Przywracanie Active Directory dzięki RecoveryManager Plus

Powodem przywracania Active Directory do wcześniejszego stanu może być spowodowane wystąpieniem wielu zdarzeń takich jak błąd skryptu, przypadkowa modyfikacja lub usunięcie obiektów. Zamiast przeznaczać zasoby organizacji na przeciwdziałanie katastrofom, rozważne będzie posiadanie odpowiedniej technologii w celu odzyskania systemu w przypadku takiego zdarzenia.

W celu przeciwdziałania trwałej utracie danych, RecoveryManager Plus tworzy okresowe kopie zapasowe danych Active Directory i pozwala na przywrócenie do wcześniejszego stanu i dzięki temu na cofnięcie każdej zmiany wykonanej w okresie pośrednim. Funkcja przywracania działa przez tworzenie „punktów przywracania” dla każdej wykonanej kopii zapasowej i pozwala na cofnięcie się w czasie oraz wybranie z kilku dostępnych punktów przywracania dla wybranej daty. To pozwala na odzyskanie całego katalogu lub jego części; na przykład poszczególnego obiektu lub atrybutu w zależności od wymogów.

Przedstawione funkcje stanowią zbiór najważniejszych cech związanych z procesem odzyskiwania RecoveryManager Plus

 • Wszechstronna funkcjonalność: Funkcja ta pozwala na wykonywanie operacji takich jak cofanie przenoszenia, cofanie modyfikacji lub cofanie usunięcia oraz wielu innych. Ten poziom: zarządzania zmianami pozwala na przejęcie pełnej kontroli nad danymi Active Directory.
  • Funkcjonalność cofania usuwania - każdy obiekt usunięty po wybranym punkcie przywracania będzie przywrócony.
  • Cofanie modyfikacji - cofaj zmiany wykonane na obiekcie po punkcie przywracania.
  • Funkcjonalność cofania przenoszenia - użytkownicy przeniesieni z jednej jednostki organizacyjnej do innej, będą przeniesieni z powrotem do jednostki organizacyjnej, w której się znajdowali podczas tworzenia punktu przywracania.
  • Funkcjonalność usuwania - każdy obiekt utworzony po wybranym punkcie przywracania będzie usunięty w zależności od dokonanego wyboru.
  • Funkcjonalność kosza - Szczegółowo odzyskuj usunięte obiekty z kosza w zależności od wybranych parametrów.
 • Wyeliminuj czas przestoju DC: Dzięki RecoveryManager Plus nie ma konieczności ponownego uruchamiania lub zamykania systemu w celu wykonania operacji przywracania. Zapewnia to dłuższy czas nieprzerwanej pracy i większą wydajność..
 • Szczegółowe odzyskiwanie: Kamieniem węgielnym tej aplikacji jest wysoki poziom szczegółowości jaki ona zapewnia. Dzięki RecoveryManager Plus można odzyskać cały katalog lub poszczególny obiekt albo nawet tylko wybrany atrybut w zależności od wymogów.
 • Opcja podglądu: Uzyskaj podgląd wartości, które mają być odzyskane przed wykonaniem faktycznego procesu przywracania w celu uniknięcia przywracania niepożądanych wartości.

Funkcja wycofywania daje możliwość przywrócenia usuniętego obiektu Active Directory, zanegowania dowolnego incydentu i przywrócenia Active Directory do punktu, który się wybrało oraz wykonania tego bez zamykania, bądź ponownego uruchamiania kontrolera domeny.