Zarządzanie wersjami korzystając z RecoveryManager Plus

Obiekty Active Directory mogą przechodzić wiele zmian takich jak tworzenie, modyfikacja, usuwanie itd. Niektóre z tych zmian wykonywane są celowo przez administratora, natomiast niektóre mogą wynikać z przypadku. W celu przywrócenia obiektów Active Directory do wcześniejszej wersji rozsądne jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich zmian i zachowywanie ich jako kolejnych wersji. W ten sposób przywracanie obiektu AD staje się wyłącznie kwestią wybrania wybranej wersji i szybkiego przywrócenia.

RecoveryManager Plus działa jako narzędzie kontrolujące wersje Active Directory i pomaga w tworzeniu kopii zapasowych wszystkich obiektów i przechowywania ich jako kolejnych wersji dla każdej wykonanej zmiany. RecoveryManager Plus cyklicznie przeszukuje Twoje Active Directory i tworzy kopie zapasowe obecnego stanu wszystkich obiektów, które są w nim zawarte. Jeżeli wykryje zmianę na obiekcie w cyklu tworzenia kopii zapasowych, zapisuje informacje o zmianie (wartości atrybutów obiektów przed i po zmianą) i zapisuje je w pliku wersji. To pozwala na przywrócenie wszystkich zmian. lub zmian odpowiadających odpowiedniej wersji.

Niektóre najważniejsze cechy RecoveryManager Plus, które powodują, że możliwe jest zarządzanie wersjami:

  • Kopia zapasowa wersji-poziomu: Zapisuje kopię zapasową jako kolejne wersje zmian wykonanych na obiektach i przywraca wszystkie zmiany lub zmiany odpowiadające danej wersji.
  • Porównywanie wersji:RecoveryManager Plus pomaga w porównywaniu rożnych wersji obiektu oraz jego atrybutów zapisanych w kopii zapasowej i wybraniu odpowiedniej wersji.
  • Przywracanie szczegółowe: Szczegółowe kopie zapasowe wersji-poziomu zapewniają niespotykaną dotąd elastyczność. Przeglądaj, porównuj i wybieraj różne wersje różnych atrybutów i wykonuj przywracanie wszystkich zmian danej wersji lub części z nich przez wybranie odpowiednich atrybutów.
  • Śledzenie wersji: Przeglądaj listę wersji kopii zapasowych dla każdego obiektu, liczbę zmian wykonanych w każdej wersji oraz datę i czas zmian. Również porównuj wartości kopii zapasowych oraz aktualne wartości dla każdego atrybutu, jednocześnie śledząc każdą z wersji w historii wersji Active Directory.
  • Wszechstronny podgląd Przeglądaj wszystkie dostępne wersje kopii zapasowych i wykonanych zmian zaczynając od najstarszej wersji, dla wybranego przez siebie okresu. Szybko identyfikuj rodzaj obiektu dzięki ikonom graficznym.

W przeciwieństwie do natywnych narzędzi Active Directory, RecoveryManager Plus oferuje dużą elastyczność i wygodę w przywracaniu danych przez zachowanie różnych wersji kopii zapasowych dla obiektów oraz ich atrybutów. Teraz administrator może zarządzać, porównywać i przywracać wartości z różnych wersji kopii zapasowych tylko kilkoma kliknięciami.