponad 200 szczegółowym raportom odnoszącym się do zdarzeń oraz alertom e-mail w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, eksportuj wyniki do formatów xls, html, pdf oraz csv w celu pomocy w interpretacji i kryminalistyki komputerowej.

Analizator blokady konta dostępny jest jedynie wWersji Professional.
Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here