Powiadomienia

Czy możesz wyobrazić sobie oprogramowanie do zarządzania i inspekcji haseł bez powiadomień? My też nie - i nie uważamy, że należy. Jedną z najważniejszych funkcji w ADSelfService Plus są różne powiadomienia, które administratorzy i użytkownicy otrzymują przy przeprowadzaniu dowolnego działania z wykorzystaniem produktu. Powinieneś zawsze zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale to nie oznacza, że musisz spędzać cały dzień patrząc na zmiany. Powiadomienia są wysyłane kanałami SMS, e-mail i wypychania, umożliwiając sprawdzenie stanu AD z dowolnego miejsca.

Typy powiadomień:

 • Powiadomienia e-mailem są wysyłane zarówno do użytkowników, jak i administratorów przy zmianie hasła przez użytkowników lub przy generowaniu jakichkolwiek raportów.
  • Powiadomienia dla użytkowników są wysyłane do wszystkich użytkowników przez e-mail dla:
   • Zbliżającego się wygaśnięcia hasła lub konta.
   • Stanu działań samoobsługi hasła.
  • Powiadomienia dla administratorów są wysyłane do wszystkich zarejestrowanych administratorów przez e-mail kiedy:
   • Wygenerowane są dowolne raporty.
   • Użytkownicy przeprowadzają działania samoobsługi hasła.
 • Powiadomienia SMS są wysyłane do użytkowników, informując ich o:
  • Działaniach samoobsługi hasła.
  • Wygaśnięciu hasła.
  • Wygaśnięciu konta.

Powiadomienia wypychane: Wszystkie powiadomienia wysyłane użytkownikom przez SMS oraz e-mail mogą być również przesyłane jako powiadomienia wypychane. Obejmuje to:

 • Samoobsługowe zresetowanie hasła.
 • Samoobsługowe odblokowanie konta.
 • Przypomnienie o rejestracji.
 • Zbliżające się wygaśnięcie hasła.
 • Zbliżające się wygaśnięcie konta.

Download