Raporty zasad przechowywania Exchange

W dzisiejszych czasach organizacje mogą mieć najlepszą infrastrukturę IT, z osiągami skalującymi się do pożądanych poziomów. Ale długoterminowo utrzymanie odpowiednich osiągów zależy od planowania wydajności IT. W ciągu ostatniej dekady przemysł IT przeszedł przez wykładniczy wzrost zasobów. Ten sam trend prawdopodobnie się utrzyma.  Zasoby zużywają gigantyczną ilość przestrzeni na wymianę danych, w związku z tym zarządzanie skrzynkami pocztowymi staje się ważnym zadaniem dla administratorów IT.

Użytkownicy muszący zdecydować, które emaile należy zachować, a które wyrzucić stają przed dylematem. W związku z tym organizacje wdrażają zasady przechowywania, które ustalają miejsce przeznaczenia każdej z wiadomości.  Administratorzy mogą tworzyć domyślne zasady przechowywania dla wszystkich elementów poczty w skrzynce pocztowej; określone zasady dla domyślnych folderów, takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze, Elementy wysłane, Elementy usunięte oraz Wiadomości-śmieci; lub zasady, które użytkownicy mogą zastosować dla folderów lub elementów indywidualnych. Ponadto administratorzy mogą wykorzystywać zasady przechowywania do grupowania jednego lub kilku znaczników przechowywania i stosowania ich do skrzynek pocztowych w celu wymuszenia ustawień przechowywania wiadomości.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Szczegóły zasad przechowywania Exchange

Exchange Retention Policies

Wiadomości wygasają w oparciu o ustawienia zdefiniowane w znacznikach przechowywania połączonych z daną zasadą. Ustawienia te obejmują działania, takie jak archiwizowanie wiadomości lub trwałe ich usuwanie. ManageEngine Exchange Reporter Plus zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich zasadach dotyczących skrzynek w jakiejś domenie. Pokazuje godzinę utworzenia lub ostatniej modyfikacji zasad.

Exchange Retention Policies Details

Po kliknięciu na zasadę wyświetlane są szczegółowe informacje takie jak ustawienia zasad oraz działanie wygaśnięcia, które występuje po zidentyfikowaniu wygasłej wiadomości, okres wygaśnięcia, oraz typ wiadomości.

Liczba skrzynek pocztowych z zasadami

Raport ten pokazuje graficzną reprezentację liczby skrzynek pocztowych, do których zastosowano każdą zasadę przechowywania w domenie. Daje to ogólne informacje o rodzajach znaczników przechowywania dołączonych do różnych rodzajów lub hierarchii użytkowników.

'Skrzynki pocztowe z zasadami'to powiązany raport, pokazujący listę grup skrzynek pocztowych oraz powiązane z nimi zasady przechowywania. Użytkownicy mogą wybrać dowolną zasadę przechowywania z listy, a raport wyświetli wszystkie skrzynki pocztowe powiązane z tą zasadą.

Raporty zasad przechowywania Exchange Reporter Plus obsługują wszystkie wersje serwerów programu Exchange, tzn. 2003, 2007, 2010 oraz 2013; mogą też być eksportowane w formatach csv, xls, pdf lub html.