Raporty rozmiarów skrzynki pocztowej Office 365 | O365 Manager Plus

Raporty te zapewniają obszerny podgląd wszystkich informacji związanych z rozmiarami skrzynek pocztowych Exchange Online w organizacji. Dzięki danym w czasie rzeczywistym dla wielu kwestii, od limitów przydziału dla użytkowników końcowych do poziomów aktywności i wykorzystania e-maili raporty te pomagają zapobiegać wymykającym się spod kontroli skrzynkom pocztowym.

Raporty rozmiaru skrzynki pocztowej Office 365 pomagają w wydajnym planowaniu dyspozycyjności oraz wspierają decyzje administracyjne, zapewniając bezproblemową pracę. Możesz również zaplanować przygotowywanie raportów w regularnych interwałach, wysyłać je przez e-mail do administratorów oraz eksportować do wielu formatów, takich jak CSV, XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) czy HTML.

Raporty w tej kategorii to:

Rozmiar skrzynki pocztowej

O365 Manager Plus Rozmiar skrzynki pocztowej Report

Raport ten zwraca aktualną listę wszystkich skrzynek pocztowych Office 365 w wybranym środowisku Office 365, wraz z ich rozmiarami i liczbą.

Obejmuje również liczbę elementów w każdej ze skrzynek pocztowych, rozmiar wszystkich elementów w danej skrzynce pocztowej, całkowity rozmiar tabeli wiadomości oraz możliwy rozmiar tabeli wiadomości.

Ponadto sortuje on 10 największych skrzynek pocztowych po rozmiarze i wyświetla je na wykresie słupkowym.

Ograniczenia rozmiaru skrzynek pocztowych

O365 Manager Plus Rozmiar skrzynki pocztowej Restrictions Report

Nałożenie ograniczeń rozmiaru skrzynek pocztowych ułatwia administratorom upewnienie się, że użytkownicy nie zużyją za dużo serwerowej przestrzeni dyskowej.

Raport ten wyświetla listę wszystkich użytkowników z ustawionymi limitami rozmiaru skrzynki pocztowej ustawionymi na Generuj ostrzeżenie, Blokuj wysyłanie oraz Blokuj odbieranie. Wyświetla metryki, takie jak rozmiar archiwum, limity przydziału przypisane do archiwum, oraz ostrzeżenia archiwum oparte o zużycie limitu przydziału.

Bieżący rozmiar skrzynki pocztowej vs limit przydziału

O365 Manager Plus Rozmiar skrzynki pocztowej Quota Report

Raport ten wyświetla listę wszystkich skrzynek pocztowych oraz ich aktualnych rozmiarów w porównaniu do przypisanych im limitów przydziału.

Zapewnia również wykres w czasie rzeczywistym 10 największych skrzynek pocztowych w oparciu o zużycie limitów przydziału, co pozwala administratorom na zapewnienie efektywnego zarządzania skrzynkami pocztowymi oraz zapobiegania przekroczenia podanych limitów przydziału przez zużycie [korzystanie].