Raporty ogólnego ruchu internetowego Exchange

Każda firma ma plany i zasady monitorowania ruchu internetowego wewnątrz danej organizacji, niezależnie od tego, czy małej czy dużej. Środki takie działają jako warstwa ochronna zabezpieczająca krytyczne informacje o jednostce biznesowej. Rozumiejąc istotność i potrzebę zastosowania takich środków, Exchange Reporter Plus zapewnia raporty ogólnego ruchu internetowego. Śledzą one wiadomości e-mail za granicę Exchange, zapewniając administratorom informacje w czasie rzeczywistym w oparciu o kompletną analizę ruchu internetowego.

Dostępne kategorie to:

 • Raporty ogólnego ruchu do/z Internetu
 • Raporty ruchu do/z określonej domeny zewnętrznej
 • Raporty ruchu do/z Internetu dla określonego użytkownika

Ogólny ruch do/z Internetu

Przy pomocy tych raportów można monitorować ogólny ruch do/z Internetu w danej organizacji.

Kluczowe funkcje:

Number of Mails Sent to Internet report

 • Podaje najczęstsze 10 domen zewnętrznych stosowanych do komunikacji e-mailowej w danym okresie.
 • Pomaga zidentyfikować liczbę wiadomości wysłanych do/odebranych z domen zewnętrznych.
 • Zapewnia możliwość sprawdzenia rozmiaru wiadomości e-mail przesyłanych za granicę Exchange.

Lista raportów o ogólnym ruchu internetowym Exchange

 • Liczba wiadomości wysłanych do Internetu
 • Rozmiar wiadomości wysłanych do Internetu
 • Liczba wiadomości odebranych z Internetu
 • Rozmiar wiadomości odebranych z Internetu

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Ruch do/z określonej domeny zewnętrznej

Uzyskaj szczegółowe informacje o ruchu przez wybranie określonej domeny, co pozwala na monitorowanie liczby i rozmiaru przesyłanych do niej wiadomości.

Kluczowe funkcje:

Number of Mails Sent to a Specific Domain report

 • Zapewnia najczęstszych 10 nadawców i odbiorców wiadomości e-mail do określonych domen zewnętrznych.
 • Obejmuje statystyki użytkowników Exchange wraz z liczbą lub rozmiarem wiadomości przesyłanych w jakimś okresie lub w wybranym dniu.

Lista raportów dotyczących ruchu z/do Internetu (dla określonej domeny zewnętrznej)

 • Liczba wiadomości wysłanych do określonej domeny
 • Rozmiar wiadomości wysłanych do określonej domeny
 • Liczba wiadomości odebranych z określonej domeny
 • Rozmiar wiadomości odebranych z określonej domeny

Ruch do/z Internetu dla określonego użytkownika

Ta kategoria raportów została zaprojektowana z myślą o zaadresowaniu potrzeby monitorowania ruchu Internetowego określonego użytkownika. Wystarczy wybrać użytkownika Exchange, którego działania wymagają monitorowania. Po dokonaniu tego wyboru i zaplanowaniu generacji raportu cała potrzebna informacja jest zbierana z dzienników Exchange i podawana.

Kluczowe funkcje:

Number of Mails Sent by a User report

 • Podaje najczęstsze 10 domen zewnętrznych, zarówno pod kątem liczby jak i rozmiaru wiadomości.
 • Służy jako proste i wydajne narzędzie do ustalenia liczby i rozmiaru wiadomości wysyłanych przez określonego użytkownika do domen zewnętrznych.
 • Pomaga znaleźć domeny zewnętrzne, z których określony użytkownik otrzymuje największy ruch wiadomości e-mail, zarówno jeżeli chodzi o liczbę jak i o rozmiar.
 • Zapewnia szczegóły wiadomości otrzymanych od oraz wysyłanych do użytkowników zewnętrznych, wraz z rozmiarem i tematem wiadomości.

Lista raportów dotyczących ruchu z/do Internetu (przez określonego użytkownika)

 • Liczba wiadomości wysłanych przez użytkownika
 • Rozmiar wiadomości wysłanych przez użytkownika
 • Liczba wiadomości odebranych przez użytkownika
 • Rozmiar wiadomości odebranych przez użytkownika
 • Liczba wiadomości wysłanych do określonej domeny przez danego użytkownika
 • Liczba wiadomości otrzymanych w określonej domenie przez danego użytkownika
 • Wiadomości otrzymane od zewnętrznych użytkowników
 • Wiadomości wysłane do zewnętrznych użytkowników

Poza powyższymi kategoriami można również monitorować wiadomości określonego użytkownika dla wybranej domeny zewnętrznej. Raporty o nazwie "Liczba wiadomości wysłanych do określonej domeny przez danego użytkownika" jest przydatny do znalezienia użytkowników, którzy wchodzili na stronę z naruszonymi zabezpieczeniami i wprowadzili złośliwe oprogramowanie do danej organizacji.

Przy zastosowaniu raportów ogólnego ruchu Internetowego do monitorowania ruchu internetowego Exchange dla wersji 2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016 organizacje mają sprawdzony mechanizm raportowania. Można również skonfigurować raporty wysyłane przez e-mail na określony adres w podanych interwałach czasu i w dowolnym formacie, w tym CSV, PDF, XLS oraz HTML.