Automatyzuj resetowanie haseł i odblokowanie kont przy pomocy ADSelfService Plus

ADSelfService Plus z funkcją automatycznego resetowania/odblokowania może zostać skonfigurowany w celu automatyzacji resetowania haseł oraz odblokowania kont przez użytkowników końcowych. Automatyczne zaplanowane resetowanie hasła lub odblokowanie kont umożliwia bezproblemowe i wydajne wymuszanie zasad haseł, minimalizując połączenia z pomocą techniczną, zmniejszając frustrację pracowników oraz ogólnie zwiększając produktywność.

Zaplanowane automatyczne resetowanie hasła

ADSelfService Plus skanuje całą domenę, generując raporty o zablokowanych kontach/wygasłych hasłach/użytkownikach haseł, które niedługo wygasną. Można zaplanować automatyczne generowanie takich raportów w określonych interwałach.  Administratorzy mogą skonfigurować ADSelfService Plus do automatycznego resetowania haseł lub odblokowywania kont użytkowników z zaplanowanych raportów.

Wartość hasła dla automatycznego resetowania

Narzędzie do automatycznego resetowania resetuje hasła do domyślnej wartości ustawionej przez administratora podczas konfigurowania automatycznego odblokowywania konta/resetowania hasła. Na przykład, administrator może ustawić wartość hasła na identyczną z nazwą logowania.

Automatic Password Reset
Konfiguracja automatycznego resetowania hasła

Download

Inne zalety usługi ADSelfService Plus - samoobsługowe resetowanie zarządzania hasłami