Raport zawartości folderu publicznego

ERaporty zawartości folderu publicznego w Exchange Reporter Plus zawierają informacje o zawartości folderu publicznego. Daje to administratorowi programu Exchange najbardziej precyzyjne, ekstremalnie efektywne narzędzie do nadzorowania folderów publicznych — administrator może teraz wykorzystać te raporty aby odizolować wiadomości w skrzynce pocztowej folderu publicznego. Raport ten służy również jako narzędzie do wyszukiwania poczty na różnych poziomach, zaczynając od tematu wiadomości. Poszczególne raporty dostępne dla zawartości foldera publicznego na serwerze Exchange to:

 • Raport wiadomości według słów kluczowych w temacie
 • Raport wiadomości według słów kluczowych w treści
 • Raport załączników według słów kluczowych w nazwie pliku
 • Raport załączników w oparciu o słowo kluczowe w rozszerzeniu pliku.
 • Załączniki według rozmiaru pliku

Jak można się domyśleć po nazwach raportów, są one oparte o słowa kluczowe, w związku z tym można być pewnym, że te raporty zawartości folderów publicznych są bardzo dokładne. Raporty zawartości folderu publicznego Exchange Reporter Plus nie pomijają żadnych wiadomości z folderu publicznego.    

Dowiedz się więcej, w jaki sposób zobaczyć ruch w folderze publicznym w danej organizacji w oparciu o pole tematu.

Report on and audit Exchange Online using Exchange Reporter Plus.

Raport wiadomości według słów kluczowych w temacie

Exchange Public Folder Messages by Subject Keyword

Raport wiadomości według słów kluczowych w temacie - Exchange Reporter Plus

Messages by Subject Keyword Report
Messages by Subject Keywords
 • Wyszukiwanie określonego słowa kluczowego w linii tematu w wiadomościach e-mail obecnych w folderach publicznych na serwerach.
 • Jest to przydatne pod kątem wykrywania spamu na folderach publicznych serwera programu Exchange.
 • Podaje szczegółowe informacje takie jak rozmiar wiadomości, nadawca oraz odbiorca.

Raport wiadomości według słów kluczowych w treści

Public Folder Messages by Body Keyword

Raport wiadomości według słów kluczowych w treści - Exchange Reporter Plus

Messages by Body Keyword Reporting
Report on Messages by Body Keyword
 • Wyszukuje wystąpienie określonego słowa kluczowego w treści wiadomości e-mail.
 • Jest przydatny do znalezienia wiadomości e-mail zawierających słowa sugerujące łącza do stron WWW wykorzystywanych phishingu lub przez sieci P2P, w celu ochrony przed spamem.
 • Raport ten podaje również szczegółowe informacje takie jak rozmiar wiadomości, nadawca oraz odbiorca.

Use Exchange Reporter Plus to view the entire list of administrative and client permissions for all public folders.

Raport załączników według słów kluczowych w nazwie pliku

Attachments by Filename Keyword Report

Raport załączników według słów kluczowych w nazwie pliku - Exchange Reporter Plus

Attachments by Filename Keyword Report
Reports on Attachments by Filename Keywords
 • Przeszukuje foldery publiczne na obecność pliku z podaną nazwą pliku załączonych do wiadomości e-mail.
 • Przydaje się do odizolowania podobnych plików wysyłanych w różnych formatach oraz podjęcia niezbędnych działań, zapewniających zachowanie przestrzeni na serwerach przez unikanie niepożądanej akumulacji plików.
 • Podobnie jak poprzednie raporty, ten raport również pokazuje administratorowi szczegółowe informacje o rozmiarze wiadomości, jej nadawcy i odbiorcy.

Raport załączników w oparciu o słowo kluczowe w rozszerzeniu pliku

Attachments by Public Folder File Extensions

Public Folder Attachments by File Extension Keyword Report - Exchange Reporter Plus

Attachments by File Extension Keyword Report
Attachments by File Extension Keyword Report
 • Raporty ten przeszukuje wiadomości w folderze publicznym w oparciu o rozszerzenie pliku załącznika.
 • Pomaga to w izolowaniu plików multimedialnych i konfiguracyjnych w celu uwolnienia przestrzeni na istotniejsze dane.
 • Raport ten podaje również informacje o nadawcy, rozmiarach i nazwach plików, dacie odbioru i temacie.

Załączniki według rozmiaru pliku

Public Folder Attachments by File Size

Załączniki według rozmiaru pliku - Exchange Reporter Plus

Attachments by File Size Report
Attachments by File Size Report
 • Podaje wiadomości w skrzynce pocztowej publicznego foldera serwera programu Exchange według podanego rozmiaru pliku.
 • Pomaga w optymalizacji przestrzeni na serwerze programu Exchange.
 • Raport ten podaje również informacje o nadawcy, nazwie pliku, dacie odbioru i temacie.  

Raporty te przedstawiają administratorowi widok z daleka i z bliska środowisko Microsoft Exchange składające się z dowolnej liczby serwerów, takich jak 2003, 2007, 2010 lub 2013. Przy pomocy raportów folderów publicznych Exchange Reporter Plus bardzo trudno przegapić sygnały nieprawidłowego wykorzystania lub nadużycia przestrzeni i ruchu w folderach publicznych.

Inne zalety programu Exchange Reporter Plus - narzędzie Exchange Reporting Tool