Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Мониторинг на регистъра на събития

Наблюдение на регистър на събития в Windows

Повечето основни нарушения на данни възникват поради вътрешни лица, въпреки това организациите не успяват на наблюдават вътрешните мрежови дейности.

Наблюдението на вътрешните мрежови дейности става основно изискване за организации – големи или малки. За да предпазят вашата мрежа от пробиви и заплахи, организациите трябва да предприемат проактивни мерки, за да се гарантира сигурността на тяхната мрежа и данни. Наблюдението на данните от регистри на събитията е най-точният начин за откриване на аномалии в мрежата, опити за пробив в данните и проследяване на нарушители на мрежата.

Ограничаване на заплахи от вътрешни лица чрез наблюдение на данните от регистри на събитията

Повечето организации имат мрежова среда, която включва сървъри и работни станции на Windows. Операционните системи Microsoft Windows генерират различни регистри на събитията и тези регистри, ако се наблюдават, могат да помогнат на мрежовите администратори да предпазят своята мрежа от вътрешни заплахи и за провеждане на експертно разследване на регистрите. Регистрите на събитията съдържат важна информация, като неуспешни влизания, грешки при влизания, неуспешни опити за достъп до защитени файлове, подправяне на регистри за сигурност и т.н, които ви помагат да поддържате вашата организация защитена от мрежови заплахи.

Регистри на събития, генерирани във формати EVT и EVTX. Версиите на сървъри и работни станции Windows NT, XP, 2000 и 2003 поддържат формата EVT на регистрите, а версии Windows Vista и Server 2008 използват EVTX формат на регистрите. Наблюдението на тези регистри на събитията в Windows (във формати EVT и EVTX) в множество версии на Windows става предизвикателство за мрежовите администратори и ръчното наблюдение на тези данни от регистрите на събитията е неудобно и отнема много време.

EventLog Analyzer автоматизира наблюдението на регистрите на събитията

EventLog Analyzer – софтуер за наблюдение на регистри на събития, който предоставя цялостно наблюдение на регистри на събития. Той събира, анализира, отчита и архивира данните от регистри на събитията, генерирани от вашата корпоративна мрежа на Windows – сървъри и работни станции. Този софтуер за наблюдение на регистри на събития е съвместим с всички формати на регистри на събития в Windows (EVT и EVTX), генерирани от различни операционни системи на Windows като:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Всички други операционни системи на Windows

Данните от регистрите на събитията се събират с помощта на технология без агенти от всички ваши машини на Windows. Данните от регистрите на събитията се наблюдава и анализира в централно място – сървърна машина на EventLog Analyzer. Този софтуер за наблюдение на регистри на Windows е в състояние да наблюдава регистри на събития във всички сървъри и работни станции на Windows във вашата мрежа и ви известява в реално време чрез SMS или чрез имейл при възникване на мрежови аномалии във вашата мрежа.

EventLog Analyzer – предимствата на инструмент за наблюдение на регистри на събития:

Функции за наблюдение на регистри на събития на EventLog Analyzer

Събиране и наблюдение на регистри на събития

Windows Event Log Collection and Monitoring

За събиране на регистри на събития, този софтуер за наблюдение на регистри на събития не изисква инсталиране на отделен агент на всяка машина, от която се събират регистри. EventLog Analyzer използва технология за събиране на регистри без агент, за да събира на данни от регистри на събития в Windows.

Събраните регистри на събития са налични на таблото, като бройката е базирана на грешки, предупредителни съобщения и други специфични събития. С помощта на тези бройки вие можете да преглеждате данните на регистри на Windows в томове по организиран начин, което ги прави изчерпателни и достъпни за бърза диагностика на проблеми, които са възникнали в рамките на операционните системи Windows.

Наблюдение на регистри на събития за регулаторно съответствие

Windows Event Log Collection and Monitoring

Регулаторното съответствие се е превърнало в най-висок приоритет за ИТ администраторите. Изключително важно е за организациите да съблюдават одитните указания за регулаторно съответствие, тъй като несъответствието с регулаторните стандарти може да доведе до сериозни санкции. EventLog Analyzer позволява на ИТ администраторите да изпълняват изискванията за регулаторното съответствие чрез наблюдение и анализиране в реално време на регистри на събития от техните сървъри и работни станции на Windows.

С помощта на EventLog Analyzer вие можете да генерирате предварително зададени или подготвени отчети за съответствие за регистри на събития за изпълнение на одити като HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 и др. Този софтуер за отчитане на съответствие на регистри на събитие също така предоставя функция с добавена стойност, която ви позволява да създавате персонализиран отчет за ново съответствие, което ще ви помогне за изпълнение на нарастващото изискване за съответствие с новите регулаторни закони в бъдеще.

Експертиза на регистри и търсене на необработени регистри в данни от регистри на събития

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer прави експертното разследване на регистри на събития много лесно, като ви позволява да използвате мощната му функция за търсене, за да търсите както в необработените, така и във форматираните регистри на събития, и мигновено генерира експертни отчети на базата на резултатите от търсенето. Мрежовите администратори вече могат да търсят в необработените регистри на събития и да определят точния запис в регистъра, който е причинил дейността по обезпечаване на сигурността, да намерят точното време, в което се е случило съответното събитие, свързано със сигурността, кой е инициирал дейността и също така, местоположението, откъдето произхожда дейността.

Тази функция за търсене в този софтуер за наблюдение на регистри на събития ще ви помогне бързо да проследявате нарушителя в мрежата и е доста полезна за правоприлагащите органи за експертни анализи. Ограничете обема за търсене с надеждната функция на EventLog Analyzer за търсене в регистри на събития, която предлага лесно търсене, базирано на специфични ИД на събития по отношение на политиката за съответствие или конкретен тип събитие: грешка, предупреждение, неизправност или други категории. Архивираните регистри на Windows могат да бъдатимпортирани и може да бъде извършено откриване на инцидент, касаещ сигурността, чрез търсене в необработените регистри на събитията.

Генериране на отчети от сървъри и работни станции на Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer включва няколко предварително зададени или приготвени отчета на базата на регистри на събития, получени от сървъри и работни станции на Windows. Тези отчети ви показват подробности, като неуспешни влизания, грешки при влизания поради грешни пароли, блокировки на акаунти, неуспешни опити за достъп до защитени файлове, подправяне на регистри за сигурност, тенденции на събития и др. С помощта на тези отчети администраторите могат лесно да определят грешни потребители и неизправни машини, което намалява цикъла за отстраняване на неизправности.

EventLog Analyzer ви позволява да използвате различни критерии за генериране на персонализирани отчети на генерираните от вашата машина с Windows данни от регистри на събития. Критериите са: Съобщение на регистър, потребител, ИД на събитие и тип/степен на събитие.

Конфигуриране на известия в реално време на сървъри и работни станции с Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer генерира известия в реално време на регистри на събития, които уведомяват администраторите, когато е генерирано дадено събитие, отговарящо на конкретен критерий. Известяването помага на администраторите да наблюдават критични сървъри и процеси в мрежа на Windows в реално време.

Можете да определите кой сървър или работна станция на Windows или група от устройства с Windows трябва да се наблюдава. Можете също да активирате известия на базата на събития, генерирани със специфичен тип регистър, ИД на събитие, съобщение на регистъра или степен на сериозност. Известия за събития се изпращат в реално време чрез имейл, SMS или чрез персонализирани програми за изпълнение

Други функции

Управление на syslog сървър

EventLog Analyzer събира и анализира данни от регистър от Linux/Unix сървъри, за да предоставя отчети в движение, които помагат при откриване на подозрителни поведения, необичайни дейности на системния регистър и др.

Анализ на регистри на приложения

Анализиране на регистри на приложения от уебсървъри IIS и Apache, бази данни на Oracle и MS SQL, DHCP Windows и Linux приложения и др. Ограничаване на атаките върху сигурността на приложения с отчети и известия в реално време.

Наблюдение на регистри на Active Directory

Наблюдавате всички видове данни на регистри от инфраструктурата на Active Directory. Проследявате инциденти в реално време и създавайте персонализирани отчети за наблюдение на специфични за Active Directory събития, които ви интересуват.

Наблюдение на привилегировани потребители

Наблюдавате и проследявате дейности, свързани с привилегировани потребители, за изпълнение на изискванията на PUMA. Получавате отчети за незабавно използване относно критични събития, като грешки при влизане, причина за неуспешно влизане и др.

Управление на сървър за печат

Наблюдавате и одитирате сървър за печат с подробни отчети относно отпечатани документи, опити за печат на документи без подходящо разрешение, неуспешни задания за печат и причините за това, и други

Управление на ИТ съответствие

Изпълнявате най-строгите изисквания на регулаторните норми viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA и много повече с предварително зададени отчети и известия. Персонализирате съществуващи отчети или създавайте нови отчети, за да изпълнявате вътрешни изисквания, свързани със сигурността.

Имате нужда от функции? Уведомете ни
Бихме искали да знаем, ако желаете да видите допълнителни функции, внедрени в EventLog Analyzer. Щракнете тук, за да продължите

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •