Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Tətbiq Giriş İdarəetmə

Tətbiq Jurnallarının Yoxlanması, Təhlil edilməsi və Hesabat hazırlanması aləti

EventLog Analyzer istənilən tətbiq jurnal məlumatını toplayan, təhlil və korrelyasiya edən, eləcə də hesaba alına bilən anlayışları əvvəldən müəyyən edilmiş hesabatlarla təmin edən geniş tətbiq jurnal yoxlaması və hesabat alətidir. Adminlər və təhlükəsizlik üzrə peşəkarlar bu hesabatlardan qeyri-normal istifadəçi fəaliyyətlərini, sazlama tətbiqlərinin korlanmasını və təhlükəsizlik problemlərini müəyyən etmək üçün istifadə edə bilər.

Həll IIS və Apache kimi veb server tətbiqlərini, MS SQL və Oracle, DHCP tətbiqləri və sairə daxil olmaqla məlumat bazalarını yoxlayır. Bundan əlavə fərdi jurnal təhlili ilə bu alət istənilən fərdi və daxili tətbiq jurnal məlumatını təhlil edə bilər. Həllin real zamanda xəbərdar sistemi tətbiqlə baş verən istənilən anormallıqla bağlı real zamanda xəbərdarlıqlar təmin edir və beləliklə, tətbiqin təhlükəsizlik hücumlarını azaltmağa kömək edir. EventLog Analyzer eyni zamanda şəbəkə cihazları, serverlər və tətbiqlərdə təhlükəsizlik hücumlarını aşkar etmək üçün güclü korrelyasiya mühərriki ilə birgə təmin edilir.

IIS W3C Veb Server Jurnallarının Təhlil Hesabatları

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer səmərəli IIS veb server tətbiqinin jurnal təhlilini keçirir, veb serverdə baş verən HTTP xətaları ilə bağlı məlumat verən əvvəldən müəyyən edilmiş hesabatları, təhlükəsizlik hücumları, təhlükəli URL sorğuları və sairəni təmin edir.

Bu tətbiq jurnal təhlilləri və hesabat aləti eyni zamanda IIS veb serverlərini hədəf alan SQL yeritmə hücumları, DDoS hücumları və çarpaz ssenarilərinin hücumları üçün real zamanda xəbərdarlıqlar təmin edir.

IIS W3C FTP Server Jurnallarının Təhlil Hesabatları

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer IIS FTP tətbiq server jurnallarını toplayır, yoxlayır və izləyir. O, IIS FTP serverlərinə, fayl yeniləmələri, endirmələr, fayl köçürmə təfərrüatları və sairəyə istifadəçi çıxışında ətraflı hesabatlar təmin edir. Bu IIS FTP server tətbiq jurnal təhlilləri və hesabat aləti eyni zamanda xətalı endirmələr və ciddi fayl köçürmələri üçün real zamanda bildiriş göndərən əvvəldən qurulmuş xəbərdarlıq konsolu ilə birgə təmin edilir.

MS SQL Jurnal Təhlil Hesabatları

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer əvvəldən müəyyən edilmiş geniş hesabat və xəbərdarlıq profilləri ilə sizin MSSQL məlumat bazanızın təhlükəsiz olduğunu təmin edir. Həll məlumat bazası serverindəki fəaliyyət daxil olmaqla intuitiv qrafik hesabatlar formasında məlumat bazasında baş verən hər ciddi tədbirlə bağlı ətraflı məlumar verir. Xəbərdarlıq profilləri sizin məlumat bazasının təhlükəsizliyinə təsir edə bilən üstünlüyün pozulması kimi tədbirlər üçün bildiriş almanızı təmin edir.

Apache Veb Server Hesabatları

Apache Web Server Reports

Apache Veb Server Jurnalı Hesabatları müştəridən alınan sorğuların veb serverdə işlənməsinə geniş baxışı təmin edir. Uğurlu keçirilən sorğular, müştəri xətaları olan sorğular, server xətaları olan sorğular və istiqamətin dəyişməsinə aparan sorğularla bağlı ətraflı hesabatlar. Müştərini IP ünvan, işlənmiş sorğunun status kodu, yönləndirici, istifadəçi agenti və tədbirlərin sayı kimi təfərrüatlarla təmin edir.

Oracle Live Audit Jurnal Təhlil Hesabatları

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog analyzer canlı Oracle jurnallarına əsasən hesabatların toplanması, yoxlanması, izlənməsi və hazırlanması prosesini sadələşdirməyə kömək edir. Əlavə konfiqurasiya tələb edilməyən yeni hesabatlar da mövcuddur və onlar jurnalların mühüm statistik göstəricilərinin intuitiv qrafik ifadəsini təmin edir. Bu, SQL yeridilməsi və DoS kimi birləşdirici hüccumlarda kömək edir.

Çap Server Hesabatları

Print Server Logs Report

EventLog printerdə çap edilən hər bir sənədi izləmək və yoxlamaq imkanını təmin edərək Cap Server Jurnalının idarə edilməsini asanlaşdırır və təhlükəsizliyi artırır. Siz eyni zamanda istifadəçilər və istifadə tezliyini izləmək imkanı da əldə edirsiniz. Bu, istifadəçilər və çap fəaliyyətinin göstəricilərinə əsasən ən çox çap edilən sənədlər kimi hesabatların hazırlanmasında kömək edir.

DHCP Windows Jurnal Təhlil Hesabatları

DHCP Windows Logs Analysis

EventLog Analyzer Windows DHCP serverlərini yenidən yoxlayır. Əvvəldən müəyyən edilmiş hesabatlar DHCP serverinin EventLog Analyzer-ə əlavə edilməsindən sonra avtomatik yaradılır və bu, nəhəng jurnallarda yoxlama işini səmərəli şəkildə azaldır. Bu, eyni zamanda üstün müştərilər və xəta tezliklərinə əsasən hesabatların yaradılmasında kömək edir.

DHCP Linux Jurnal Təhlil Hesabatları

DHCP Linux Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer DHCP Linux Jurnal HesabatlarıLinux DHCP ilə yaradılmış jurnalların izlənməsi və yoxlanması üçün üstün MAC ünvanı, istifadə edilən üstün girişlər və mənfi anlayışlar kimi daxildə qurulmuş geniş hesabatları təmin edir. Adminlər DHCP serverinin yaratdığı bütün tədbirlərin intuitiv hesabatlarına baxmaqla bütün dəyişiklikləri izləyə biləcək.

Əlaqədar videolar
Other features

Syslog idarəetməsi

Ruterlər, keçiricilər, şəbəkəarası ekranlar, IDS/IPS, Linux/Unix serverləri və sairədən Syslog məlumatının toplanması və təhlili. Hər təhlükəsizlik tədbiri üçün dərin hesabatların əldə edilməsi. Anormallıq və pozuntularla bağlı real zamanda xəbərdarlıqlar alınması.

Windows tədbir jurnallarının monitorinqi

Fayl/qovluq dəyişiklikləri, reyestr dəyişiklikləri və sairə kimi təhlükəsizlik tədbirlərinin aşkar edilməsi üçün tədbir jurnal məlumatının təhlili. Əvvəldən müəyyən edilmiş hesabatlarla DDoS, Flood, Syn və Spoof hücumlarının dəqiq tədqiq edilməsi.

İT uyğunluğun idarə edilməsi

Viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA və sairənin əvvəldən müəyyən edilmiş hesabat və xəbərdarlıqlarla nizamlayıcı mandatların tələblərinə cavab verilməsi. Daxili təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermək üçün mövcud hesabatların fərdiləşdirilməsi və ya yeni hesabatların hazırlanması.

Active Directory Jurnallarının Yoxlanması

Active Directory infrastrukturundan hər növ jurnal məlumatlarının yoxlanması. Maraqlara uyğun xüsusi Active Directory tələblərinin yoxlanması üçün real zamanda xəta hadisələrinin izlənməsi və fərdi hesabatların hazırlanması.

Üstün istifadəçi monitorinqi

Üstün istifadəçi fəaliyyətlərinin PUMa tələblərinə cavab verməsinin yoxlanması və izlənməsi. Giriş xətaları, giriş xətasının səbəbləri və sairə kimi ciddi fəaliyyətlərlə bağlı yeni hesabatların əldə edilməsi.

Çap Serverinin İdarə edilməsi

Çap serverində çap edilmiş sənədlərlə bağlı ətraflı hesabatların, müvafiq icazələr olmadan sənədlərin çap edilməsi cəhdlərinin, alınmayan çap işlərinin və onların səbəblərinin və sairənin yoxlanması.

Funksiyalar lazımdır? Bizə söyləyin
EventLog Analyzer-ə tətbiq edilmiş əlavə funksiyaları görmək istəyirsinizsə, bizə söyləmənizi istərdik. Davam etmək üçün bura vurun

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •