Inicjowanie obsługi użytkowników Office 365

Oddzielne inicjowanie obsługi w Active Directory oraz Office 365 powoduje niepotrzebne zamieszanie, powtórzenia i opóźnienia. Poza inicjowaniem obsługi użytkowników, kluczową działalnością użytkowników jest również zarządzanie licencjami Office 365 — odwoływanie ich od nieaktywnych użytkowników, przypisywanie ich do użytkowników bez licencji etc. Przy wydajnym i bezproblemowym przeprowadzaniem tych wszystkich zadań nie są pomocne natywne narzędzia Microsoftu ani skrypty PowerShell. W związku z tym zarządzanie użytkownikami, czy to lokalnym AD czy Office 365 w chmurze wymaga systemowego, zoptymalizowanego podejścia.

Zarządzanie użytkownikami Office 365 przy pomocy ADManager Plus

ManageEngine ADManager Plus to internetowe narzędzie do zarządzania Active Directory pomagające również w zarządzaniu kontami Office 365. Oferuje zdefiniowane z góry funkcje pozwalające administratorom na przeprowadzanie pożądanych działań zarządzania i raportowania w Office 365, poza Active Directory, serwerem programu Exchange oraz Google Apps, w oparciu o działania całkowicie oparte o UI oraz nie wymagające tworzenia skryptów.

Inicjowanie obsługi użytkowników AD oraz Office 365 z jednej konsoli

ADManager Plus pozwala na tworzenie nowych kont dla użytkowników, zarówno w Active Directory jak i w Office 365 (w oparciu o Azure Active Directory) równocześnie, z pojedynczej konsoli internetowej, wykorzystuje ten sam zestaw poświadczeń do inicjowania obsługi nowych kont użytkowników w AD i Office 365. Zamiast zmagania się z wieloma konsolami lub skryptami PowerShell do osiągnięcia tego samego wyniku, wymagane jest zaledwie kilka kliknięć.

YMożna również zainicjować obsługę kont Office 365 dla użytkowników już obecnych w Active Directory. Wystarczy podać pożądanych użytkowników AD przy pomocy importu pliku CSV lub zaznaczenia wielu z nich, a ich konta Office 365 zostaną natychmiast utworzone.

Ponadto w celu ułatwienia wydajnego i szybkiego zarządzania kontami użytkowników i licencjami Office 365, narzędzie to oferuje istotne informacje o środowisku Office 365, takie jak użytkownicy z licencjami/bez licencji, użytkownicy nieaktywni, szczegóły dotyczące licencji, członkowie grupy etc. w oparciu o wstępnie zdefiniowane raporty. ADManager Plus pozwala również na tworzenie udostępnianych skrzynek pocztowych w środowisku Office 365.

Przez wydajne zarządzanie użytkownikami i licencjami, administratorzy mogą nie tylko utrzymywać środowisko Office 365 w stanie zaktualizowanym, ale też mogą również kontrolować i unikać zbędnych wydatków na nadmiarowe licencje.

Elastyczne zarządzanie AD oraz Office 365

ADManager Plus zapewnia administratorom elastyczność zarządzania użytkownikami na wiele sposobów, pozwalając na spełnienie ich potrzeb, takich jak:

 • Pojedyncze i zbiorowe zarządzanie użytkownikami: W zależności od wymagań, administratorzy mogą inicjować obsługę jednego konta użytkownika, lub też wielu kont użytkowników równocześnie, w AD oraz w Office 365. Zbiorowe tworzenie, modyfikacja lub usuwanie użytkowników jest ułatwione przez zaimportowanie wymaganego zestawu atrybutów użytkownika z pliku .csv.
 • Zarządzanie użytkownikami oparte o szablony: Przy pomocy dostosowywanych szablonów wbudowanych w to oprogramowanie, administratorzy mogą zestandaryzować proces tworzenia i modyfikacji użytkowników w swojej organizacji. Dzięki dostosowywaniu "przeciągnij i upuść", możliwości wstępnego skonfigurowania pożądanych atrybutów oraz możliwości ustawienia dowolnego atrybutu na "wyłącznie do odczytu", "ukryty" lub "możliwość edycji", szablony te zapewniają również administratorom pełną kontrolę nad procesem tworzenia i modyfikacji użytkowników.
 • Zarządzanie użytkownikami przez pomoc techniczną: Administratorzy mogą delegować zadanie tworzenia i zarządzania kontami użytkowników w Office 365 oraz AD nawet użytkownikom bez dogłębnej wiedzy technicznej, takim jak personel działu kadr czy pracownicy pomocy technicznej, przenosząc na nich część swojego obciążenia pracą. Ponadto, przez przypisanie określonych szablonów, każdemu z pracowników pomocy technicznej/działu kadr, administratorzy mogą nadal zachować pełną kontrolę nad delegowanym zadaniem.
 • Zautomatyzowane zarządzanie użytkownikami: ADManager Plus zapewnia również elastyczną funkcję automatyzacji, pozwalającą administratorom na tworzenie i zarządzanie użytkownikami w określonym dniu i o określonej godzinie, zgodnie z potrzebą. Narzędzie to pozwala na automatyzację zarówno samodzielnych zadań, takich jak tworzenie, przenoszenie czy modyfikowanie użytkowników etc. jak również serii zadań dla procesów krytycznych, takich jak oczyszczanie AD.
 • Zarządzanie użytkownikami oparte o przepływ pracy: Przy pomocy konfigurowalnego, wielopoziomowego przepływu pracy tego oprogramowania internetowego administratorzy mogą zdefiniować własną ścieżkę wykonywania zadań AD. Pozwala to administratorom na wymuszenie mechanizmu "oceń i zatwierdź" dla każdego żądania, co zapobiega nieautoryzowanym i niepożądanym zmianom. Przepływ pracy służy również jako narzędzie do przyjmowania zgłoszeń, przez utworzenie żądania (zgłoszenia) dla zadań AD.

Opcje synchronizacji AD oraz Office 365

Narzędzie do synchronizacji Windows Azure Active Directory (DirSync) pracuje na serwerze Windows w ramach sieci, synchronizując informacje użytkowników w lokalnym AD ze szczegółami odpowiadających im kont użytkowników w Office 365 w chmurze. Przy pomocy ADManager Plus można ustawić, czy konta użytkowników utworzone w Office 365 mają być synchronizowane z lokalnym środowiskiem AD (włączone DirSync) czy też nie (wyłączone DirSync), w zależności od zasad obowiązujących w organizacji. Jeżeli DirSync jest już zainstalowane, wszystkie zmiany będą synchronizowane niezależnie od wybranej opcji.

Korzyści z ADManager Plus

Inicjowanie obsługi Office 365 za pomocą ADManager Plus zapewnia organizacjom następujące kluczowe korzyści:

 • Zarządzanie Office 365 w chmurze oraz lokalnymi środowiskami Active Directory z pojedynczej konsoli internetowej, bez potrzeby wykorzystywania skryptów.
 • Inicjowanie obsługi kont AD i użytkowników Office 365 oraz równoczesne przypisywanie licencji w jednym działaniu.
 • Tworzenie i modyfikowanie użytkowników przy pomocy utworzonych indywidualnie szablonów dopasowanych do potrzeb organizacji.
 • Zbiorowe zarządzanie licencjami Office 365 (przypisywanie/odwoływanie) dla wszystkich pożądanych użytkowników, bez żadnych ograniczeń liczby kont użytkowników, którymi można zarządzać w jednym działaniu.
 • Pozyskiwanie istotnych informacji, takich jak szczegółowe dane licencjonowanych użytkowników, nieaktywnych użytkowników, list dystrybucji, członków grup etc. za pomocą zdefiniowanych z góry raportów właściwych dla Office 365, co pomaga w wydajnym zarządzaniu użytkownikami i licencjami Office 365.
 • Tworzenie użytkowników w AD oraz Office 365, nawet w środowiskach z wieloma lasami. Natywne narzędzie DirSync nie wspiera inicjowania obsługi użytkowników w przypadku istnienia wielu lasów w lokalnym środowisku Active Directory.

Z opartymi o czysty interfejs graficzny funkcjami zarządzania Active Directory, Office 365, Exchange Server oraz Google Apps z pojedynczej konsoli internetowej, zdefiniowanych raportów dla każdego środowiska, oraz mobilnych aplikacji — na iOS oraz Androida — w celu zarządzania użytkownikami AD, ADManager Plus to wszechstronne narzędzie do zarządzania środowiskiem serwera Windows danej organizacji.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here