Raporty właściwości skrzynki pocztowej Office 365

Przy rosnącej liczbie użytkowników Office oraz innych pracowników potrzebujących opcji biura online, administratorzy programu Exchange muszą być dobrze poinformowani o wszystkich czynnikach kontrolujących skrzynki pocztowe Office 365. Jednak łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Biorąc pod uwagę gigantyczną ilość informacji, śledzenie każdej skrzynki pocztowej staje się trudne. Wymaga to logicznej segregacji skrzynek pocztowych Exchange w oparciu o ich właściwości. Internetowe narzędzie do raportowania stworzone przez ManageEngine, Exchange Reporter Plus upraszcza zadanie identyfikowania i izolowania skrzynek pocztowych Office 365.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Raporty właściwości skrzynki pocztowej Office 365

Użytkownicy z włączoną skrzynką pocztową

Mailbox Enabled Users

Raport ten podaje wszystkich użytkowników z włączoną skrzynką pocztową, obejmuje to również nazwę skrzynki pocztowej, e-mail oraz informacje o serwerze. Zasadniczo przedstawia informacje o wszystkich użytkownikach, którzy mają konto Office 365.

Nieaktywne skrzynki pocztowe

Office 365 Inactive Mailboxes

Raport ten podaje wszystkie stare konta Office 365 w serwerze Exchange. Raport ten jest  której nie zalogowano się w ciągu ustawionej liczby dni jest uznawana za nieaktywną przez Exchange Reporter Plus. Raport ten podaje nazwy nieaktywnych skrzynek pocztowych oraz odpowiadających im adresów e-mail, wraz z datą ostatniego zalogowania.

Ukryte skrzynki pocztowe

Office 365 Hidden Mailboxes

Raport ten wyświetla wszystkie skrzynki pocztowe Office 365, które mają atrybut widoczności ustawiony na „ukryty”. Te skrzynki pocztowe są trudne do zlokalizowania, ponieważ nie są widoczne na listach adresów Exchange. Raport ukrytych skrzynek pocztowych zwraca tabelę pokazującą nazwę skrzynki pocztowej, wraz z odpowiadającym jej adresem e-mail.

Skrzynka pocztowa z pełnomocnikami

Mailbox with Delegates

Raport ten identyfikuje wszystkie skrzynki pocztowe Office 365 z przypisanymi pełnomocnikami. Wyświetla adres e-mail i nazwę skrzynki pocztowej przypisanego pełnomocnika, jak również nazwę użytkownika, który udzielił pełnomocnictwa. Raport ten pozwala użytkownikom na filtrowanie danych w oparciu o obiekty i grupy.

Skrzynka pocztowa z przekazywaniem dalej

Mailbox with Forward To

Raport ten identyfikuje wszystkie skrzynki pocztowe Office 365 z włączonym przekazywaniem dalej wiadomości e-mail. Podaje wszystkie nazwy skrzynek pocztowych Office 365 oraz ich adresy e-mail wraz z przypisanymi do nich adresami przekazywania.

Dzięki raportom właściwości skrzynek Office 365 Exchange Reporter Plus, zarządzanie wieloma skrzynkami pocztowymi na serwerach Exchange staje się prostszym zadaniem dla administratora. Zapewnia przydatne informacje o skrzynkach pocztowych Office 365, takie jak czas ostatniego zalogowania się przez użytkownika, użytkownicy delegowani, oraz wiele innych, i zapewnia sprawne funkcjonowanie środowiska Exchange.   Raporty te można wyeksportować również w formatach .csv, .xls, .pdf. Administratorzy mogą dzięki nim zrozumieć i przeanalizować szczegółowe informacje o skrzynkach pocztowych Office 365, w szczególności ponieważ nie muszą już inwestować czasu i wysiłków w ciągłe uruchamianie skryptów z zapytaniami w PowerShell Windows.