Zarządzanie zmianami w Active Directory korzystając z RecoveryManager Plus

Zmiany Active Directory mogą być wykonane w dowolnym momencie bez wiedzy administratora. Nawet najmniejsza niepożądana zmiana może urosnąć do rangi dużego problemu w domenie. Zmianą może być utworzenie, modyfikacja lub usunięcie obiektu lub jego atrybutów. Śledzenie takich zmian i przywracanie ich jest mozolnym i nudnym zadaniem dla każdego administratora. Jednak proces zarządzania zmianami Active Directory może być dużo prostszy jeżeli używa się właściwych narzędzi.

RecoveryManager Plus jest oprogramowaniem do śledzenia zmian Active Directory, które oferuje pełną kontrolę nad twoim środowiskiem Active Directory pozwalając na przywrócenie dowolnej zmiany,która jest niepożądana. Daje to możliwość cofnięcia usuwania, modyfikacji lub przenoszenia wybranej zmiany wykonanej na obiekcie lub wycofywanie zmian Active Directory przez wybór odpowiedniego punktu przywracania.

Najważniejsze funkcje RecoveryManager Plus, które dają kontrolę nad zmianami w Active Directory to:

  • Funkcjonalność cofania usuwania:Wybierz punkt przywracania w historii i odzyskaj dowolny usunięty obiekt po tym punkcie zapewniając w ten sposób możliwość cofnięcia operacji usuwania w Active Directory.
  • Cofanie modyfikacji:Wszystkie zmiany wykonane na obiekcie lub jego atrybutach wykonane po punkcie przywracania mogą być łatwo cofnięte.
  • Funkcjonalność cofnięcia przenoszenia:Obiekt przesunięty z jednej jednostki organizacyjnej do innej może być cofnięty przez wybranie odpowiedniego punktu przywracania.
  • Funkcjonalność cofnięcia tworzenia: RecoveryManager Plus zapewnia elastyczność nie tylko odzyskiwania utraconych danych ale również usuwania niepożądanych danych. Wybierz dowolny punkt przywracania i usuwaj obiekty utworzone po tym punkcie przywracania.
  • RecycleFunkcjonalność kosza:Odzyskuj usunięte obiekty Active Directory dzięki funkcjonalności kosza. Dzięki dostępnej wysokiej szczegółowości odzyskiwania, istnieje możliwość odzyskiwania całego obiektu lub danego atrybutu.
  • Kontrola wersji:Każda kopia zapasowa jest przechowywana jako osobna wersja z możliwością przeglądania wartości kopii oraz wartości aktualnych. Ten zarządzania wersjamipozwala na wycofanie do wybranego momentu w czasie i przywrócenia wartości atrybutów zapisanych w tym punkcie.

RecoveryManager Plus pozwala na zarządzanie zmianami danych Active Directory z łatwością i wszechstronnością. W porównaniu do wbudowanych narzędzi, RecoveryManager Plus oferuje większą prostotę i prędkość w śledzeniu i przywracaniu danych do wcześniej zapisanego stanu.