ទាញយកសាកល្បង 30 ថ្ងៃឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការរឹតបន្តឹង!

32-bit / 127MB

 ទាញយក  

64-bit / 129MB

 ទាញយក  

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាន ADManager Plus ដើម្បីដំណើការជាភាសារបស់អ្នក?

ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស ADManager Plus អាចរកបានជាភាសាអាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, ហូឡង់, បារាំង, ទួរគី, អេស្ប៉ាញ, ចិននិងជប៉ុន។ នៅពេលអ្នកទាញយកនិងដំឡើង ADManager Plus វាត្រូវបានតំឡើងជាភាសាអង់គ្លេសតាមលំនាំដើម។ អ្នកអាចប្តូរភាសាបន្ទាប់ពីការតំឡើង។ នៅពេលការតំឡើង ADManager Plus បានបញ្ចប់ វានឹងបើកនៅក្នុង web browser តាមលំនាំដើម។ បន្ទាប់ពីចូល សូមចុចលើតំណគណនីរបស់ខ្ញុំ ដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំខាងក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើ ជ្រើសភាសាដែលចាំបាច់ពីប្រអប់ជ្រើសរើសភាសា។

 ជម្រើសទាញយកបន្ថែមទៀតVersion 7.0 Build 7011

ដើម្បីទទួលបានជំនួយបច្ចេកទេសឬដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតនិងបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនង ADManager Plus ។ support@admanagerplus.com.

ADManager Plus Trusted By