Przywracaj członkostwo grup użytkowników Active Directory

W środowisku Active Directory (AD) często zdarza się, że użytkownicy przypadkowo usuwają lub modyfikują dane AD. W takich sytuacjach administratorzy AD muszą przywrócić konto użytkowników bez utraty danych, członkostwa w grupach oraz innych atrybutów AD. Proces przywracania musi być wykonany bardzo dokładnie, ponieważ członkostwo użytkowników w różnych grupach bezpieczeństwa i dystrybucji może odgrywać kluczową rolę w codziennych zadaniach użytkownika. Najlepszym sposobem, aby wykonać takie szczegółowe odzyskiwanie, jest stosowanie rozwiązania, które oferuje pełną kontrolę nad twoim Active Directory.

Recovery Manager Plus od ManageEngine jest oprogramowaniem do zarządzania zmianami, które pomaga w przywróceniu wszystkich zmian wykonanych na atrybutach AD. Korzystając z tego rozwiązania, można niezwłocznie przywrócić wszystkie atrybuty AD w tym członkostwo w grupach. Recovery Manager Plus kojarzy użytkownika i obiekty grupy w oparciu o ich informacje o członkostwie. Dzięki temu, kiedy użytkownik jest dodany lub usunięty z grupy, tworzona jest kopia zapasowa obiektu użytkownika i obiektu grupy. To pomaga w odzyskiwaniu członkostwa w grupach użytkowników.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

  • Przywracaj członkostwo w grupach usuniętych użytkowników: Kiedy przywracany jest usunięty obiekt użytkownika, przywraca się również członkostwo w grupach wraz z innymi atrybutami.
  • Cofanie przypadkowych modyfikacji: Natychmiast przywraca zmodyfikowane dane członkostwa w grupach w przeciągu kilku sekund.
  • Automatyczne odzyskiwanie powiązanych obiektów: W przypadku przywrócenia usuniętego użytkownika, również zostaną przywrócone grupy do ostatniego znanego stanu przed usunięciem.
  • Historia członkostwa w grupach: W celu przeprowadzenia skutecznego odzyskiwania, można przeglądać pełną historię członkostwa w grupach użytkownika tak jak i grup, do których użytkownik był dodany, oraz grup, z których został usunięty.
  • Przywracanie grupy podstawowej: Przywraca podstawową grupę użytkownika przy odzyskiwaniu konta użytkownika, gwarantując, że przywrócone są podstawowe uprawnienia bezpieczeństwa użytkownika przy odzyskiwaniu użytkownika.
  • Przywracanie poziomów atrybutów: Narzędzie to wspiera przywracanie poziomów atrybutów, dzięki któremu indywidualne atrybuty, takie jak członkostwo, mogą być odzyskane, co daje administratorowi lepszy poziom kontroli.
  • Wymuszona replikacja przed utworzeniem kopii zapasowej: Wszystkie zmiany wykonane na obiekcie po ostatniej replikacji mają wymuszaną replikację przed utworzeniem kopii zapasowej. Zapewnia to stworzenie spójnej i pewnej kopii zapasowej, która posiada nawet najnowsze zmiany członkostwa w grupach i atrybutach.
  • Wymuszona replikacja po odzyskiwaniu kopii zapasowej: Narzędzie replikuje przywracane obiekty do wszystkich kontrolerów domeny po odzyskiwaniu, zapewniając, że zaktualizowane informacje o członkostwie w grupach są replikowanie do wszystkich pozostałych kontrolerów domeny.