Raporty ActiveSync Office 365

Dla wielu administratorów Exchange zarządzanie dużą liczbą urządzeń mobilnych w danej organizacji jest uciążliwe. Zasady takie jak "Przynieś własne urządzenie" (BYOD) umożliwiają pracownikom wykorzystywanie ich własnych urządzeń do zapewnienia ciągłej dostępności online. Wprowadzenie teraz Microsoft Office 365 jeszcze bardziej napędza wykorzystanie urządzeń mobilnych. W związku z tym administratorzy muszą każdego dnia walczyć ze skryptami PowerShell, plikami CSV oraz arkuszami kalkulacyjnymi Excel, w celu zarządzania każdym z urządzeń, na których skonfigurowano Office 365.

Na szczęście Exchange Reporter Plus ManageEngine przychodzi z pomocą dzięki raportom Office 365 ActiveSync.Administratorzy nie muszą już się przebijać przez labirynt użytkowników, skrzynek pocztowych Office 365 i powiązanych z nimi zasad. To internetowe narzędzie raportujące mapuje smartfony wraz z ich skrzynkami pocztowymi i zasadami a następnie zwraca kompletny zestaw raportów dostarczając użyteczne informacje o urządzeniach ActiveSync.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Szczegółowe informacje o urządzeniach

ActiveSync Device Details

Raport ten zapewnia szczegółowe informacje, które pozwalają na śledzenie określonych urządzeń w razie naruszeń lub zagrożeń dla bezpieczeństwa. Wymienia wszystkie urządzenia mobilne zsynchronizowane ze swoimi skrzynkami pocztowymi Office 365. To przedstawienie danych w formie tabeli zapewnia informacje takie jak nazwa urządzenia, odpowiadająca mu nazwa użytkownika, numer IMEI urządzenia, system operacyjny, czas pierwszej synchronizacji, ostatnia udana synchronizacja i więcej.

Stan stosowania zasad urządzenia

Device Policy Application Status

Raport ten wyświetla aktualną zasadę stosowaną na każdym urządzeniu mobilnym oraz czas, kiedy została zastosowana. Raport ten podaje również zakres zasady stosowanej w oddzielnej kolumnie nazywanej stanem stosowania zasady, który pokazuje, czy zasada ta jest stosowana w pełni czy w części.

Użytkownicy mobilni według klientów

Mobile Users by Clients

Raport ten wyświetla przede wszystkim typ klienta (EAS lub MOWA) dla każdego zsynchronizowanego urządzenia mobilnego. Ponadto pokazuje wersję klienta i stan dostępu.

Nieaktywne urządzenia ActiveSync

Inactive ActiveSync Devices

Urządzenia mogą stać się nieaktywne po pewnym czasie, który może zostać skonfigurowany przez administratora.  Jednak powody związane z przestrzenią i bezpieczeństwem powodują, że istotne jest uzyskanie detali urządzeń, które nie są już wykorzystywane i ich usunięcie lub wznowienie. Raport ten generuje listę wszystkich nieaktywnych urządzeń mobilnych, które zostały już kiedyś skonfigurowane z kontami Office 365.

Dzięki raportom Office 365 ActiveSync, administratorzy uzyskują wyrafinowany mechanizm raportowania zapewniający im dogłębne informacje o urządzeniach mobilnych zsynchronizowanych z serwerem programu Exchange. Do znalezienia odpowiednich danych dotyczących istotnych danych ActiveSync nie jest już konieczne ciągłe uruchamianie skryptów z pytaniami Windows PowerShell. Raporty te można również wyeksportować do folderu docelowego, a nawet wysłane w wiadomości e-mail w formatach takich jak CSV, PDF, XLS i HTML.