Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus Backup

Dla każdej organizacji zbieranie informacji Active Directory stanowi kluczową czynność. Ostatnio tworzenie kopii zapasowych informacji Active Directory uzyskało nowe znaczenie. Kopia zapasowa nie jest już postrzegana jako proces w celu odzyskania przechowywanych obiektów w momencie poważnej awarii, ale jako proces, który pomaga w zarządzaniu i kontrolowaniu zmian AD.

Tworzenie kopii zapasowych informacji AD jest istotne ze względu na następujące powody.

  • Przypadkowe usunięcie elementów może powodować utratę godzin produktywności.
  • Każdy proces przywracania nie jest kompletny, jeżeli informacje AD nie zostaną przywrócone do stanu spójności.
  • Wiele usług jest uzależnionych od Active Directory. Niespójny stan systemu AD może mieć bezpośredni wypływ na te usługi.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus Backup to:

  • Integralność danych Active Directory –Wszystkie zmiany wykonane na obiektach Active Directory, takie jak usuwanie obiektu, zmiana poziomu atrybutu jest zaktualizowana w kopii zapasowej. To powoduje, że kopia zapasowa jest spójna.
  • Przyrostowe kopie zapasowe –Tylko przyrostowe kopie zapasowe są tworzone dla wszystkich zmian wykonanych na obiektach AD. To gwarantuje, że wyłącznie zmienione atrybuty między dwiema wersjami są przesyłane do kopi zapasowej.
  • Punkt przywracania -Przy każdej operacji tworzenia kopii zapasowej tworzony jest punkt przywracania. Wybierz punkt przywracania w celu cofnięcia wszystkich zmianwykonanych na tym obiekcie po danym punkcie w czasie.
  • Zarządzanie wersjami –Przez zachowanie poziomu wersji kopii zapasowej dla każdej zmiany AD, istnieje możliwość przywrócenia wszystkich zmian lub zmian odpowiadającym wyłącznie pojedynczej wersji.
  • Elastyczne ustawienia kopii zapasowej –Ustawienia kopii zapasowej mogą być zdefiniowane przez określenie jednostek organizacyjnych, obiektów oraz określonych atrybutów. Również można określić częstotliwość tworzenia kopii.
  • Widok pulpitu nawigacyjnego –W pulpicie nawigacyjnym, można w prosty sposób znaleźć takie szczegóły jak stan kopii zapasowej, czas i data utworzenia.

RecoveryManager Plus backup posiada wszystkie charakterystyki dobrego systemu tworzenia kopii zapasowych przez utrzymanie ostatnich kopii zapasowych i gwarantując, że zapisane dane są spójne.