Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Tải về phiên bản dùng thử MIỄN PHÍ 30 ngày, không giới hạn tính năng!

64-bit / 168MB

 Tải về
 
 

Cách cài đặt ADAudit Plus hoạt động bằng ngôn ngữ của bạn?

Ngoài tiếng Anh, ADAudit Plus còn có tiếng Hoa và tiếng Nhật. Khi bạn tải về và cài đặt ADAudit Plus, nó được cài đặt bằng tiếng Anh theo mặc định. Để thay đổi ngôn ngữ sau khi cài đặt, nhấp vào 'Quản Trị' (ở bảng trên cùng) --> 'Thiết Lập Chung' (ở bảng bên trái) --> 'Tùy Chỉnh'--> 'Thiết Lập Địa Phương' (và chọn ngôn ngữ từ hộp danh sách xổ xuống).

ADAudit Plus Trusted By