Raporty komputerów Active Directory

Raporty komputerów Active Directory zapewniają administratorom pełne informacje o obiektach komputerów w domenach. Raporty te, których wykonywanie można również zaplanować na przyszłość, uwalniają administratora od konieczności pisania skryptów do ręcznego pobierania wszystkich potrzebnych informacji o komputerach.

W przeciwieństwie do natywnych narzędzi, PowerShell etc. ADManager Plus zapewnia następujące wbudowane raporty oparte o komputery, które można eksportować automatycznie lub na żądanie:

Nieaktywne komputery

Active Directory Inactive Computer Report

Zapewnia listę nieaktywnych komputerów w domenie dla podanego okresu. Do obliczenia liczby dni od ostatniego udanego uwierzytelnienia stosowany jest parametr lastLogonDate. W celu zapewnienia dokładności danych wszystkie kontrolery domeny są skanowane. Zobacz, w jaki sposób usuwać, wyłączać, przenosić i włączać nieaktywne komputery.

Wyłączone komputery

Disabled Computers Report

Podaje listę obiektów komputerowych wyłączonych przez administratora. Do ustalenia wyłączonych komputerów w domenie stosowany jest atrybut userAccountControl.

Możesz przekonać się o niesamowitej łatwości generowania raportów Active Directory pobierając za darmo wersję próbną tego narzędzia.

Kontrolery domeny

Raport wyświetlający listę kontrolerów domeny w danej domenie.

Stacje robocze

Raport wyświetlający listę stacji roboczych w danej domenie.

Workstations

Komputery zaufane w kwestii delegowania

Computers Trusted for Delegation

Raport wyświetlający obiekty komputerowe w domenie zaufane w kwestii delegowania. Oznacza to, że usługi pracujące w ramach lokalnego konta systemowego tych komputerów, które są zaufane w kwestii delegowania, mogą personifikować swoich klientów w celu uzyskania dostępu do zasobów na innych komputerach.

Raport oparty o system operacyjny

Raport wyświetlający obiekty komputerowe w oparciu o ich system operacyjny.

Niedawno zmodyfikowane komputery

Raport wyświetlający listę obiektów komputerowych, które zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich "n" dni.

Poza gotowymi raportami o komputerach narzędzie to zapewnia również raporty użytkowników, raporty grup, raporty GPO, etc. pozwalające na uproszczone, szybkie raportowanie wszystkich aspektów Active Directory.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here