Narzędzie do tworzenia kopii i przywracania zasad grupy (GPO).

Obiekty zasad grupy (GPO) w Active Directory (AD) odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu środowiska roboczego kont użytkowników i komputerów. Pojedyncze GPO może zawierać setki lub tysiące ustawień. Może być również powiązane z jednostką organizacyjną lub domeną, kontrolując w ten sposób użytkowników lub komputery znajdujące się w niej. Kiedy tak silny obiekt AD ma zmodyfikowane lub przypadkowo usunięte składniki, wpływ jest odczuwalny w szerokiej sekcji twojego środowiska AD. Konieczność przywrócenia GPO do idealnego stanu ma bardzo wysoki priorytet.

GPO zawierają ponad 5 000 ustawień, dlatego przywracanie ich jest skomplikowanym procesem, który wymaga precyzji w celu określenia dokładnych zmian, które zostały wykonane, i ich przywrócenia. Dlatego rozwiązaniem optymalnym jest rozwiązanie holistyczne, które może tworzyć kopie bezpieczeństwa i przywracać niezwłocznie GPO. Dodatkową zaletą oprogramowania jest łatwiejsze zarządzanie zmianami, pozwalające na zidentyfikowanie poszczególnych zmian ustawień i przywracanie ich.

Natywne narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych nie jest wyposażone w narzędzia do wykonania takich zadań. Korzystanie ze skryptów powłoki powoduje, że proces jest jeszcze bardziej skomplikowany niż dotychczas, ze względu na konieczność stosowania złożonych skryptów i brak przyjaznego interfejsu użytkownika.

RecoveryManager Plus jest internetowym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych Active Directory, które pozwoli na śledzenie każdej zmiany wykonanej na GPO i skuteczne przeprowadzanie odzyskiwania.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

Wymienione cechy czynią RecoveryManager Plus idealnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych Active Directory, co jest kluczowe dla każdej organizacji.

  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie GPO: RecoveryManager Plus tworzy kopie zapasowe wszystkich zmian wykonanych na GPO w środowisku AD. Jeżeli przypadkowo usunie się GPO, można użyć kopii zapasowej w celu przywrócenia ich do dowolnej wcześniej zapisanej wersji.
  • Przywracanie poszczególnych ustawień: RecoveryManager Plus, w przeciwieństwie do innych narzędzi do tworzenia i przywracania kopii zapasowych, zapisuje każdą poszczególną zmianę, która znajduje się w GPO, dając administratorom większą kontrolę nad poziomem atrybutów przy przywracaniu GPO.
  • Tworzenie kopii zapasowych łączy GPO: To narzędzie może również tworzyć kopie zapasowe łączy GPO wraz z poszczególnymi ustawieniami. Jeżeli przypadkowo wyłączy się łącze GPO, a później usunie się powiązane z nim GPO, to przywrócenie łącza GPO spowoduje również przywrócenie GPO.
  • Zarządzanie zmianami: Oprogramowanie śledzi każdą pojedynczą zmianę wykonaną w GPO pozwalając w ten sposób administratorom na cofnięcie dowolnej zmiany wykonanej w GPO. Zapewnia to administratorom wyższy poziom kontroli nad zmianami wykonanymi w GPO w ramach ich środowiska AD.
  • Zarządzanie wersjami i ich porównywanie: Każda kopia zapasowa zmian wykonanych na poszczególnych ustawieniach GPO przechowywana jest jako oddzielna wersja. To pozwala administratorom na porównywanie różnych wersji GPO i przywracanie ich do tej właściwej.
  • Wycofywanie GPO: Administratorzy mogą wycofywać GPO do wcześniejszego punktu i wycofywać wszystkie modyfikacje dokonane na GPO po wybranym punkcie. To pozwala administratorom na przywrócenie GPO z powrotem do działającego stanu po wystąpieniu przypadkowych modyfikacji.

Dzięki RecoveryManager Plus, można zapobiec dłuższym przestojom spowodowanym przypadkowym modyfikacjom danych AD. Wraz z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i dzięki klarownemu widokowi, to oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania zapewnia administratorom kontrolę nad środowiskiem AD i pozwala utrzymać spójność, dostępność i operacyjność AD.