Security Response Center

Security Response Center

ManageEngine Security Response Center

ManageEngine dokłada wszelkich starań przy dostarczaniu produktów o wysokim bezpieczeństwie. ManageEngine Security Response Center (MESRC) stara się monitorować, identyfikować, badać, rozwiązywać i odpowiadać na luki w bezpieczeństwie związane z własnymi produktami.

Monitorowanie luk w zabezpieczeniach

Jako część naszego dążenia do bezpieczeństwa, MERSRC monitoruje różne fora bezpieczeństwa, w tym US-CERT, National Vulnerabilities Database, Bugtraq i inne w celu identyfikowania dowolnych luk zgłoszonych dla produktów ManageEngine lub dla aplikacji firm trzecich powiązanych z produktami ManageEngine.

Nasłuchiwanie klientów/potencjalnych klientów/badaczy

Oprócz naszej czujności dotyczącej luk w zabezpieczeniach, MESRC zachęca klientów ManageEngine, potencjalnych klientów i specjalistów od zabezpieczeń oraz badaczy, którzy uważają, że znaleźli lukę w zabezpieczeniach w jakimkolwiek produkcie do zgłaszania ich do MESRC. Luki w zabezpieczeniach mogą być zgłaszane do MESRC na stronie https://bugbounty.zoho.com/ W celu uzyskania dodatkowych informacji o raportowaniu luk w zabezpieczeniach, prosimy napisać pod adres security@manageengine.com

Reagowanie na zgłoszone luki w zabezpieczeniach

Po uzyskaniu informacji o lukach w zabezpieczeniach MESRC i odpowiedni eksperci dla danego produktu, zatwierdzają zgłoszenia, sprawdza przyczynę i podejmują odpowiednie środki zapobiegawcze i naprawcze. Po tym jak poprawka jest gotowa, dostarczana jest jako dodatek service pack lub łatka do wszystkich klientów korzystających z tradycyjnego procesu wsparcia.

Jeżeli chodzi luki w zabezpieczeniach związane z aplikacjami firm trzecich powiązanych z produktami ManageEngine, reagowanie na zgłaszane luki będzie zależało od możliwości reakcji odpowiednie oprogramowania firm trzecich.

Wykorzystanie, wsparcie i konserwacja produktów ManageEngine

Wykorzystanie, wsparcie i konserwacja produktów ManageEngine zarządzane są odpowiednio do umowy licencyjnej zawartej między ManageEngine a klientem. Informacje o MESRC opisane na tej stronie nie zmieniają lub poszerzają w żaden sposób umowy licencyjnej. Wszelkie informacje dotyczące jakiejkolwiek luce związanej z produktami ManageEngine i zgłoszonej do MESRC staną się wyłączną informacją ManageEngine.