Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowej komputera Active Directory

W środowisku Active Directory (AD) użytkownicy sami uwierzytelniają się przy użyciu komputerów w domenie. W przypadku usunięcia kont komputera z AD są one również automatycznie usuwane z domeny. Wtedy użytkownicy nie mogą się już logować do sieci przy użyciu tych komputerów. W celu umożliwienia użytkownikom na dostęp do zasobów domeny, usunięte konta komputerów muszą być przywrócone i przyłączone ponownie do domeny. Wbudowane w Active Directory narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych nie przyłącza automatycznie usuniętych komputerów; administratorzy IT muszą ręcznie wykonywać tą nudną i czasochłonną operację.

W takich sytuacjach, to czego potrzebuje organizacja IT to solidne narzędzie, które automatyzuje te żmudne i czasochłonne czynności. RecoveryManager Plus jest rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych AD i ich przywracania, które zapisuje wszystkie obiekty AD, w tym użytkowników, komputery oraz grupy i pozwala na ich przywracanie w szybki i skuteczny sposób.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus

Poniżej znajdują się niektóre funkcje RecoveryManager Plus, które powodują, że jest to wydajne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania komputerów w AD.

  • Przywracanie usuniętych komputerów: Przywracaj komputery do ostatniego znanego stanu lub do innych zapisanych wersji. Atrybuty komputera, takie jak system operacyjny, lokalizacja, rola urządzenia i wiele innych zostają przywrócone do wcześniejszych wartości.
  • Automatyczne przyłączanie komputerów do domeny: Przywraca ostatnie hasła usuniętych komputerów: Usunięte komputery automatycznie zostają przyłączone do domeny niezwłocznie po ich przywróceniu.
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie funkcji BitLocker: RecoveryManager Plus pozwala na tworzenie kopii zapasowych i przywracania kluczy odzyskiwania funkcji BitLocker. To pomaga autoryzowanemu personelowi na odszyfrowanie danych z dysków.
  • Przywracanie informacji o własności TPM: Korzystając z RecoveryManager Plus można tworzyć kopie zapasowe zaszyfrowanych haseł TPM fizycznych komputerów, których wartości są zapisane w atrybucie mTPM-OwnerInformation obiektów komputerów. Kluczowy element informacji pozwala administratorom na zdalne konfigurowane urządzeń bezpieczeństwa TPM na komputerach lokalnych i zamykać je lub zmieniać ich przeznaczenie bez fizycznego korzystania z komputera.
  • Zarządzanie zmianami Wszystkie zmiany wykonane dla każdego obiektu komputera zapisywane są jako różnicowa kopia zapasowa. To pozwala na cofnięcie dowolnej zmiany poziomu atrybutu.
  • Zarządzanie wersjami i ich porównywanie: Każda zmiana wykonana na obiekcie komputera zostaje zapisana jako osobna wersja w kopii zapasowej. Podczas przywracania RecoveryManager Plus przedstawia różne wersje pozwalając wybrać taką, która zawiera obiekt o pożądanych wartościach atrybutów, które chce się przywrócić.
  • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: Podczas korzystania z RecoveryManager Plus, nie ma konieczności ponownego uruchamiania kontrolerów domeny w przypadku odzyskiwania lub przywracania komputerów w systemach Windows serwer 2008 lub 2012. Dzięki temu uzyskuje się ciągłą dostępność wszystkich kontrolerów domeny w naszej domenie.