Active Directory Recovery Manager

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory

Wbudowane narzędzie Active Directory od Microsoft do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych nie jest w stanie zapewnić szybkiego odzyskiwania ze względu na toporny interfejs użytkownika oraz brak kontroli nad zmianami atrybutów. To pokazuje konieczność posiadania narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania AD, które jest przyjazne dla użytkownika i może przywracać wszystkie obiekty AD w tym użytkowników, komputery, grupy, zbiorniki, jednostki organizacyjne, dane DNS i GPO.

RecoveryManager Plus jest takim właśnie oprogramowaniem internetowym do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych Active Directory. Jest łatwy w użyciu i zezwala na tworzenie kopii zapasowych obiektów AD podobnie jak na odzyskiwanie usuniętych obiektów. Dodatkowo, oferuje elastyczność dzięki odzyskiwaniu wyłącznie poszczególnych rodzajów obiektów lub poszczególnych atrybutów wybranych obiektów.

Co może zrobić RecoveryManager Plus?

 • Przywracanie kopii zapasowej kompletnego stanu systemu: Twórz kopie bezpieczeństwa wszystkich elementów kontrolerów Twojej domeny w tym stanu systemu, danych na partycjach systemowych i bazy danych AD. W przypadku awarii Przywracaj Twoje kontrolery domeny od zera. Przeczytaj więcej »
 • Użytkownicy: Twórz kopie zapasowe i Przywracaj obiekty użytkownika w całości lub w części. Zmiany wykonane dla poszczególnych obiektów użytkownika mogą być szczegółowo śledzone i odzyskiwane. Również, Przywracaj użytkowników do wybranego przez siebie momentu z przeszłości. Przeczytaj więcej »
 • Grupy Twórz zarówno grupy bezpieczeństwa jak i dystrybucji oraz Przywracaj i wycofuj je do wcześniejszego stanu. Przeczytaj więcej »
 • GPO: Twórz kopie zapasowe i Przywracaj wszystkie obiekty zasad grupy w Twojej domenie. Śledź każdą zmianę wykonaną na GPO i cofaj nieprzydane zmiany. Przeczytaj więcej »
 • Jednostki organizacyjne : Jednym kliknięciem twórz kopie zapasowe i odzyskuj usunięte jednostki organizacyjne. Podczas ich odzyskiwania, narzędzie automatycznie przywróci wszystkie podrzędne jednostki organizacyjne wraz z usuniętą. Przeczytaj więcej »
 • Członkostwo w grupach: Przywracaj informacje o członkostwie w grupach użytkowników podczas przywracania usuniętych kont użytkownika. Konto użytkownika będzie znowu członkiem wszystkich grup bezpieczeństwa i dystrybucji, tak jak było ich członkiem przed usunięciem »
 • Atrybuty Exchange: Śledź i analizuj zmiany wykonane na użytkownikach skrzynki pocztowej, grupach dystrybucji, użytkownikach poczty i kontaktach pocztowych Można również wykonywać kopie zapasowe z harmonogramu i przyrostowe dla atrybutów związanych z Exchange, korzystając z tego narzędzia do kopii zapasowych. Przywracaj usunięte obiekty Exchange lub Przywracaj zmiany atrybutów poziomów, zarówno w całości jak i częściowo. Przeczytaj więcej »
 • DNS: Twórz kopie bezpieczeństwa stref DNS i węzłów DNS twojego Active Directory. Korzystając z tego oprogramowania, łatwo śledź zmiany w konfiguracji DNS domeny i twórz kopie bezpieczeństwa dla łatwego przywracania w przypadku awarii. Przeczytaj więcej »
 • Dodatkowo, twórz kopie zapasowe i Przywracaj inne obiekty AD takie jak komputery, kontakty i wbudowane domeny oprócz obiektów wymienionych wcześniej.

Kluczowe cechy RecoveryManager Plus:

  • Przechowywanie kopii zapasowej:Określ okres przechowywania kopii zapasowych AD. Powyżej określonego okresu przechowywania, kopie zapasowe zostają włączonej do pełnej kopii zapasowej.
  • Przywracanie poziomów-atrybutów :Szczegółowo Przywracaj obiekty AD. Podczas przywracania obiektów masz możliwość przywrócenia tylko wybranych atrybutów.
  • Przywracaj: Przywracaj AD do wcześniejszego punktu kopii zapasowej, co automatycznie cofnie wszystkie zmiany wykonane na obiektach po danym punkcie w czasie.
  • ▪ Kosz AD : Przywracaj jednym kliknięciem usunięte obiekty AD oraz ich atrybuty, w tym kontenery nadrzędne.
  • Zarządzanie zmianami:Śledź wszystkie zmiany wykonane na obiekcie użytkownika i cofnij każdą indywidualną zmianę wykonaną na nich.
  • Zarządzanie wersjami:Zachowuj każdą kopię zapasową obiektu jako oddzielna wersję i Przywracaj obiekty do wybranej przez siebie wersji.
  • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: Przywracaj usunięte obiekty AD z serwerów Windows 2003, 2008 i 2012 bez konieczności ponownego uruchamiania Twoich kontrolerów domeny.

Ten rozszerzony zestaw funkcji powoduje, że RecoveryManager Plus jest idealnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych Active Directory, co jest kluczowe dla każdej organizacji.

Natywne kopie zapasowe AD vs RecoveryManager Plus

Funkcje Darmowa edycja Wersja standardowa
Szczegółowe kopie zapasowe / przywracanie cancel tick
Przyrostowe kopie zapasowe cancel tick
Przechowywanie kopii zapasowej tick tick
Przywracanie i cofanie cancel tick
Porównywanie wersji cancel tick
Opcja Podglądu cancel tick
Wyszukuj kopie zapasowe dla obiektów cancel tick
Kompresja kopii zapasowych cancel tick
Widok pulpitu nawigacyjnego cancel tick