Narzędzie do tworzenia kopii bezpieczeństwa i przywracania atrybutów Exchange.

Atrybuty Exchange stanowią podstawowe klocki składowe komunikacji w Active Directory (AD). Wszyscy użytkownicy, grupy i kontakty zawierają informacje Exchange, w tym adresy e-mail, nazwy działów, GUID skrzynek pocztowych oraz ustawienia zasad grupy. Jednak, zdarzają się przypadkowe usunięcia użytkowników, grup i kontaktów podczas zarządzania AD. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, cała komunikacja email z użytkownikami, kontaktami i grupami, których to dotyczy zostaje zatrzymana, co mocno przeszkadza w pracy organizacji.

Dlatego przywrócenie danych okazuje się czynnością o najwyższym priorytecie. Kluczowe staje się przywrócenie w celu odzyskania wszystkich usuniętych lub zmodyfikowanych atrybutów Exchange do ich wartości oryginalnych. Jednakże bez odpowiednich narzędzi może to być trudne do wykonania. RecoveryManager Plus jest internetowym narzędziem do odzyskiwania AD które pomaga w tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu atrybutów Exchange w AD. Jest to proste i intuicyjne narzędzie o łatwym w obsłudze interfejsie, które w połączeniu z wydajnymi funkcjami tworzy kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i ich odzyskiwania.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

  • Przywracaj usunięte atrybuty Exchange użytkowników, kontaktów i grup do ostatniego znanego stanu lub do innych zapisanych wersji, jeżeli zostaną usunięte.
  • Przywracanie poziomu atrybutów pozwala na częściowe przywrócenie poszczególnych atrybutów Exchange użytkowników, kontaktów i grup. Każda zmiana wykonana na atrybucie Exchange zapisywana jest jako kopia przyrostowa, co powoduje, że można odzyskiwać poszczególne atrybuty.
  • Wycofuj atrybuty Exchange do wcześniejszego punktu w czasie i cofaj wszystkie modyfikacje wykonane po danym punkcie. Dla każdej wykonanej zmiany, tworzony jest punkt przywracania co powoduje, że łatwo jest wrócić do każdego z tych punktów. Zarządzanie zmianami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wszystkie zmiany wykonane na atrybutach Exchange przechowywane są jako różnicowe kopie zapasowe, co pozwala na cofnięcie każdej zmiany, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
  • Porównuj różne kopie zapasowe podczas przywracania i wybierz tę, którą chcesz odzyskać. Dzięki RecoveryManager Plus zapomnij obowiązkowym ponownym uruchamianiu. Przy odzyskiwaniu usuniętych atrybutów Exchange z serwerów Windows 2008, 2008 R2, 2012 lub 2012 R2 nie musisz ponownie uruchamiać kontrolerów domeny. To zapewnia ciągłą dostępność w domenie, pozwalając na oszczędność cennego czasu.