Inspekcja zmian uprawnień skrzynki pocztowej Exchange

Exchange Reporter Plus wprowadza raporty o zmianach w uprawnieniach skrzynek pocztowych w celu śledzenia, kontrolowania i raportowania wszystkich uprawnień skrzynek pocztowych, które zostały zmienione w domenach Exchange. Uprawnienia do skrzynek pocztowych to brama do uzyskania dostępu do poufnych informacji, w związku z czym wymagają regularnego monitorowania w celu upewnienia się, że tylko wybrani pełnomocnicy mają uprawnienia wyślij jako oraz pełnego dostępu do skrzynek pocztowych. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i obsłudze alarmów, wszelkie możliwe zmiany dokonane w uprawnieniach skrzynki pocztowej nie mogą uciec uwadze administratora. Raporty te obejmują:

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Raport zmian uprawnień skrzynek pocztowych

Mailbox Permission Changes Report

  • Raport o wszystkich krytycznych zmianach dokonanych w uprawnieniach skrzynek pocztowych, takich jak Pełen dostęp, Odczyt lub Zapis, ze szczegółowymi informacjami o użytkowniku, który zmienił uprawnienia.
  • Podaje aktualne i wcześniejsze wpisy kontroli dostępu, pomagając w rozwiązywaniu problemów.

Raport zmian uprawnień wyślij jako skrzynek pocztowych

Mailbox Send-As Permission Changes Report

  • Zmiany dokonywane w "Uprawnieniu wyślij jako" są krytycznie istotne i wymagają natychmiastowego zawiadamiania, ponieważ udzielają użytkownikom innym niż właściciele skrzynki pocztowej prawa do wysyłania wiadomości przy pomocy tej skrzynki.
  • Raport ten pomaga sprawdzić, który użytkownik dokonał zmian, w której ze skrzynek pocztowych, kiedy oraz zwraca poprzednie i aktualne wpisy kontroli dostępu.

Raport ogólnych zmian uprawnień skrzynek pocztowych

Overall Mailbox Permission Changes Report

  • Zintegrowany raport zapewniający ogólny widok na wszystkie zmiany uprawnień skrzynek pocztowych, takich jak Pełen dostęp, Wyślij jako, Zapis lub Odczyt.
  • Zapewnia inspekcję wszystkich krytycznych zmian i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa IT.

Korzyści

  • Śledź wszystkie krytyczne zmiany wprowadzone w uprawnieniach do skrzynki pocztowej i zgłaszaj natychmiastowe powiadomienia e-mail.
  • Zmień poziom ważności alertu w zależności od potrzeb i śledź działania użytkowników.
  • Archiwizuj dane z audytu po pewnym czasie do przyszłych analiz, optymalizując w ten sposób wydajność działającej bazy danych. Zarchiwizowane dane można również przywrócić w razie potrzeby.
  • Skonfiguruj raporty do wysyłki lub wyeksportuj raporty do formatów csv, pdf, html lub csv.