Analiza dzienników serwerów druku

Organizacje przeważnie mają jeden lub więcej serwer wydruku w centralnej lokalizacji w celu zarządzania potrzebami drukowania pracowników. Ważne jest, aby monitorować wszystkie miejsca, w których można pozyskać informacje przedsiębiorstwa i serwery druku nie stanowią tutaj wyjątku. Ważne jest także zapewnienie płynnego działania serwerów wydruku w celu utrzymania wydajności procesu drukowania. Inspekcja dzienników serwerów wydruku pomaga osiągnąć te cele i zapewnia następujące korzyści:

 • Zagwarantowanie, że dokumenty wrażliwe nie zostaną drukowane.
 • Oflagowanie prób druku przy niewystarczających uprawnieniach.
 • Identyfikacja nieudanych prób drukowania oraz ich przyczyn.
 • Odkryj schematy i trendy zwyczajów drukowania użytkowników.

Inspekcje serwerów wydruku dzięki EventLog Analyzer

 • EventLog Analyzer w wyczerpujący sposób zarządza i raportuje dziennikami serwerów wydruku.
 • Wstępnie zdefiniowane raporty pozwalają na śledzenie pełnej aktywności serwerów wydruku.
 • Raporty trendów i top N prezentują ważne schematy aktywności drukarek.
 • Raporty dostępne są jako tabele, listy i w formatach graficznych, wraz ze wsparciem różnego rodzaju wykresów.
 • Można ustawić alerty czasu rzeczywistego (przez SMS, e-mail) w celu powiadamiania administratorów, kiedy wystąpią ważne wydarzenia.
 • Funkcja analizy śledczej dziennika pozwala na przeszukiwanie dzienników w celu poszukiwania wybranego przez siebie zdarzenia.

Raporty serwerów wydruku

Windows print server reporting with EventLog Analyzer

 • Śledź wszystkie zadania drukowania, które przechodzą przez serwer uzyskując informacje o drukowanym dokumencie oraz użytkowniku, który go wydrukował.
 • Oprócz drukowania, dokumenty również mogą być przenoszone, usuwane, pauzowane, wznawiane lub można zmienić ich priorytet.
 • Identyfikuj wszystkie niepowodzenia zdań drukowania oraz ich przyczyny, takie jak przekroczenie limitu czasu lub uszkodzony dokument.
 • Identyfikuj użytkowników, którzy próbują drukować dokumenty przy niewystarczających uprawnieniach.
 • Zobacz jakie są najczęściej drukowane dokumenty, zarówno wszystkie, jak i dla wybranego użytkownika.
 • Raporty trendów pokazują szczegóły pełnej aktywności drukowania.
Inne funkcje

Analiza dzienników aplikacji

Analizuj dzienniki aplikacji serwerów IIS i Apache, baz danych Oracle i MS SQL, aplikacji DHCP Windows i Linux oraz wielu innych. Osłabiaj ataki bezpieczeństwa aplikacji dzięki raportom i alertom czasu rzeczywistego.

Monitorowanie dzienników zdarzeń Windows

Analizuj dane dziennika zdarzeń w celu wykrawania zdarzeń bezpieczeństwa takich jak zmiany plików/folderów, zmiany w rejestrze oraz wiele innych. Badaj szczegółowo ataki DDoS, Flood, Syn i Spoof dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom.

Zarządzanie serwerami dzienników systemowych

EventLog Analyzer zbiera i analizuje dane dzienników z serwerów Linux/Unix w celu zapewnienia raportów „w locie”, które pozwalają wykrywać podejrzane zachowania, nieprawidłową działalność syslog oraz wiele innych.

Zarządzanie zgodnością IT

Spełnij warunki surowych wymogów przepisów PCI DSS, FISMA, HIPAA i wielu innych dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom i alertom. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Monitorowanie dzienników AD

Monitoruj wszystkie rodzaje danych dziennika infrastruktury. Śledź incydenty niepowodzenia w czasie rzeczywistym i buduj dostosowane raporty do monitorowania wybranych przez siebie specyficznych zdarzeń Active Directory.

Monitorowanie dzienników IIS

Centralnie monitoruj i dokonuj inspekcji danych dzienników serwerów sieci IIS. Zabezpiecz serwery IIS przez wykrywanie nietypowych zdarzeń i natychmiastowym alertom e-mail/SMS. Uzyskaj wstępnie zdefiniowane raporty o błędach serwerów i atakach.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas o tym
Jeżeli chciałbyś zobaczyć inne funkcje zaimplementowane w EventLog Analyzer, powiedz nam o tym. Kliknij, aby kontynuować