Daj swoim użytkownikom dostęp jednym kliknięciem do aplikacji w chmurze.

Technologia aplikacji w chmurze podbija świat IT, w związku z czym większość firm wykorzystuje do wielu zadań różne aplikacje w chmurze. Te aplikacje sieci Web zazwyczaj wymagają od użytkowników przestrzegania różnych wymagań dotyczących złożoności hasła. W związku z tym mogą oni mieć różne hasła do różnych kont w chmurze. Zapamiętanie tych wszystkich haseł jest trudnym zadaniem. Czy nie byłoby miło mieć jednego hasła dla wszystkich kont? Też tak pomyśleliśmy.

Jednokrotne logowanie (SSO) ADSelfService Plus integruje konta w chmurze użytkowników z ich kontem Active Directory (AD), tak aby mogli cieszyć się jednolitym procesem logowania do różnych aplikacji. Oznacza to, że nie muszą przejmować się hasłami o różnej długości i stopniu złożoności. Użytkownicy końcowi mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich kont w chmurze wykorzystując wyłącznie poświadczenia Active Directory lub Microsoft Windows.

Logowanie jednokrotne jest dostępne dla następujących dostawców aplikacji w chmurze:

  • Google Apps
  • Zoho
  • Zendesk
  • Salesforce

ADSelfService Plus SSO wykorzystuje protokół SAML do komunikowania się z aplikacjami w chmurze użytkowników. Po skonfigurowaniu, w dowolnym momencie kiedy użytkownik chce się zalogować do aplikacji w chmurze, zostanie przekierowany na serwer ADSelfService Plus, który uwierzytelnia ich konta. Wystarczy wtedy, że podadzą swoje poświadczenia usługi Active Directory w celu uzyskania dostępu do swoich kont w chmurze.

ADSelfService Plus Single Sign-On

Aby jeszcze bardziej ułatwić logowanie, użytkownicy końcowi mogą teraz uzyskać dostęp do swoich ulubionych kont w chmurze z konsoli ADSelfService Plus. Po zalogowaniu do ADSelfService Plus, mogą zobaczyć listę aplikacji w chmurze ze wsparciem SSO i uzyskać dostęp do każdego z kont przy pomocy pojedynczego kliknięcia. Sprawia to, że użytkownicy nie muszą już wchodzić na poszczególne strony w celu uzyskania dostępu do swoich kont. Oznacza to, że ADSelfService Plus nie tylko poprawia doświadczenie logowania się, ale także przyśpiesza cały proces.

Poza logowaniem jednokrotnym, ADSelfService Plus pozwala również na synchronizowanie zmian hasła/konta w czasie rzeczywistym w wielu aplikacjach, zarówno lokalnych jak i w chmurze.