Raporty Exchange ruchu wewnątrz organizacji oraz adresatów niestandardowych

Każda organizacja wykorzystująca Exchange wymaga wdrożenia określonych mechanizmów do dokładnego monitorowania ruchu wewnątrz Exchange. Exchange Reporter Plus zapewnia specjalne raporty, które pomagają specjalistom IT w wykonywaniu takich zadań.

Raporty ruchu wewnątrz organizacji

Raporty te pomagają w uzyskaniu szczegółowych statystyk o wszystkich działaniach związanych z ruchem skrzynek pocztowych występujących wewnątrz organizacji wykorzystującej Exchange. Pomagają administratorowi w:

Number of Mails Sent by a Specific User

 • Sprawdzenie liczby i rozmiaru wiadomości wysłanych przez określonego użytkownika oraz odpowiadających mu 10 najczęstszych odbiorców w danym dniu lub okresie.
 • Znalezienie użytkownika Exchange odbierającego najwięcej wiadomości, zarówno pod kątem liczby jak i rozmiaru, oraz 10 najczęstszych nadawców.
 • Dokładne monitorowanie ruchu wiadomości e-mail pomiędzy określonymi dwoma użytkownikami Exchange.

Lista raportów ruchu wewnątrz organizacji

 • Wiadomości e-mail wymienione między użytkownikami
 • Liczba wiadomości wysłanych przez określonego użytkownika
 • Rozmiar wiadomości wysłanych przez określonego użytkownika
 • Liczba wiadomości odebranych przez określonego użytkownika
 • Rozmiar wiadomości odebranych przez określonego użytkownika
 • Ruch pomiędzy dwoma określonymi użytkownikami
 • Ruch wysyłany według domen
 • Ruch odbierany według domen

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Raporty ruchu adresatów niestandardowych

Dzięki tym raportom, monitorowanie i śledzenie ruchu e-maili pomiędzy adresatami niestandardowymi, takimi jak kontakty oraz użytkownicy z włączoną obsługą poczty staje się dość proste.

Po zaplanowaniu i wygenerowaniu raportu, pracownicy Exchange mogą:

Traffic between two Specific Users

 • Zidentyfikować 10 najczęstszych odbiorców wiadomości e-mail, zarówno pod kątem liczby jak i rozmiaru.
 • Znaleźć liczbę wiadomości wysłanych do niestandardowego odbiorcy.
 • Śledzić najczęstszych użytkowników Exchange wysyłających maksymalną liczbę wiadomości niestandardowym odbiorcom, zarówno pod kątem liczby jak i rozmiaru.

Lista raportów dotyczących ruchu z/do Internetu (przez określonego użytkownika)

 • Liczba wiadomości wysłanych przez użytkownika
 • Rozmiar wiadomości wysłanych przez użytkownika
 • Liczba wiadomości odebranych przez użytkownika
 • Rozmiar wiadomości odebranych przez użytkownika
 • Liczba wiadomości wysłanych do określonej domeny przez danego użytkownika
 • Liczba wiadomości otrzymanych w określonej domenie przez danego użytkownika

Takie zwięzłe raporty mogą pomóc w ochronie przed działaniami spamerów oraz zapobiegająca wszelkim intencjonalnym, złośliwym atakom. Można z łatwością kontrolować wysyłanie wiadomości przez użytkowników Exchange oraz adresatów niestandardowych i analizować ruch e-mail. Ponadto raporty te są dostępne dla serwerów wersji 2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016 i mogą zostać wyeksportowane do formatów CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) i HTML.