Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Linux Audit və Hesabat

Linux Yoxlaması və Hesabatlar

Linux sistemləri bir çox təşkilatlarda populyardır və Linux sistemlərinin syslog jurnallarının yoxlanması şəbəkədə baş verən tədbirlərlə bağlı mühüm məlumatı təmin edə bilər. Bu məlumat sizə müxtəlif inzibati və təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı qərar qəbul etməyə kömək edəcək. Linux sistemlərinin yoxlanmasına aşağıdakılar daxildir:

Linux sistemlərinin yoxlanması sizə şəbəkənin təhlükəsizliyi və idarə edilməsinə tam nəzarət imkanı verir. Lakin, bu qədər də sadə deyil. Siz Linux sistemini qorumaq üçün əvəzində EventLog Analyzer kimi geniş syslog idarəetmə həllindən istifadə edə bilərsiniz.

Linux sistemlərinin EventLog Analyzer ilə yoxlanması

Linux Giriş və Çıxış Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

İstifadəçi girişləri | SU girişləri | SSH girişləri | FTP və ya SFTP girişləri | Girişə ümumi baxış | İstifadəçiyə əsasən üstün girişlər | Cihaza əsasən üstün girişlər | Uzaq cihaza əsasən üstün girişlər | Üstün Linux giriş metodu | Giriş trendi | İstifadəçi çıxışları | SU çıxışları | SSH çıxışları | FTP və ya SFTP çıxışları | Çıxışa ümimi baxış

Linux Xətalı Giriş Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

İstifadəçilərin xətalı girişləri | SU xətalı girişlər | SSH xətalı girişlər | FTP və ya SFTP xətalı girişləri | Xətalı girişlərə ümumi baxış | İstifadəçiyə əsasən üstün xətalı girişlər | Cihaza əsasən üstün xətalı girişlər | Uzaq cihaza əsasən üstün xətalı girişlər | Üstün xətalı giriş metodları | Xətalı giriş trendləri | Təkrarlanan təsdiq xətaları | Yanlış istifadəçi giriş cəhdləri | Uzun şifrələrlə uğursuz giriş xətaları | Uzaq cihaza əsasən təkrarlanan giriş xətaları | Uzaq cihaza əsasən təkrarlanan təsdiq xətaları

Linux İstifadəçi Hesabının İdarə edilməsi

Mövcud Hesabatlar

Əlavə edilmiş istifadəçi hesabları | Silinmiş istifadəçi hesabları | Adı dəyişmiş istifadəçi hesabları | Əlavə edilmiş qruplar | Silinmiş qruplar | Adı dəyişmiş qruplar | Şifrə dəyişməsi | Xətalı şifrə dəyişməsi | Xətalı istifadəçi əlavələri | Üstün Linux hesab idarəetmə tədbirləri

Linux Çıxarıla bilən Diskin Yoxlanması

Mövcud Hesabatlar

Taxılmış USB | Çıxarılmış USB

Sudo Əmrləri

Mövcud Hesabatlar

SUDO əmrinin icrası | Xətalı SUDO əmrinin icrası | Üstün SUDO əmrinin icrası | Üstün xətalı SUDO əmrinin icrası

Linux Poçt Server Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

E-poçt göndərilməsinə ümumi baxış | E-poçt alınmasına ümumi baxış | Göndərənə əsasən göndərilmiş üstün e-poçtlar | Uzaq cihaza əsasən göndərilmiş üstün e-poçtlar | Uzaq cihazlardan alınan üstün e-poçtlar | Üstün göndərən domeni | Üstün qəbul edən domeni | Göndərilən e-poçtlarla bağlı trend hesabat | Alınan e-poçtlarla bağlı trend hesabat | Göndərənə əsasən imtina edilən üstün e-poçtlar | E-poçtları rədd edən üstün qəbul edənlər | Üstün e-poçt rədd xətaları | Üstün rədd edilən domenlər | Rədd edilən e-poçtlara ümumi baxış | Poçt qutusu mövcud deyil | Yaddaş kifayət deyil | Əmrlərin pis ardıcıllığı | Pis e-poçt ünvanı | Uzaq tərəfdə mövcud olmayan e-poçt ünvanı | Üstün e-poçt xətaları | Göndərənə əsasən üstün e-poçt xətaları | Xətalı e-poçt çatdıranlar

Linux Xətaları və Təhlükələri

Mövcud Hesabatlar

Əks baxış xətaları | Pis cihaz Konfiq xətaları | Pis ISP xətaları | Uzaq cihazın yanlış qoşulması | Xidmət hücumlarınln rədd edilməsi

Linux NFS Tədbirləri

Mövcud Hesabatlar

Uğurlu NFS birləşmələri | İmtina edilmiş NFS birləşmələri | İstifadəçilərə əsasən rədd edilmiş NFS birləşmələri | Uzaq cihaza əsasən top uğurlu NFS birləşmələri | Uzaq cihaza əsasən imtina edilmiş NFS birləşmələri.

Linux digər Tədbirlər

Mövcud Hesabatlar

Kron İşlər | Kron Redaktə | Kron İş Başladı | Kron İş Ləğv edildi | Bağlantı proqram təminatı ilə kəsildi | Eyniləşdirmə cığırının alınması | Sessiya qoşuldu | Sessiya ayrıldı | Qeyri-aktiv edilmiş xidmətlər | Dəstəklənməyən protokol versiyası | Giriş zamanı fasilə | Xətalı yeniləmələr | Cihazın adında uyğunsuzluq xətası | cihazın ünvanında uyğunsuzluq xətası

Linux FTP Server Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

Fayl endirmələri | Fayl yükləmələri | Məlumat köçürməsində fasilələr | Giriş fasilələri | Sessiyanın boşdurma fasilələri | Köçürülməmə fasilələri | Bağlantı fasilələri | FTP hesabatlarına ümumi baxış | İstifadəçiyə əsasən top FTP əməliyyatları | Uzaq cihaza əsasən top FTP əməliyyatları

Linux Sistem Tədbirlər

Mövcud Hesabatlar

Syslog xidməti dayandı | Syslog xidməti yenidən başladıldı | Diskdə yerin tükənməsi | Sistemin bağlanması | Yum quraşdırmaları | Yum yeniləmələri | Yum pozulmaları

Linux Ciddilik Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

Fövqəladə tədbirlər | Siqnal tədbirləri | Ciddi tədbirlər | Xəta tədbirləri | Xəbərdarlıq tədbirləri | Bildiriş tədbirləri | Məlumat tədbirləri | Sazlama tədbirləri

Linux Zərurilik Hesabatları

Mövcud Hesabatlar

Ciddi tədbir səviyyələri | Tədbirə əsasən ciddi hesabatlar | Cihaza əsasən ciddi tədbirlər | Uzaq cihaza əsasən ciddi tədbirlər | Ciddi tədbir trendləri | Ciddi tədbirlərə ümumi baxış

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •