Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Одитиране и отчитане на Linux

Одитиране и отчитане на Linux

Системите Linux са популярни в много организации и одитирането на системните регистри на системи Linux може да предостави важна информация относно събитията във вашата мрежа. Тази информация ще ви помогне да вземете решение относно различни административни и свързани със сигурността действия. Одитирането на системи Linux включва:

Одитирането на системи Linux ви предоставя пълен контрол върху сигурността и управлението на вашата мрежа. Но това не е толкова просто. Вместо това можете да използвате EventLog Analyzer, изчерпателно решение за управление на системни регистри, за да поддържате една защитена система Linux.

Одитиране на системи Linux с EventLog Analyzer

Отчети за влизане в и излизане от Linux

Налични отчети

Влизания на потребители | влизания през SU | влизания през SSH | влизания през FTP или SFTP | общ преглед на влизания | топ влизания на базата на потребител | топ влизания на базата на устройство | топ влизания на базата на отдалечено устройство | топ метод за влизане в Linux | тенденция на влизане | излизания на потребители | излизания през SU | излизания през SSH | излизания през FTP или SFTP | общ преглед на излизания

Отчети за неуспешно влизане в Linux

Налични отчети

Неуспешни влизания на потребители | неуспешни влизания през SU | неуспешни влизания през SSH | неуспешни влизания през FTP или SFTP | общ преглед на неуспешни влизания | топ неуспешни влизания на базата на потребител | топ неуспешни влизания на базата на устройство | топ неуспешни влизания на базата на отдалечено устройство | топ неуспешни методи за влизане | тенденции на неуспешни влизания | повтарящи се грешки при удостоверяване | невалидни опити за влизане на потребители | неуспешни опити за влизане с дълга парола | повтарящи се грешки при влизане на базата на отдалечено устройство | повтарящи се грешки при удостоверяване на базата на отдалечено устройство

Управление на потребителски акаунт в Linux

Налични отчети

Добавени потребителски акаунти | изтрити потребителски акаунти | преименувани потребителски акаунти | добавени групи | изтрити групи | преименувани групи | промени на пароли | неуспешни промени на пароли | неуспешни добавяния на потребители | топ събития за управление на акаунти в Linux

Одитиране на преносим диск в Linux

Налични отчети

Включено USB устройство | Извадено USB устройство

Sudo команди

Налични отчети

Изпълнения на SUDO команди | Неуспешни изпълнения на SUDO команди | Топ изпълнения на SUDO команди | Топ неуспешни изпълнения на SUDO команди

Отчети на пощенски сървър с Linux

Налични отчети

Общ преглед на изпратени имейли | общ преглед на получени имейли | топ имейли, изпратени на базата на подател | топ имейли, изпратени на базата на отдалечено устройство | топ имейли, получени от отдалечени устройства | топ домейн на подател | топ домейн на получател | отчет за тенденции относно изпратени имейли | отчет за тенденции относно получени имейли | топ отхвърлени имейли на базата на подател | топ получатели, които са отхвърлили имейли | топ грешки при отхвърляне на имейл | топ отхвърлени домейни | общ преглед на отхвърлени имейли | недостъпна пощенска кутия | недостатъчно място за съхранение | неправилна последователност от команди | неправилен имейл адрес | несъществуващ имейл адрес от отдалечената страна | топ имейл грешки | топ имейл грешки на базата на подател | неуспешни изпращания на имейл

Грешки и заплахи в Linux

Налични отчети

Грешки на обратно търсене | грешки на неправилен deviceConfig | грешки на неправилно ISP | невалидна връзка на отдалечено устройство | отхвърляне на сервизна атака

NFS събития в Linux

Налични отчети

Успешни зареждания на NFS | отказани зареждания на NFS | отказани зареждания на NFS на базата на потребители | топ успешни зареждания на NFS на базата на отдалечено устройство | топ отказани зареждания на NFS на базата на отдалечено устройство.

Други събития в Linux

Налични отчети

Cron задачи | редактиране на Cron | стартирана Cron задача | спиране на Cron задача | връзката е прекъсната от софтуер | получаване на низ за идентификация | сесията е свързана | връзката на сесията е прекъсната | дезактивирани услуги | неподдържана версия на протокол | време на изчакване при влизане | неуспешни актуализации | грешка от несъответствие на име на устройство | грешка от несъответствие на адрес на устройство

Отчети на FTP сървър на Linux

Налични отчети

Изтегляния на файлове | качвания на файлове | време на изчакване на спиране на прехвърляне на данни | време на изчакване на влизане | време на изчакване на неактивна сесия | без време на изчакване на прехвърляне | време на изчакване на връзка | общ преглед на FTP отчети | топ FTP операции на базата на потребител | топ FTP операции на базата на отдалечено устройство

Събития на система Linux

Налични отчети

Услугата syslog е спряна | услугата syslog е рестартирана | недостатъчно дисково пространство | изключване на системата | инсталирания на Yum | актуализации на Yum | деинсталирания на Yum

Отчети за ниво на сериозност на Linux

Налични отчети

Събития относно спешни случаи | събития относно известия | критични събития | събития относно грешки | събития относно предупреждения | събития относно бележки | информационни събития | събития относно отстраняване на неизправности

Критични отчети на Linux

Налични отчети

Ниво на критичност на събития | критични отчети на базата на събитие | критични отчети на базата на устройство | критични отчети на базата на отдалечено устройство | тенденции на критични събития | общ преглед на критични събития

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •