Modyfikacja uprawnień NTFS

Opcja ta pozwala na modyfikację uprawnień użytkowników w zakresie zezwolenia lub odmowy zezwolenia na udostępnianie NTFS, gdy jest to konieczne.

Kroki w ramach modyfikacji uprawnień NTFS

 1. Wybierz Foldery, w których mają zostać zmodyfikowane uprawnienia. Kliknij link Uprawnienia, aby wyświetlić istniejące uprawnienia w tym folderze.
 2. W opcji Wybierz uprawnienia
  • W opcji Konta wybierz konta – użytkowników i/lub grup, którym chcesz przypisać uprawnienia.
  • W opcji Uprawnienia wybierz żądane uprawnienia spośród dostępnych na rozwijanej liście.
  • Użyj pola Zastosuj do, aby określić poziom folderu, do którego muszą mieć zastosowanie wybrane uprawnienia.
  • W opcji Typ wybierz Zezwól lub Odmów, zależnie od wymagań.
  • Jeśli chcesz przypisać inny zestaw uprawnień do innego zestawu użytkowników i grup, kliknij ikonę „+” znajdującą się na końcu bieżącego wiersza i powtórz powyższe kroki. Za pomocą tej opcji można ustawić różne uprawnienia dla różnych użytkowników i grup w ramach jednej operacji.
  • Wybierz odpowiednią opcję, aby określić, czy chcesz zezwolić na dziedziczenie uprawnień do folderów (i ich podfolderów), których uprawnienia są modyfikowane.
 3. Kliknij „Podgląd”, aby wyświetlić uprawnienia, które zostaną zastosowane.
 4. Kliknij „Modyfikuj”, aby zapisać zmiany.

Uwaga:
W prawym górnym rogu pojawi się link „Zobacz ostatnie zadania”, po jego kliknięciu otrzymasz podsumowanie ostatnich zmian w uprawnieniach do folderów.

Wybierz żądaną opcję „uprawnień do dziedziczenia” spośród wymienionych zgodnie z wymaganiami:

Dziedziczenie uprawnień: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, folder/plik odziedziczy uprawnienia po folderze nadrzędnym, tj. uprawnienia do folderu = uprawnienia odziedziczone po folderze nadrzędnym + uprawnienia zastosowane bezpośrednio na folderze.

Usuń wszystkie istniejące uprawnienia i stosuj tylko te uprawnienia: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, zastosowanie będą miały tylko aktualnie stosowane uprawnienia, wszystkie stare uprawnienia zostaną usunięte.

Spraw, aby wszystkie podfoldery odziedziczyły te uprawnienia i usuń wszystkie inne uprawnienia: Usuwa to uprawnienia bezpośrednie we wszystkich podfolderach i stosuje aktualnie wybrany zestaw uprawnień folderu nadrzędnego do wszystkich podfolderów.

Uprawnienia NTFS zostają zmodyfikowane zgodnie z wybraną opcją.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here