Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Hadisə qeydlərinin monitorinqi

Windows Tədbir Jurnallarının Monitorinqi

Bir çox mühüm məlumat pozuntuları insayderlər səbəbindən baş verir, lakin təşkilatlar daxili şəbəkə fəaliyyətlərinin yoxlanmasında məqsədə nail olmur.

Daxili şəbəkə fəaliyyətlərinin yoxlanması kiçik və böyük təşkilatlar üçün əsas tələbə çevrilir. Şəbəkənizi pozuntular və təhlükələrdən qorumaq üçün təşkilatlar şəbəkə və məlumatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün aktiv tədbirlər görməlidir. Tədbir jurnal məlumatının yoxlanması şəbəkə anormallıqlarının, məlumat pozuntu cəhdlərinin aşkarlanması və şəbəkə pozucuların izlənməsinin ən dəqiq yoludur.

Tədbir Jurnal Məlumatının Yoxlanması ilə İnsayder Təhlükələrini Azaldın

Bir çox təşkilatların windows serverləri və iş stansiyaları daxil olan şəbəkə mühitləri vardır. Microsoft Windows əməliyyat sistemləri bir sıra tədbir jurnalları yaradır və bu jurnallar yoxlandıqda şəbəkə adminlərinə şəbəkələrini daxili təhlükələrdən qorumaq və jurnal cinayət ekspertizası keçirmək imkanı verə bilər. Tədbir jurnalları təşkilatınızı şəbəkə təhlükələrindən qorumağa kömək edən yanlış girişlər, giriş xətaları, qorunan fayllara giriş cəhdlərinin alınmaması, təhlükəsizlik jurnalının korlanması və sairə kimi ciddi məlumatları ehtiva edir.

Tədbir jurnalları EVT və EVTX formatlarında hazırlanır. Windows NT, XP, 2000 və 2003 server və iş stansiyası versiyaları EVT jurnal formatını, Windows Vista və Server 2008 versiyaları isə EVTX jurnal formatını dəstəkləyir. Bu Windows jurnal tədbirlərinin (EVT və EVTX formatlarında) bir neçə Window versiyasında yoxlanması şəbəkə adminləri üçün çətin prosesdir və bu tədbir jurnalı məlumatlarının əl ilə yoxlanması mürəkkəb və vaxt sərf edən prosesdir.

EventLog Analyzer Tədbir Jurnallarının Monitorinqini Avtomatlaşdırır

EventLog Analyzer - Tədbir jurnalını yoxlayan proqram təminatıdır və tədbir jurnallarının tam yoxlanmasını təmin edir. O, sizin müəssisənin Windows şəbəkəsi, server və iş stansiyalarında yaradılan tədbir jurnal məlumatını toplayır, təhlil edir, hesabat verir və arxivləşdirir. Bu Tədbir jurnalını yoxlama proqramı aşağıdakılar kimi fərqli Windows əməliyyat sistemlərində yaradılan bütün Windows tədbir jurnalı formatlarına uyğundur (EVT və EVTX):

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Bütün digər Windows əməliyyat sistemləri

Tədbir jurnalı məlumatı sizin bütün Windows maşınlarınızın köhnəlməyən texnologiyalarından toplanır. Tədbir jurnalı məlumatı EventLog Analyzer server maşınları olan mərkəzi yerdə yoxlanır və təhlil edilir. Bu Windows jurnal yoxlama proqramı bütün Windows serverləri və iş stansiyalarında tədbir jurnallarının yoxlanmasını keçirə bilir və şəbəkədə anormallıq baş verən zaman sms və ya e-poçt vasitəsilə sizi xəbərdar edir.

EventLog Analyzer - Tədbir Jurnallarının Monitorinqi Alətlərinin Faydaları:

EventLog Analyzer Tədbir Jurnallarının Monitorinqi Funksiyaları

Tədbir Jurnalının Toplanması və Monitorinqi

Windows Event Log Collection and Monitoring

Tədbir jurnal toplanması üçün bu tədbir jurnal yoxlama proqramı jurnalların toplanacağı hər maşında ayrıca agentin quraşdırılmasını tələb etmir. EventLog Analyzer Windows tədbir jurnalı məlumatını toplamaq üçün Agentsiz jurnal toplanmasından istifadə edir.

Toplanmış tədbir jurnalları xətalar, xəbərdarlıq mesajları və başqa xüsusi tədbirlərə əsasən hesablarla birgə alət panelində mövcuddur. Bu hesablardan istifadə etməklə siz Windows jurnal məlumatlarına təşkil edilmiş həcmdə gözdən keçirə, onu genişləndirə və Windows əməliyyat sistemlərində yaranan problemləri dərhal təhlil edə biləcəyi şəkildə baxa bilərsiniz.

Nizamlayıcı Uyğunluq üçün Tədbir Jurnalının Yoxlanması

Windows Event Log Collection and Monitoring

Nizamlayıcı uyğunluq İT adminlər üçün ən yüksək üstünlük olmuşdur. Təşkilatların nizamlayıcı uyğunluq audit təlimatlarını müşahidə etməsi çox vacibdir, belə ki, nizamlayıcı standartlara əməl etməmək ciddi cərimələrlə nəticələnə bilər. EventLog Analyzer Windows serverləri və iş stansiyalarından real zamanda tədbir jurnallarını yoxlamaq və təhlil etməklə İT adminlərə nizamlayıcı uyğunluq tələblərinə cavab verməyə kömək edir.

EventLog Analyzer ilə siz aşağıdakılar kimi yoxlamalara cavab verən tədbir jurnalları üçün əvvəldən müəyyən edilmiş və ya dəqiq uyğunluq hesabatları yarada bilərsiniz: HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 və s. Bu tədbir jurnalının uyğunluq hesabat proqramı eyni zamanda sizə gələcəkdə artan yeni nizamlayıcı tələblərə cavab verməkdə kömək edəcək yeni uyğunluq üçün fərdi hesabat hazırlamağa imkan verir.

Jurnalla bağlı cinayət ekspertizası və Tədbir Jurnal Məlumatı ilə bağlı Xam jurnal axtarışları

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer sizə xam və formatlaşdırılmış tədbir jurnallarını axtarmaq və axtarış nəticələrinə əsasən dərhal cinayət ekspertizası hesabatları hazırlamaq üçün güclü axtarış mexanizmindən istifadə etmək imkanı verməklə tədbir jurnalı ilə bağlı cinayət ekspertizasını çox asanlaşdırır. Şəbəkə adminləri təhlükəsizlik fəaliyyətinə səbəb olan dəqiq jurnal girişini tapmaq, əlaqədar təhlükəsizlik tədbirinin baş verdiyi dəqiq vaxtı və fəaliyyəti kimin başladığını, eləcə də fəaliyyətin harada başladığını müəyyən etmək üçün xam jurnallar axtara bilər.

Bu tədbir jurnal yoxlama proqramındakı axtarış funksiyası sizə şəbəkə pozanları dərhal izləməyə imkan verəcək və o, cinayət ekspertizasında hüquqşünaslar üçün çox faydalı olacaqdır. Axtarışınızı şirkətin siyasəti və ya xüsusi tədbir növünə (xəta, xəbərdarlıq, yanlışlıq və ya başqa kateqoriyalar) görə tədbir ID-lərinə əsasən EventLog Analyzer asan axtarış imkanı verən ətraflı tədbir jurnalı axtarışını daraldın. Xam tədbir jurnallarının axtarılması ilə Arxivləşdirilmiş Windows jurnalları idxal edilmiş ola bilər və təhlükəsizlik hadisəsinin çıxarılması keçirilə bilər.

Windows Serverləri və İş stansiyalarından Hesabatların Hazırlanması

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer Windows serverləri və iş stansiyalarından alınan bir neçə əvvəldən müəyyən edilmiş və ya təyin edilmiş hesabatları ehtiva edir. Bu hesabatlar sizə yanlış girişlər, şifrənin səhv olması səbəbindən giriş xətaları, hesab kilidlənmələri, təhlükəsizlik fayllarına xətalı giriş cəhdləri, təhlükəsizlik jurnalına müdaxilə, tədbir trendləri və sairə kimi təfərrüatları göstərir. Bu hesabatlardan istifadə etməklə adminlər yer dəyişən istifadəçiləri və sazlama dövrünü azalda və xətalı maşınları asanlıqla müəyyən edə bilər.

EventLog Analyzer sizə Windows maşınında yaradılan tədbir jurnal məlumatında fərdi hesabatlar yaratmaq üçün müxtəlif meyarlardan istifadə etmək imkanı verir. Meyarlar: Jurnal mesajı, İstifadəçi, Tədbir ID-si və Tədbir Növü/Ciddiliyi.

Windows Serverləri və İş stansiyalarında Real zamanda Xəbədarlıqları Konfiqurasiya edin

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer tədbir maşınında xüsusi meyar yaradıldıqda adminləri məlumatlandıran real zaman xəbədarlıqları yaradır. Xəbərdarlıqlar adminlərə gərgin serverləri və Windows şəbəkəsindəki prosesləri real zamanda yoxlamaq imkanı verir.

Siz yoxlanmalı olan Windows Serveri və ya İş stansiyası, eləcə də bir neçə Windows cihazını müəyyən edə bilərsiniz. Bundan əlavə siz xüsusi jurnal növü, tədbir ID-si, jurnal mesajı və ya ciddiliyi ilə yaradılan tədbirlərə əsasən xəbədarlıqlar ala bilərsiniz. Tədbir xəbərdarlıqları e-poçt, sms və ya fərdi proqramlar vasitəsilə real zamanda göndərilir

Digər funksiyalar

Syslog Serverinin İdarə edilməsi

EventLog Analyzer şübhəli fəaliyyəti, anormal syslog fəaliyyətini və s. aşkarlamağa kömək edən ani hesabatları təmin etmək üçün Linux/Unix serverlərindən jurnal məlumatını toplayır və təhlil edir.

Tətbiq jurnalının təhlili

IIS və Apache veb serverlərindən, Oracle və MS SQL məlumat bazalarından, DHCP Windows və Linux proqramları və sairədən tətbiq jurnallarının təhlil edilməsi. Hesabatlar və real zamanda xəbərdarlıqlarla tətbiq təhlükəsizlik hücumlarının azaldılması.

Active Directory Jurnallarının Yoxlanması

Active Directory infrastrukturundan hər növ jurnal məlumatlarının yoxlanması. Maraqlara uyğun xüsusi Active Directory tələblərinin yoxlanması üçün real zamanda xəta hadisələrinin izlənməsi və fərdi hesabatların hazırlanması.

Üstün istifadəçi monitorinqi

Üstün istifadəçi fəaliyyətlərinin PUMa tələblərinə cavab verməsinin yoxlanması və izlənməsi. Giriş xətaları, giriş xətasının səbəbləri və sairə kimi ciddi fəaliyyətlərlə bağlı yeni hesabatların əldə edilməsi.

Çap Serverinin İdarə edilməsi

Çap serverində çap edilmiş sənədlərlə bağlı ətraflı hesabatların, müvafiq icazələr olmadan sənədlərin çap edilməsi cəhdlərinin, alınmayan çap işlərinin və onların səbəblərinin və sairənin yoxlanması

İT uyğunluğun idarə edilməsi

Viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA və sairənin əvvəldən müəyyən edilmiş hesabat və xəbərdarlıqlarla nizamlayıcı mandatların tələblərinə cavab verilməsi. Daxili təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermək üçün mövcud hesabatların fərdiləşdirilməsi və ya yeni hesabatların hazırlanması.

Funksiyalar lazımdır? Bizə söyləyin
IEventLog Analyzer-ə tətbiq edilmiş əlavə funksiyaları görmək istəyirsinizsə, bizə söyləmənizi istərdik. Davam etmək üçün bura vurun

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •